ReadyPlanet.com
dot dot
การวิจัยเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อม

ทีมวิจัย จากศูนย์วิจัย และพัฒนามังคุดไทย ได้เริ่มทำการทดลอง และวิจัยคุณสมบัติของสาร GM-1 ในเรื่องโรคข้อเสื่อม จนได้พบประสิทธิภาพว่าสารแซนโทน ที่มีชื่อเรียกว่า GM-1 นั้น มีคุณสมบัติระงับการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อน และสร้างมวลกระดูกอ่อนใหม่ได้ ในห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยที่เป็นเลิศในด้านเนื้อเยื่อข้อเข่าเสื่อม ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งอาจพูดได้ว่า เป็นที่เดียวในประเทศไทยที่สามารถทำการทดลอง และค้นพบสารนี้ได้ ซึ่งจากทดลองสารนี้คณะนักวิจัยคิดว่าน่าจะมีแนวโน้มที่จะใช้เป็นยา หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่จะมีส่วนช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ที่มีปัญหาข้อเสื่อมดีขึ้น

 โรคข้อเข่าเสื่อม ปวดเข่า ปวดข้อเข่า เกิดได้กับทุกคน

โรคข้อเข่าเสื่อม ปวดเข่า ปวดข้อเข่า หรือโรคกระดูกอ่อนเสื่อมสลายนั้น จากการศึกษาพบว่าประมาณ 10% ของประชากร ซึ่งไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่ทั่วทั้งโลกก็พบว่ามีประชากรเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม ซึ่งหากลองคำนวณจาก 10% ของประชาการในประเทศไทย คือประมาณ 6 ล้านคน (10% จาก 60 ล้านคน) ที่ป่วยเป็นโรคข้อเสื่อม แต่ละคนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการแก้ปัญหากับอาการข้อเสื่อม ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมาก โรคข้อเข่าเสื่อม จะไม่ทำให้คนเป็นเสียชีวิตได้ เพียงแต่ทำให้คุณภาพชีวิตลดลงเท่านั้น

เหล่านี้เป็นที่มาว่า หากมีสารอาหาร หรือสมุนไพรที่สามารถช่วยยับยั้งไม่ให้โรคข้อเข่าเสื่อม ปวดเข่า ปวดข้อเข่านี้เกิดรุนแรงมากขึ้น หรือช่วยป้องกัน หรือช่วยรักษาได้ ก็น่าเป็นเรื่องที่ดีมาก และถือเป็นโชคดีมากที่คนไทยเราได้สกัดสาร GM-1 จากมังคุด ซึ่งผลการวิจัยในหลอดทดลองนั้น พบว่าสาร GM-1 สามารถสร้างมวลกระดูกอ่อนขึ้นใหม่ และสามารถยับยั้งการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อนได้ดีมาก ที่สำคัญไม่ใช่สารเคมีที่ต้องมีการสังเคราะห์ขึ้นมา หรือต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ แต่นี่คือผลไม้ที่มีอยู่ในประเทศไทยเราเอง ซึ่งเป็นโอกาส และเป็นผลงานการวิจัยที่ดีมาก  สาร GM-1 นี้ ยังมีคุณสมบัติอีกหลายประการ ในการแก้ปัญหาเรื่องอื่น ๆ ซึ่งมีอาจารย์อีกหลายท่านในคณะวิจัย จากศูนย์วิจัย และพัฒนามังคุดไทย  ได้สร้างผลงานไว้เป็นที่ประจักษ์แล้วเช่นกัน

สาเหตุของข้อเข่าเสื่อม ปวดเข่า

1. อาจเกิดจาก อุบัติเหตุ

2. อาจเกิดจาก น้ำหนักตัวมากเกินไป

3. อาจเกิดจาก การเปลี่ยนแปลง หรือภูมิต้านทานที่มีมากเกินไป

4. อาจเกิดจาก การติดเชื้อ

5. อาจเกิดจาก พันธุกรรม

6. อาจเกิดจาก การเล่นกีฬา

           ...เป็นต้น...

