ReadyPlanet.com
dot dot
BIM100

 


 

bim100 

บิม 100  ( BIM100 ) ย่อมาจาก Balancing Immune แปลได้ตรงตัว คือ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุล เพื่อสุขภาพที่ดี จนมีอายุยืนยาว ถึง 100 ปี BIM100 เป็นการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลอยู่ตลอดเวลา เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง ถ้าภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับที่น้อยเกินไป จะทำให้ร่างกายอ่อนแอ ไม่แข็งแรง ติดเชื้อโรคได้ง่าย

Operation Bimเกิดจากความต้องการของนักวิทยาศาสตร์ไทย ที่ทำการวิจัยผลมังคุดไทย และนำเสนอรายงานผลการวิจัย และเรื่องราว ที่มีประโยชน์ต่อชีวิต และสุขภาพที่ดีของมนุษย์ในระยะยาว  ร่างกายเกิดภูมิคุ้มกันที่สมดุล

            
                     

 

 

   คลิก! เพื่อตรวจสอบ "โปรโมชั่นประจำเดือน" ***

 

บทความ จากนักวิทยาศาตร์ BIM100 

" Operation BIM คืออะไร ทำหน้าที่อย่างไร "

     นักวิจัย bim100 และนักวิทยาศาสตร์ไทย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์  วิริยะจิตรา  เป็นหัวหน้าทีม  ได้ทำในสิ่งที่คนไม่เคยทำกัน  คือ กำลังดูแลสุขภาพของคน  โดยการสร้างธรรมชาติของเราเองให้แข็งแรง  ซึ่งมันแตกต่างจากวิธีการที่นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เคยใช้ในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย  เราอาจจะถือว่า ศาสตร์น้ เป็นศาสตร์ใหม่ก็ได้  เป็นเรื่องของภูมิบำบัด หรือ อิโมโนทรอโรปี้  แต่ก็ยังพัฒนาได้ไม่เร็วเท่าที่ควร เนื่องจากว่าเขาไม่มีผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ปลอดภัย  และไร้ผลข้างเคียง  ซึ่งความเป็นจริงนั้น อิโมโนทรอโรปี้ ใช้ปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้ขึ้นมาต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ หรือเชื้อโรคต่าง ๆ หรือ โรคต่าง ๆ  และเราเชื่อว่า ถ้าเราสามารถทำเช่นนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เราจะสามารถดูแล ความผิดปกติทั้งหลายในร่างกายของคนได้อย่างครบทุกอาการ  (ยกเว้น ถูกรถชน..)  และถ้าเรารู้ซึ้งถึงภูมิคุ้มกัน จะสามารถทำให้ภูมิคุ้มกันเปลี่ยนแปลงไปยังไงที่จะตอบรับกับความผิดปกติ  เราก็จะดูแลอาการต่าง ๆ ได้ครอบจักรวาล  เพื่อทำความเข้าใจ จะได้อธิบายได้ ดังนี้       

 ธรรมชาติของร่างกายคนเรา ในการสร้างเม็ดเลือดขาวให้ดูแลสุขภาพด้วยการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุล bim100

      bim100เลือดในร่างกายของเรามีประมาณ 5 ลิตร  และมีเม็ดเลือดขาวอยู่ด้วย  ซึ่งธรรมชาติได้สร้าให้เม็ดเลือดขาวดูแลสุขภาพของเรา  โดยปรับระดับภูมิคุ้มกันของเราให้สมดุล  ภูมิคุ้มกันที่ถูกปรับให้สมดุลของเม็ดเลือดเลือดขาว มีประสิทธิภาพสูง ก็เพราะว่า ในเลือด 5 ลิตรของเรา มีเม็ดเลือดขาวเยอะมาก  คือ ประมาณ 20,000 ล้านเม็ด - 55,000 ล้านเม็ด  และเม็ดเลือดขาวเหล่านี้มีการสื่อสาร พูดคุัยกันตลอดเวลา เพื่อให้ทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งกับร่างกายเรา อย่างพร้อม ๆ กัน โดยทำการสื่อสารโดยการหลั่งสาร Interleukins ต่าง ๆ ออกมา นั่นเอง

     สารแต่ละตัวที่หลั่งออกมา ก็จะมีสัญญาณ แต่ละตัวที่แตกต่างกัน  และสื่อให้เม็ดเลือดขาวเหล่านี้ทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งไปพร้อม ๆ กัน จากปฏิกิริยาชีวเคมี ซึ่งใช้สื่อเป็นลูกโซ่ หรือเรียกว่า Chain Re-action  ซึ่งเป็นปฏิกิริยา ที่มีความรวดเร็วมาก ทำให้มีประสิทธิภาพในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลที่รวดเร็ว