อย่างไรก็ตาม โดยส่วนใหญ่พบว่า โรคข้อเข่าเสื่อม ปวดเข่านี้ จะเกิดกับคนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งจะมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม ปวดเข่า ปวดข้อเข่านี้ได้แทบจะทุกคน สาร GM-1 จึงสามารถเข้าไปจัดการให้คนที่มีแนวโน้มเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากผลงานการวิจัยสามารถพูดได้ว่า นวัตกรรมอาหารสร้างเสริมสุขภาพที่ดีมากในวันนี้ คือ นวัตกรรมอาหารสาร GM-1 ข้อเสื่อมจากมังคุด ซึ่งเหล่านักวิจัย จากศูนย์วิจัย และพัฒนามังคุดไทย กล้าบอกได้ว่า มีผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สามารถยืนยันได้ ไม่ใช่เป็นการพูดมาลอย ๆ หรือ นำผลไม้มาชนิดหนึ่ง หรือสมุนไพรมาอย่างหนึ่ง แล้วบอกว่ามีสารสกัดที่ดีอยู่  แต่นี่คือผลงานวิจัยที่มีหลักฐานยืนยันทางวิทยาศาสตร์ และได้มีการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว เหล่านักวิจัยเชื่อว่า ด้วยผลงานทางวิชาการ ผลงานการวิจัย ผลที่ได้ความรู้จากอดีตเมื่อ 31 ปีที่ผ่านมา รวมกันแล้วน่าจะทำให้ผลิตภัณฑ์สาร GM-1 ตัวนี้ เป็นนวัตกรรมสารอาหารเสริมสร้างสุขภาพอันทรงคุณค่ามากที่สุด

กลุ่มเสี่ยง โรคข้อเข่าเสื่อม 

คือ ผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) สูง  หรือน้ำหนักมากเกินไป  กลุ่มคนสูงอายุ และคนที่ได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับข้อเข่า

อาการที่พึงระวัง โรคข้อเข่าเสื่อม

แรก ๆ จะเริ่มมีอาการลุกนั่งลำบาก ฝืด แต่ก็ยังใช้การได้อยู่ การเดินอาจผิดปกติ  สามารถทำกิจกรรมที่เคยทำได้ แต่อาจมีความคล่องตัวน้อยลง  จะเริ่มมีอาการปวดขัดที่เข่ามากขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งมีการติดขัดของข้อต่อ  เช่น จากที่งอ และเหยียดได้ดี ก็จะเริ่มมีเสียงดัง หรือเจ็บปวด  หากอาการมากขึ้นเข่าอาจมีอาการผิดรูปได้  เช่น มีการโก่งของเข่า  ทั้งโก่งเข้า และโก่งออก

 

 

 

            ผลของการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเกิดความสมดุล โดย ใช้ผลิตภัณฑ์นั้น ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้คนดีขึ้น ซึ่งผลนี้ไม่ใช่เกิดจาก ผลิตภัณฑ์ ที่ไปแก้ปัญหาตรงจุดนั้น ๆ ในร่างกาย ได้โดยตรง แต่ ผลิตภัณฑ์ เข้าไปเพื่อเพิ่มความสามาถให้ร่างกายของแต่ละคนที่มีอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว พอได้รับ ผลิตภัณฑ์ เข้าสู่ร่างกาย ก็จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันซึ่งมีอยู่ในร่างกายอยู่แล้ว  แข็งแรง และมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ จึงเป็นจุดในการช่วยฟื้นฟูสุขภาพ และคุณภาพชีวิต ให้ดีขึ้นตามลำดับ ด้วยตัวของแต่ละบุคคลเอง  ดังนั้น หากร่างกายของบุคคลใดไม่มีทุนเดิมอยู่ ไม่มีความหวัง ไม่มีความมั่นใจ คุณภาพชีวิตของบุคคลนั้น ก็คงจะไม่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

** คลิกอ่าน! ประสบการณ์ผู้ใช้แคปซูลมังคุด ในโรคอื่น ๆ เช่น มะเร็ง ภูมิแพ้ กระเพาะอาหาร และอื่น ๆ

** คลิกอ่าน! ผลงานการวิจัยในผลิตภัณฑ์ผลมังคุด

อ่านบทความ "ป้องกันเข่าเสื่อม ด้วยตนเอง"  คลิก

 
 ตัวย่างผู้มีปัญหาปวดเข่า ข้อเข่าเสื่อม กับการใช้แคปซูลมังคุด

 

ข้อเข่าเสื่อม - ข้อเข่าอักเสบ, ปวดเข่า-ปวดข้อเข่า 

 

  ข้อเข่าเสื่อมประสบการณ์ของคุณแม่ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ข้อเข่าเสื่อม  ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม ปวดเข่า อายุ 71 ปี มีอาการปวดข้อเข่า และอักเสบ "เคยให้คุณแม่ทาน ฟิชออย คู่ กับกลูโคซามีน ก็ระงับอาการปวดได้เป็นพัก ๆ แต่ก็ไม่หาย มีอยู่ครั้งหนึ่งปวดมากทนไม่ไหว ต้องพาไปโรงพยาบาล หมอดูดน้ำหล่อเลี้ยงในเข่าออก บอกมีมากเกินไป พอดูดเสร็จอาการปวดเบาลง แต่พอกลับมาถึงบ้าน เข่าเกิดบวม ปวด และอักเสบ เวลาเดินมีเสียงดังกร๊อกแกร๊ก ๆ ที่หัวเข่า สันนิษฐานว่า ในหัวเข่าไม่มีน้ำหล่อเลี้ยง จึงทำให้กระดูกเสียดสีกันเวลาขยับร่างกาย ก็ได้แต่ให้ทานยาที่หมอให้มา คุยให้เพื่อนฟัง เพื่อนแนะนำ "แคปซูลมังคุด" ของศูนย์วิจัยฯ ลองศึกษาดูเห็นว่าน่าเชื่อถือ เลยซื้อให้คุณแม่ทานดู เพราะเห็นว่ามีสรรพคุณต้านการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อน และสร้างมวลกระดูกใหม่ทดแทนของเก่าที่เสื่อมสภาพได้ด้วย ปรากฏว่า คุณแม่ทานไปสักระยะ อาการบวมที่เข่าก็หายไป แล้วอาการปวดเข่า และอักเสบก็ทุเลาลงตามลำดับ จนตอนนี้ให้ทานอย่างต่อเนื่อง (ต้องการให้ทานไปเรื่อย ๆ เพราะมันสร้างมวลกระดูกได้ใหม่ด้วย) คุณแม่หายปวดเข่า สามารถเดินโดยไม่ต้องใช้ไม้เท้า และไม่ทรมานเหมือนเมื่อก่อน ก็เลยตัดสินใจแนะนำสินค้านี้แก่เพื่อน ๆ ที่มีพ่อแม่เป็นข้อเข่าเสื่อม และปวดเข่าอยู่ บอกได้เลยว่าเห็นผลกันหมด มากน้อยแล้วแต่ร่างกายของแต่ละคน อีกทั้งมีความน่าเชื่อถือในผลงานวิจัยจากนักวิทยาศาสตร์และแพทย์ไทย และเป็นสินค้าไทยด้วย

 
  ผลิตภัณฑ์มังคุด GM-1 แยกตามปัญหาสุขภาพ  ( แคปซูล 5 ชนิด น้ำมังคุดบิม 1 ชนิด)

 
การ์ซีเนีย แคปซูล สูตรมาตรฐาน

รหัสสินค้า VGM 001            

การ์ซีเนีย แคปซูล  (Garcinia)  50 แคปซูล ราคาเต็ม  1,550 บาท และ 90 แคปซูล ราคาเต็ม 2,730 บาท

สูตรมาตรฐาน สำหรับท่านที่มีปัญหากระเพาะอาหาร กรดไหลย้อน ภูมิแพ้ ไมเกรน เนื้องอกหอบหืด ฯ รวมถึงท่านที่ต้องการสร้างภูมิคุ้มกัน และปรับสมดุลให้ร่างกายแข็งแรง (อย.รับรอง 51-1-00739-1-0091)

การ์ซเนีย แคปซูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มีส่วนผสมของสาร GM-1 จากผลมังคุด และยังเสริมประสิทธิภาพด้วยส่วนผสมของโปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง ใบบัวบก งาดำ ฝรั่ง (ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีทุกชนิด) สาร GM-1 จากผลมังคุด ช่วยเสริมสุขภาพสำหรับผู้ที่มีอาการ ภูมิแพ้ หอบหืด โรคกระเพาะเรื้อรัง กรดไหลย้อน เนื้องอก ริดสีดวงทวาร ไมเกรน  เป็นต้น