 เม็ดเลือดขาวของเรา  แบ่งการทำงานไปตามหน้าที่ ซึ่่งที่สำคัญ ๆ ดังนี้

      1. Phagocyte, NK cell และ Cytotoxic T cell  ทำหน้าที่ไปทำลายเชื้อโรค หรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย เช่น เชื้อรา  แบคทีเรีย  ไวรัส  เนื้องอก  และมะเร็ง

     2. B Cell  สามารถปรับตัวกลายเป็น Plasma Cell  ได้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่เฉพาะเจาะจงขึ้น เพื่อต่อต้านสิ่แปลกปลอม หรือเชื้อโรค (Antigen)

     3. T Helper Cell  เป็นตัวที่ไม่ได้ทำงานโดยตรง  แต่เป็นตัวช่วยส่งสัญญาณกระตุ้น โดยอาศัย Cytokines รวมทั้ง Interleukins ด้วย  ถึงเม็ดเลือดขาว พวกที่ 1 และ 2 ให้ทำหน้าที่ เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย

     ไม่ว่าจะเป็นเซลล์มะเร็ง  เซลล์เชื้อรา  ไวรัส  แบคทีเรีย  เมื่อเข้าไปกระตุ้น T Helper Cell แล้ว T Helper Cell จะถูกเปลี่ยนเป็น T Helper -1  ( TH-1 )  ซึ่งทำหน้าที่หลั่งสาร TFN-แกรมม่า และ TNF-อัลฟ่า  ซึ่งจะทำหน้าที่ต่อไปในการไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวนักฆ่าให้ทำหน้าที่ไปจัดการกับสิ่งแปลกปลอม ดังกล่าว คือ เซลล์มะเร็ง  เชื้อรา  ไวรัส  แบคทีเรีย  นี่คือกลไกลการป้องกันตัวเอง โดยผ่านธรรมชาติ  โดยผ่าน TH-1  ซึ่งเป็นตัวที่มีประโยชน์มาก

     ในทางกลับกัน ถ้าเซลล์ที่มีประโยชน์มีมากเกินไป ก็จะก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ขึ้นมาได้  คือ จะจัดการกับตัวเราเอง แทนที่จะไปจัดการกับสิ่งแปลกปลอม  ก็จะเกิดอาการของโรคแพ้ภูมิตัวเอง เช่น โรคปลอกประสาทอักเสบ  โรคหนังแข็ง  เบาหวาน ปรเภทที่ 1 เป็นต้น

     T Helper Cell  นอกจากจะถูกกระตุ้นด้วยสิ่งแปลกปลอมแล้ว ยังอาจะถูกกระตุ้นจากสารก่อภูมิแพ้ เช่น พวกหนอนพยาธิ แล้วจะปรับตัวเองไปเป็น T Helper 2 ( TH-2 )  ซึ่งจะหลั่งสาร IL-4, IL-5, IL-10, IL-13  ออกมา ซึ่งจะทำหน้าที่ในการไปกระตุ้นไขกระดูกให้สร้าง Eosinophil  ซึ่งคือ เม็ดเลือดขาวที่อยู่ในร่างกายเราทุกคน  แต่สร้าางให้มากขึ้น เพื่อไปจัดการกับสารที่ก่อให้ติดต่อเราเกิดภูมิแพ้  และหนอดพยาธิ

     แต่ถ้า TH-2  เกิดมีมากเกินไป  ความไม่สมดุล ก็เกิดขึ้นอีก  เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะไปทำลายตัวเอง  จะก่อให้เกิดภูมิแพ้  แพ้ภูมิตัวเอง เช่น ข้อเข่าอักเสบ  กระดูกพรุน  โรคช่องปาก  ตับแข็ง  ไทรอยด์  มะเร็งเม็ดเลือดขาว  สะเก็ดเงิน  ไขมันอุดตันเส้นเลือด  หอบหืด  มดลูกอักเสบ  คลอดก่อนกำหนด  นอนหลับไม่ปกติ  และเมื่อเร็ว ๆ นี้ (ปี 2008)  มีการค้นพบ cell ใหม่ คือ THelper -17  ( TH-17)  จะมีการหลั่งสาร IL-17, IL-22  จะไปกระตุ้นเม็ดเลือดอื่น ๆ  เพื่อทำหน้าที่จัดการสิ่งแปลกปลอม  พวกเชื้อรา  แบคทีเรีย  ไวรัส  มะเร็ง  เนื้องอก  ลักษณะคล้ายการทำหน้าที่ของ TH-1  แต่ดูเหมือนว่า จะมีประสิทธิภาพที่ดีมากกว่า ซึ่งการที่มีประสิทธิภาพดีกว่านี่เอง ถ้าหากมีมากเกินไป คือ ถ้ามี TH-17 มากเกินไป  ความรุนแรงก็จะมากขึ้นด้วย  ในอาการแพ้ภูมิตัวเอง เช่น คนที่มีอาการแพ้ภูมิตัวเองอยู่แล้ว ก็จะมีอาการรุนแรงมากขึ้น เช่น ทำให้เกิดความรุนแรงของสะเก็ดเงิน  ข้อเข่าอักเสบ  เบาหวานปรเภทที่ 1  ลำไส้อักเสบ   ลำไส้อุดตัน  และอื่น ๆ

     นอกจากนี้ TH-17, TH-2 และ TH-17  ล่าสุดนักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์  ยังพบ cell อีกชนิดหนึ่ง คือ T regulatory cell  ซึ่งแปลว่า ตัวควบคุม ซึ่งจะหลั่งสาร IL-9, IL-10  ออกมา  ซึ่งจะทำหน้าที่ไปควบคุม TH-1,  TH-2,  TH-17  ที่มากเกินไป ให้ลดลงสู่ระดับปกติให้เกิดการสมดุลขึ้นมา  เพราะฉะนั้น เมื่อเราลดปริมาณที่มากเกินไปของ TH-1, TH-2, TH-17  ซึ่งทำให้เกิดการแพ้ภูมิตัวเอง  อาการแพ้ภูมิตัวเอง ก็จะลดลงไปด้วย  ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี ที่มีตัวมาควบคุมตลอดเวลา  แต่ถ้าเกิดควบคุมมากเกินไป ก็จะเกิดปัญหาอีก  คือ ตัว T reg มากเกินไปจะทำให้ผลการทำลายสิ่งแปลกปลอมที่เกิดจาก TH-1, TH-2, TH-17 ลดลง  เซลล์มะเร็งจึงอาจรอดได้  และอาจทำให้ติดเชื้อง่ายด้วย

     สุดท้าย  ภูมิคุ้มกันที่สมดุลในร่างกาย จะเกิดขึ้นจากความสมดุลของ TH-1, TH-2, TH-17 และ T reg  ซึ่งจะทำงานในลักษณะสมดุลกัน   คือถ้า 4 ตัวนี้ในร่างกายเราทำงานอย่างสมดุลกัน  เราก็จะปลอดภัยจากโรคทั้งหลาย ....ผลิตภัณฑ์ bim100

( เรียบเรียงโดย  ธงธน  อจลบุญ  เมื่อ 12 สิงหาคม 2556 )

 

*** ผลลัพธ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล ***

 

  ข่าวผลงานการวิจัย GM-1 จากมังคุด ของนักวิทยาศาสตร์ จากศูนย์วิจัย และพัฒนามังคุดไทย 

                       

                                                                                   

ผลิตภัณฑ์จากมังคุดมีด้วยกัน 6 ชนิดตามอาการที่เป็น คือ การ์ซีเนีย แคปซูล, อาธริน็อกซ์ แคปซูล, ไดอาบีน็อกซ์ แคปซูล, นอไรซิส แคปซูล, ทูมอริด แคปซูล และน้ำมังคุดสกัดเข้มข้น BIM นี้มีประสิทธิภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลในร่างกายซึ่งภูมิคุ้มกันที่สมดุลในร่างกายเรานั้นขึ้นอยู่กับความสมดุลของอินเตอร์ลิคิน 1 (IL-1) และอินเตอร์ลิคิน 2 (IL-2)
 
IL-1 คือโปรตีนชนิดหนึ่งที่เม็ดเลือดขาวสร้างขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เริ่มกระบวนการป้องกันตัวเองป้องกันการติดเชื้อต่างๆเช่นไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราแต่ถ้ามีมากเกินไป IL-1 จะเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคแพ้ภูมิตัวเองเช่นข้อเข่าอักเสบภูมิแพ้กระเพาะลำไส้อักเสบสะเก็ดเงินเบาหวานตับอักเสบไตวายสันนิบาตความดันโลหิตสูงไทยรอยด์เป็นพิษ เป็นต้น