  ราคาสมาชิก 

50แคปซูล ลดเหลือ 1,220 บาท

90 แคปซูล ลดเหลือ

1,890 บาท

 

รหัสสินค้า VGM 018 

อาธริน็อกซ์ แคปซูล (Arthrinox)  60 แคปซูล ราคาเต็ม 1,980 บาท

สูตรสำหรับผู้ที่มีปัญหาข้อเสื่อม ปวดเข่า  ผื่นแพ้ หรือ ภูมิแพ้ที่ผิวหนัง   (อย.รับรอง 51-1-00739-1-0092)

อาธริน็อกซ์ แคปซูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มีส่วนผสมของสาร GM-1 สกัดเข้มข้นจากผลมังคุด และยังมีส่วนผสมของโปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง งาดำ ฝรั่ง ใบบัวบก  (ไม่มีส่วนผสมของสารเคมทุกชนิด) คุณสมบัติของสาร GM-1 ในแคปซูล อาธริน็อกซ์ สามารถช่วยเสริมสุขภาพสำหรับผู้ที่มีอาการปวดตามข้อกระดูก อักเสบ บวม อันเป็นสาเหตุของข้อเข่าเสื่อม ปวดเข่า นิ้วล็อค

 

  ราคาสมาชิก 

ลดเหลือ 1,650 บาท

 เบาหวาน

รหัสสินค้า VGM 017  

ไดอาบีน็อกซ์ แคปซูล (Daibenox)  60 แคปซูล  ราคาเต็ม 1,980 บาท

(น้ำตาลในเลือด)

(อย.รับรอง 51-1-00739-1-0095)

ไดอาบีน็อกซ์ แคปซูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มีส่วนผสมของสาร GM-1 จากผลมังคุด และพืชพรรณธรรมชาติอีก 4 ชนิด (ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีทุกชนิด จึงไม่ทำให้เกิดการสะสม และไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เมื่อทานในระยะยาว)


  ราคาสมาชิก  

ลดเหลือ 1,650 บาท 

 นอไรซิส แคปซูล

รหัสสินค้า  VGM 019

นอไรซิส แคปซูล  (Noriasis)   60 แคปซูล ราคาเต็ม 1,980 บาท

สูตรสำหรับผู้มีปัญหาผิวหนัง  (อย.รับรอง 51-1-00739-1-0097)

นอไรซิส แคปซูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มีส่วนผสมของสาร GM-1 จากผลมังคุด และพืชพรรณธรรมชาติอีก 4 ชนิด (ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีทุกชนิด จึงไม่ทำให้เกิดการสะสม และไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย หากต้องการทานอย่างต่อเนื่อง) คุณสมบัติของสาร GM-1 ในนอไรซิส แคปซูล ช่วยปรับสมดุล และสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับผู้ที่มีปัญหาผิวหนัง  ช่วยปรับสมดุลในเรื่องอาการคัน หรือระคายเคืองของผิวหนัง พร้อมทั้งช่วยให้ผิวหนังเนียนเรียบ เมื่อใช้คู่กับ ครีมนอไรซิส


  ราคาสมาชิก 

ลดเหลือ 1,650 บาท

 ครีม นอไรซิส

รหัสสินค้า  VGM 021

นอไรซิส ครีม   (Noriasis Cream)    175 กรัม ราคาเต็ม 1,380 บาท       

สูตรสำหรับผู้มีปัญหาผิวหนัง

 นอไรซิส ครีม เป็นครีมที่ผสมสารสกัดจากธรรมชาติสูตรพิเศษ เสริมสร้าง และบำรุงผิวหนังบริเวณที่เป็น  ทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นเกิดความเนียนเรียบ ยืดหยุ่น เย็นสบาย และชุ่มชื้น  อีกทั้งยังช่วยลดอาการคัน  เพื่อให้ได้ผลดี สำหรับโรคผิวหนัง ควรใช้นอไรซิส ครีม ควบคู่กับนอไรซิส แคปซูล