 ส่วนIL-2 เป็นโปรตีนอีกชนิดที่เม็ดเลือดขาวสร้างขึ้นเมื่อร่างกายได้รับเชื้อโรคIL-2 จะกระตุ้นการเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานการติดเชื้อราแบคทีเรียไวรัส

 หาก 2 ตัวนี้มากหรือน้อยเกินไป ก็จะทำให้เกิดความไม่สมดุลในการป้องกันเชื้อโรคและลดระดับของภูมิคุ้มกันของร่างกายเมื่อทานการ์ซีเนียแคปซูลร่างกายจะปรับสมดุลทำให้อาการของโรคต่างๆทุเลาหรือถึงขั้นนหายได้ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล)  

                                  
ข่าวช่อง 7 กับการสัมภาษณ์นักวิจัย จากศูนย์วิจัย และพัฒนามังคุดไทย
 
            
  
           
ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์  วิริยะจิตรา หัวหน้าคณะวิจัย จากศูนย์วิจัย และพัฒนามังคุดไทย BIM TEAM (Operation BIM) กล่าวว่า ตามหลักวิชา ผลของการมีภูมิคุ้มกันที่สมดุลนั้น จะสามารถลดอาการแพ้ภูมิตัวเองซึ่งทำให้เกิดโรคต่าง ๆ เช่น อาการแพ้อากาศ โรคกระเพาะอาหาร (เรื้อรัง) โรคกรดไหลย้อน โรคน้ำตาลในเลือดสูง โรคตับอักเสบ โรคสันนิบาต โรคไทยรอยด์เป็นพิษ โรคแพ้ภูมิตัวเอง หรือ โรคพุ่มพวง ฯลฯ และยังสามารถเพิ่มคุณสมบัติให้ร่างกายที่มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลแล้ว ต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอม เช่น เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส หรือเนื้อร้าย ได้อย่างเต็มที่

             ผลของการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเกิดความสมดุล โดย แคปซูลมังคุด นั้น ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้คนดีขึ้น ซึ่งผลนี้ไม่ใช่เกิดจาก BIM ที่ไปแก้ปัญหาตรงจุดนั้น ๆ ในร่างกาย ได้โดยตรง แต่ แคปซูลมังคุด BIM เข้าไปเพื่อเพิ่มความสามาถให้ร่างกายของแต่ละคนที่มีอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว พอได้รับ แคปซูลมังคุด BIM เข้าสู่ร่างกาย ก็จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันซึ่งมีอยู่ในร่างกายอยู่แล้ว  แข็งแรง และมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ จึงเป็นจุดในการช่วยฟื้นฟูสุขภาพ และคุณภาพชีวิต ให้ดีขึ้นตามลำดับ ด้วยตัวของแต่ละบุคคลเอง  ดังนั้น หากร่างกายของบุคคลใดไม่มีทุนเดิมอยู่ ไม่มีความหวัง ไม่มีความมั่นใจ คุณภาพชีวิตของบุคคลนั้น ก็คงจะไม่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

 
 
 

 คลิป Bim100 กับ ปัญหาสุขภาพต่าง ๆ
  

 

 

 สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์บริการ โทร. 088 245 9577

   ผลิตภัณฑ์มังคุด GM-1 แยกตามปัญหาสุขภาพ  ( แคปซูล 5 ชนิด น้ำมังคุดบิม 1 ชนิด) 
การ์ซีเนีย แคปซูล สูตรมาตรฐาน

รหัสสินค้า VGM 001            

การ์ซีเนีย แคปซูล  (Garcinia)  90 แคปซูล

สูตรมาตรฐาน สำหรับท่านที่มีปัญหากระเพาะอาหาร  กรดไหลย้อน  ภูมิแพ้  ไมเกรน เนื้องอก หอบหืด ฯ ริดสีดวงทวาร  ลำไส้ติดเชื้อ  ตับอักเสบ รวมถึงท่านที่ต้องการสร้างภูมิคุ้มกัน และปรับสมดุลให้ร่างกายแข็งแรง (อย.รับรอง 51-1-00739-1-0091)