   ราคาสมาชิก 

ลดหลือ 1,000 บาท

 ชุดคู่ นอไรซิส

รหัสสินค้า  VGM 022

นอไรซิส แคปซูล 1 ขวด และนอไรซิส ครีม 1 หลอด ราคาเต็ม 3,350 บาท

ชุดประหยัด นอไรซิส แคปซูลGM-1 และนอไรซิส ครีมบำรุงผิว สำหรับผู้มีปัญหาผิวหนัง

นอไรซิส แคปซูล และนอไรซิส ครีมบำรุงผิว สำหรับผู้ที่มมีปัญหาผิวหนัง ด้วยส่วนผสมของสาร GM-1 จากผลมังคุด ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน และปรับสมดุล ให้ผิวพรรณ และสุขภาพร่างกายกลับแข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดังเดิม

 

  ราคาสมาชิก 

ลดเหลือ 2,200 บาท

 ทูมอริด แคปซูล

รหัสสินค้า  VGM 011

ทูมอริด แคปซูล  (Tumorid)    60 แคปซูล  ราคาเต็ม 2,080 บาท  

  (อย.รับรอง 51-1-00739-1-0101)

 ทูมอริด แคปซูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีส่วนผสมของสาร GM-1 เข้มข้น และเสริมประสิทธิภาพด้วยส่วนผสมจากโปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง งาดำ ฝรั่ง และใบบัวบก (ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีทุกชนิด) 

  ราคาสมาชิก 

ลดเหลือ 1,770 บาท

 น้ำมังคุดสกัดเข็มข้น บิม

รหัสสินค้า  VGM 023

น้ำมังคุดสกัดเข้มข้น บิม  6 ถุง (BIM Mangosteen Juice)  300 มล.                ราคาเต็ม 1,660 บาท

สูตรสำหรับเสริมประสิทธิภาพของแคปซูล GM-1 ทุกตัว  เพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรง และต้องการความสดชื่นของน้ำผลไม้จากธรรมชาติ  (อย.รับรอง 11-1-07548-2-0026)

น้ำมังคุดสกัดเข็มข้น บิม เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งมีส่วนผสมของสาร GM-1 จากเนื้อมังคุดล้วน ๆ จึงไม่มีรสฝาด หรือขม มีเพียงความหอมหวานตามธรรมชาติของผลมังคุด และยังได้คุณประโยชน์จากสาร GM-1 ซึ่งเป็นสารสำคัญที่มีส่วนช่วยในการปรับสมดุล และสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายมีสุขภาพดี  และเป็นตัวช่วยเสริมประสิทธิภาพของแคปซูล GM-1 ทุกตัวให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  ราคาสมาชิก  

ลดเหลือ 1,200 บาท

 

 ต้องการสมัครสมาชิก เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ คลิกที่นี่ !

@bim555  ติดต่อสั่งซื้อสินค้า หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์จากมังคุดผ่าน  line id  :  @bim555  หรือ  โทร. 088 245 9577

  หรือติดต่อทาง email : bgoodbim100@gmail.com  

 ** ขายสินค้าออนไลน์ ทางเว็บไซต์เท่านั้น เราจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ EMS ฟรี ! ทั่วประเทศ วันละ 2 รอบ เช้า - เย็น  หากลูกค้าท่านใดไม่สะดวกให้ทางเราจัดส่งทางไปรษณีย์ ท่านสามารถนัดรับของได้ในพื้นที่ใกล้เคียง หรือมารับของได้ที่บ้านค่ะ ขอบคุณค่ะ **

  line id  :  @bim555

 ศ.ดร.พิเชษฐ์ หัวหน้าทีม BIM100

 

 บทความจากนักวิจัย แคปซูลมังคุด ซึ่งได้คิดค้น Bim100 สูตรต่าง ๆ โดยเฉพาะสูตร ข้อเข่าเสื่อม / ปวดเข่

เราจะกล่าวถึง อาการ "ข้อเสื่อม / ข้ออักเสบ"   ( เรียบเรียงโดย ธงธน  อจลบุญ เมื่อ 12 สิงหาคม 2556  )

     ใน 5 ปี ที่ผ่านมา ได้มีผู้เข้ามาบอกเล่าถึงประสบการณ์เยอะมาก เกี่ยวกับอาการข้อเสื่อม และข้ออักเสบ  ว่าได้ใช้ผลิตภัณฑ์Bim100 ชุดอาธริน็อกซ์ แคปซูล (ขวดสีชมพู) แล้ว มีอาการดีขึ้น เราพยายามอธิบายว่่า ที่ดีขึ้นนั้น มันดีขึ้นได้อย่างไร แต่จากการที่มันทำให้อาการปวดเข่า ข้อเข่าเสื่อม ดีขึ้นอย่างรวดเร็วมาก มันก็เลยทำให้ไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่ ว่าอะไรมันจะวิเศษ หรือดีขึ้นอย่างรวดเร็วถึงขนาดนั้น  เราก็เลยต้องจัดการนำมาอธิบายให้ฟัง  ไม่อย่างนั้น อาจเกิดความไม่น่าเชื่อถือ ซึ่งอาจคิดว่า เราจัดหาคนมาสัมภาษณ์ เป็นหน้าม้าบ้าง เตี๊ยมกันบ้าง  หรือถูกจ้างมาหรือเปล่า เป็นต้น   ซึ่งเราจะได้อธิบายถึงการทำงานของแคปซูลมังคุด อาธริน็อกซ์ แคปซูล กันต่อไป 

     แต่ก่อนที่จะอธิบายถึงการทำงานของแคปซูล ให้ฟังนี้น อยากให้มารู้จักกนก่อนว่า ข้อเข่าเสื่อม  และข้อเข่าอักเสบนั้น เกิดขึ้นมาได้อย่างไร  ดังนี้

     ข้อเสื่อม  เกิดจากอายุที่มากขึ้น ซึ่งจะค่อย ๆ เสื่อมไปตามลำดับของอายุ ซึ่งการเสื่อม หรือการสลายของบริเวณข้อต่อมักจะมากกว่าการสร้าง เมื่อมีอายุมากขึ้น  โดยปกติมันจะสมดุลกัน ระหว่างการสร้าง กับการสลาย  นอกจากอายุแล้ว ก็อาจจะเกี่ยวกับน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น หรือการได้รับบาดเจ็บ หรือการเล่นกีฬา หรืออะไรก็ตาม ก็จะทำให้เกิดข้อเสื่อมได้  ซึ่งข้อเสื่อม ถ้าเป็นไปตามอายุ เราก็จะสังเกตุได้ว่า มันจะมีเสียงกับก๊อกแก๊ก เกิดขึ้นโดยบางทีอาจไม่มีอาการอักเสบ หรือไม่มีอาการปวดเลยก็มี ซึ่งจะทำให้เราไม่ค่อยรู้ จนกระทั่งวันหนึ่ง มันอาจเดินไม่ได้ขึ้นมาก็สายไปเสียแล้ว  แต่บางทีก็อาจเกิดอาการอักเสบ หรืออาการปวดร่วมด้วย ซึ่งก็คืออาการของ "ข้ออักเสบ"

     ข้ออักเสบ  เกิดได้หลายสาเหตุ เช่น เกิดจากการบาดเจ็บ แล้วอักเสบขึ้นมา  เกิดจากแพ้ภูมิตัวเอง คือ ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นไปต่อต้านเนื้อเยื่อบริเวณข้อต่อ และทำให้เกิดอาการอักเสบขึ้นมา ซึ่งที่เด่นชัดที่สุด ก็คือ โรคข้ออักเสบ รูมาตอยด์ หรือที่มีอาการข้ออักเสบขึ้นมา ก็คือ โรคเก๊าท์  นี่คือการอธิบายอย่างง่าย ๆ

 

                    แคปซูลมังคุด BIM100 อาธริน็อกซ์  แคปซูล ทำให้ชีวิตของคนที่เป็นข้อเสื่อม / ข้ออักเสบ  ดีขึ้นได้อย่างไร

 

     นักวิจัย ซึ่งนำโดย ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์  วิริยะจิตรา  หัวหน้าทีม  ได้ทำการพิสูจน์  โดยการทำงานของ "ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์"  โดยใช้อาสาสมัครที่มีอาการ ข้อเสื่อม / ข้ออักเสบ  เข้ามา โดยให้อาสาสมัครทานอาธริน็อกซ์ แคปซูล วันละ 4 แคปซูล ระยะหนึ่ง  แล้วหลังจากนั้นไม่นานได้ทำการเจาะตรวจเม็ดเลือดขาว T-Helper Cell  ของอาสาสมัคร  ซึ่งผลจากการตรวจเม็ดเลือดขาว  พบว่า...