การ์ซเนีย แคปซูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มีส่วนผสมของสาร GM-1 จากผลมังคุด และยังเสริมประสิทธิภาพด้วยส่วนผสมของโปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง ใบบัวบก งาดำ ฝรั่ง (ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีทุกชนิด) สาร GM-1 จากผลมังคุด ช่วยปรับสมดุล และสร้างภูมิคุ้มกันในอาการ ภูมิแพ้ หอบหืด โรคกระเพาะเรื้อรัง กรดไหลย้อน เนื้องอก ริดสีดวงทวาร ไมเกรน  เป็นต้น

  ราคา 1,890 บาท

 อาธริน็อกซ์

รหัสสินค้า VGM 018 

อาธริน็อกซ์ แคปซูล (Arthrinox)  60 แคปซูล

สูตรสำหรับผู้ที่มีปัญหาข้อเสื่อม ปวดเข่า เก๊าท์  รูมาตอยด์  ผื้นแพ้คันที่ผิวหนัง  (อย.รับรอง 51-1-00739-1-0092)

อาธริน็อกซ์ แคปซูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มีส่วนผสมของสาร GM-1 สกัดเข้มข้นจากผลมังคุด และยังมีส่วนผสมของโปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง งาดำ ฝรั่ง ใบบัวบก  (ไม่มีส่วนผสมของสารเคมทุกชนิด) คุณสมบัติของสาร GM-1 ในแคปซูล อาธริน็อกซ์ สามารถช่วยในอาการปวดตามข้อกระดูก อักเสบ บวม อันเป็นสาเหตุของข้อเข่าเสื่อม ปวดเข่า นิ้วล็อค

  ราคา 1,650 บาท

 ไดอาบีน็อกซ์

รหัสสินค้า VGM 017  

ไดอาบีน็อกซ์ แคปซูล (Daibenox)  60 แคปซูล

 สำหรับผู้ที่มีปัญหาน้ำตาลในเลือดสูง (อย.รับรอง 51-1-00739-1-0095)

ไดอาบีน็อกซ์ แคปซูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มีส่วนผสมของสาร GM-1 จากผลมังคุด และพืชพรรณธรรมชาติอีก 4 ชนิด (ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีทุกชนิด จึงไม่ทำให้เกิดการสะสม และไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เมื่อทานในระยะยาว)

  ราคา 1,650 บาท 

 นอไรซิส

รหัสสินค้า  VGM 019

นอไรซิส แคปซูล  (Noriasis)   60 แคปซูล   

สูตรสำหรับผู้มีปัญหาผิวหนังเป็นสะเก็ดเงิน  (อย.รับรอง 51-1-00739-1-0097)

นอไรซิส แคปซูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มีส่วนผสมของสาร GM-1 จากผลมังคุด และพืชพรรณธรรมชาติอีก 4 ชนิด (ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีทุกชนิด จึงไม่ทำให้เกิดการสะสม และไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย หากต้องการทานอย่างต่อเนื่อง) คุณสมบัติของสาร GM-1 ในนอไรซิส แคปซูล ช่วยปรับสมดุล และสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับผู้ที่มีปัญหาผิวหนัง  ช่วยปรับสมดุลในเรื่องอาการคัน หรือระคายเคืองของผิวหนัง พร้อมทั้งช่วยให้ผิวหนังเนียนเรียบ เมื่อใช้คู่กับ ครีมนอไรซิส

  ราคา 1,650 บาท

 ครีม นอไรซิส

รหัสสินค้า  VGM 021

นอไรซิส ครีม   (Noriasis Cream)    175 กรัม        

ครีมทาผิว สูตรสำหรับผู้มีปัญหาผิวหนังสะเก็ดเงิน

 นอไรซิส ครีม เป็นครีมที่ผสมสารสกัดจากธรรมชาติสูตรพิเศษ เสริมสร้าง และบำรุงผิวหนังบริเวณที่เป็นผื่นคัน  ทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นเกิดความเนียนเรียบ ยืดหยุ่น เย็นสบาย และชุ่มชื้น  อีกทั้งยังช่วยลดอาการคัน  เพื่อให้ได้ผลดี สำหรับโรคผิวหนัง ควรใช้นอไรซิส ครีม ควบคู่กับนอไรซิส แคปซูล

   ราคา 1,000 บาท

 ชุดคู่ นอไรซิส

รหัสสินค้า  VGM 022

นอไรซิส แคปซูล 1 ขวด และนอไรซิส ครีม 1 หลอด

ชุดประหยัด นอไรซิส แคปซูลGM-1 และนอไรซิส ครีมบำรุงผิว สำหรับผู้มีปัญหาผิวหนังเป็นสะเก็ดเงิน