     มีการลดลงของเม็ดเลือดขาว หรือมีการลดลงของสารที่เม็ดเลือดขาวหลั่งออกมา คือ TNF-แอลฟ่า, IL-6, IL-17 ซึ่งสารทั้ง 3 ตัวนี้ สามารถทำให้เกิดอาการอักเสบ  ซึ่งเราเรียกว่า โปร อินเฟมาตอรี่ ไวโคไดรส์  ทำให้เกิดอาการอักเสบ  ในคนที่มีปัญหา  ข้ออักเสบ / ข้อเสื่อม  จะมีสาร 3 ตัวนี้อยู่ในปริมาณที่สูงมาก  เมื่อใช้ แคปซูลมังคุด BIM100 อาธริน็อกซ์ แคปซูล 4 แคปซูล ต่อวัน ไปสักระยะหนึ่งอาสาสมัครที่มีสาร 3 ตัวดังกล่าวสูง และมีอาการปวด หรืออักเสบอยู่ จะมีอาการดังกล่าวลดลงมา จนกระทั่งหายจากอาการนั้น ๆ อย่างรวดเร็ว

     การลดลงของสาร 3 ตัวนี้ (TNF-แอลฟ่า, IL-6, IL-17)  นอกจากจะลงความรุนแรงของอาการแพ้ภูมิตัวเอง จากข้อเข่าอักเสบ เช่น รูมาตอยด์, SLE, ผื่นแพ้คันตามผิวหนัง, ไทยรอยด์เป็นพิษ, โรคสันนิบาติ (พากินสัน), แผลในปาก, ตับแข็ง, หอบหืด เป็นต้น  ที่ผ่านมา อาธริน็อกซ์ แคปซูลมังคุด เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลาย ๆ คน กล่าวถึงว่า ใช้แล้วดีมาก เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งหลาย ๆ คนเมื่ออาการดีขึ้นแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องใช้อย่่างต่อเนื่อง  ก็เปลี่ยนมาใช้ การ์ซีเนีย แคปซูลได้ เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุล

     จากประสบการณ์ของผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ อาธริน็อกซ์ แคปซูล  ที่มีอาการเกี่ยวข้องกับข้อเข่าเสื่อม และเข้อเข่าอักเสบ  เราพบว่าหลาย ๆ ท่านที่มีกำหนดที่จะต้องไปผ่าตัดข้อเข่า เพื่อเปลี่ยนอะไรบางอย่าง ก็พบว่าเมื่อทานอาธริน็อกซ์ แคปซูลไปสักระยะ เขาไม่รู้สึกเจ็บปวดอีก  และข้อเข่าก็ขยับได้ดี จึงทำให้เราเกิดความสงสัยว่า นอกจากมันจะลดความเจ็บปวด และลดการอักเสบได้แล้ว  ผลิตภัณฑ์มังคุด อาธริน็อกซ์ แคปซูล ยังไปทำหน้าที่อะไรได้ดี กับพืชสมุนไพร ธัญญาหาร ที่เป็นส่วนผสมอยู่ 5 ชนิด คือ  มังคุด  โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง  ใบบัวบก  งาดำ และฝรั่ง

     จากการศึกษาของ ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์  วิริยะจิตรา  ซึ่งเป็นนักเคมีวิทยา  และได้ทำการศึกษาคุณสมบัติของพืชทั้ง 5 ชนิดที่เป็นส่วนผสม ในแคปซูลมังคุด อาธริน็อกซ์ แคปซูล  พบข้อมูลว่า  พืชที่เป็นส่วนผสมทั้ง 5 ชนิดนี้ มีคุณสมบัติในการสร้าง คอลลาเจน ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญอย่างยิ่ง ของข้อกระดูก  เมื่อมีการสร้างคอลลาเจนเพิ่มขึ้นมาแล้ว อาการหลาย ๆ อย่างก็จะค่อย ๆ ดีขึ้น  ซึ่งอาจตกล่าวได้ว่า...