นอไรซิส แคปซูล และนอไรซิส ครีมบำรุงผิว สำหรับผู้ที่มมีปัญหาผิวหนังงด้วยส่วนผสมของสาร GM-1 จากผลมังคุด ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน และปรับสมดุล ให้ผิวพรรณ และสุขภาพร่างกายกลับแข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดังเดิม

 

  ราคา 2,200 บาท

 ทูมอริด แคปซูล

รหัสสินค้า  VGM 011

ทูมอริด แคปซูล  (Tumorid)    60 แคปซูล   

  (อย.รับรอง 51-1-00739-1-0101)

 ทูมอริด แคปซูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีส่วนผสมของสาร GM-1 เข้มข้น และเสริมประสิทธิภาพด้วยส่วนผสมจากโปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง งาดำ ฝรั่ง และใบบัวบก (ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีทุกชนิด) 

  ราคา 1,770 บาท

 น้ำมังคุดสกัดเข็มข้น บิม

รหัสสินค้า  VGM 023

น้ำมังคุดสกัดเข้มข้น บิม (BIM Mangosteen Juice)  300 มล.

สูตรสำหรับเสริมประสิทธิภาพของแคปซูล GM-1 ทุกตัว รวมถึงผู้ที่ต้องการสร้างภูมิคุ้มกัน และปรับสมดุล เพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรง และต้องการความสดชื่นของน้ำผลไม้จากธรรมชาติ  (อย.รับรอง 11-1-07548-2-0026)

น้ำมังคุดสกัดเข็มข้น บิม เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งมีส่วนผสมของสาร GM-1 จากเนื้อมังคุดล้วน ๆ จึงไม่มีรสฝาด หรือขม มีเพียงความหอมหวานตามธรรมชาติของผลมังคุด และยังได้คุณประโยชน์จากสาร GM-1 ซึ่งเป็นสารสำคัญที่มีส่วนช่วยในการปรับสมดุล และสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายมีสุขภาพดี  และเป็นตัวช่วยเสริมประสิทธิภาพของแคปซูล GM-1 ทุกตัวให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  ราคา 1,200 บาท

 

 

line id  :  @bim555 (อย่าลืมใส่ @ ข้างหน้าด้วยนะคะ)

 

 

 คลิกด้านล่าง! อ่านตัวอย่างประสบการณ์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ BIM100

(ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล)

ข้อเข่าเสื่อม / ข้อเข่าอักเสบ

โรคกระเพาะอาหาร / กรดไหลย้อน / ริดสีดวงทวาร

ริดสีดวงทวาร ชาตามนิ้วมือนิ้วเท้า ปวดเอว และปัสสาวะแสบขัด

วัณโรคปอด และริดสีดวงทวาร

กระดูกทับเส้น กระเพาะอาหาร ความดันโลหิตสูง

กรดไหลย้อน

ภูมิแพ้

ลูกสะบ้าหัวเข่าเสื่อม

แพ้อากาศ และกระเพาะอาหาร

แพ้ภูมิตัวเอง

ลำไส้ติดเชื้อ

ตับเสื่อม

ติดเชื้อรา และแบคทีเรีย

อาการสันนิบาต

ก้อนเนื้อที่ทรวงอก

ปวดศรีษะ และเป็นหวัดเรื้อรัง

กระเพาะอาหาร กรดไหลย้อน และแพ้อากาศ

ภูมิแพ้ และอยู่ในกลุ่มเสี่ยงของ โรคแพ้ภูมิตัวเอง

กระเพาะอาหารเรื้อรัง

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


Copyright © 2011 All Rights Reserved.

เว็บไซต์ B Good Health เป็นตัวแทน และศูนย์จำหน่ายที่ถูกต้อง เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ BIM100
หมู่บ้านชวนชื่น ถ.รามอินทรา 65 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
โทร. 088 245 9577, 086 401 5597 Line id : @bim555 (ใส่ @ ข้างหน้าด้วยค่ะ) Email : bgoodbim100@gmail.com
โดย ธงธน อจลบุญ ตัวแทน และศูนย์จำหน่าย BIM100 อย่างถูกต้อง
 

จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กับกระทรวงพาณิชย์ อย่างถูกต้อง
ได้รับอนุญาติให้ค้าขายสินค้า ทางอินเตอร์เน็ต
มั่นใจ สั่งซื้อแล้ว ได้รับสินค้า 100%
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิค 3100603161191
 

นโยบายความเป็นส่วนตัว