     "อาการปวดหายไป จากการลดลงของ TNF-แอลฟ่า, IL-6, IL-17  ในช่วงต้น  เมื่อมีการสร้างคอลลาเจนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในภายหลัง"  ซึ่งคนจำนวนหนึ่ง ที่มีกำหนดนัดผ่าตัดเปลี่ยนเข่า  แต่ช่วงระหว่างที่ยังไม่ถึงกำหนด ได้มีโอกาสทาน แคปซูลมังคุด อาธริน็อกซ์  ไปสักระยะ อาการที่เป็นอยู่ดีขึ้น หายปวด  จึงไม่ต้องไปผ่าตัดเปลี่ยนเข่า จนถึงปัจจุบัน  นั่นคือสืบเนื่องมาจากสรรพคุณขององค์ประกอบทั้ง 5 คือ มังคุด โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง ใบบัวบก งาดำ ฝรั่ง  ซึ่งสามารถสร้างคอลลาเจนได้ดีนั่นเอง

 

 สั่งซื้อผลิภัณฑ์ หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์จากมังคุด เพิ่มเติม สอบถาม ศูนย์บริการ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมังคุด ได้ที่  :

โทร. 088 245 9577, 086 401 5597086 401 5597  

Add Line id :  @bim555  (สะดวกที่สุดค่ะ)

   ประสบการณ์จากผู้ใช้แคปซูลมังคุด กับทุกปัญหาสุขภาพ

กระเพาะอาหาร กรดไหลย้อน และแพ้อากาศ
กระเพาะอาหาร กรดไหลย้อน และริดสีดวงทวาร
กระดูกทับเส้น กระเพาะอาหาร และความดันโลหิตสูง
วัณโรคปอด และริดสีดวงทวาร
ริดสีดวงทวาร ชาตามนิ้วมือนิ้วเท้า ปวดเอว และปัสสาวะแสบขัด
ภูมิแพ้ และอยู่ในกลุ่มเสี่ยงของแพ้ภูมิตัวเอง
ปวดศรีษะ และเป็นหวัดเรื้อรัง
นิ้วล็อค เส้นเอ็นยึด ปวดตามข้อ
แพ้อากาศ ภูมิแพ้ กระเพาะอาหาร
เนื้องอกที่ทรวงอก
กรดไหลย้อน
โรคภูมิแพ้ เป็นได้ หายได้
BIM100 กับผู้ที่มีปัญหาแพ้ภูมิตัวเอง
ข้ออักเสบ / Rheumatoid Arthritis
ลูกสะบ้าหัวเข่าเสื่อม / Deteriorated kneecap
เรื้อนกวาง / Psoriasis
สิวอักเสบ / Face chronic infection
ลำไส้ติดเชื้อ / Intestinal infection
ตับเสื่อม / Liver Failure
กระเพาะเรื้อรัง / Peptic Ulcer
ติดเชื้อราและแบคทีเรีย / Heals skin diseases & rashes. (Anti Fungal & Anti Bacterial)
อาการสันนิบาต / Parkinson's Disease
 

    ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


Copyright © 2011 All Rights Reserved.

เว็บไซต์ B Good Health เป็นตัวแทน และศูนย์จำหน่ายที่ถูกต้อง เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ BIM100
หมู่บ้านชวนชื่น ถ.รามอินทรา 65 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
โทร. 088 245 9577, 086 401 5597 Line id : @bim555 (ใส่ @ ข้างหน้าด้วยค่ะ) Email : bgoodbim100@gmail.com
โดย ธงธน อจลบุญ ตัวแทน และศูนย์จำหน่าย BIM100 อย่างถูกต้อง
 

จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กับกระทรวงพาณิชย์ อย่างถูกต้อง
ได้รับอนุญาติให้ค้าขายสินค้า ทางอินเตอร์เน็ต
มั่นใจ สั่งซื้อแล้ว ได้รับสินค้า 100%
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิค 3100603161191
 

นโยบายความเป็นส่วนตัว