ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
การวิจัยเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อม

ทีมวิจัย จากศูนย์วิจัย และพัฒนามังคุดไทย ได้เริ่มทำการทดลอง และวิจัยคุณสมบัติของสาร GM-1 ในเรื่องโรคข้อเสื่อม จนได้พบประสิทธิภาพว่าสารแซนโทน ที่มีชื่อเรียกว่า GM-1 นั้น มีคุณสมบัติระงับการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อน และสร้างมวลกระดูกอ่อนใหม่ได้ ในห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยที่เป็นเลิศในด้านเนื้อเยื่อข้อเข่าเสื่อม ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งอาจพูดได้ว่า เป็นที่เดียวในประเทศไทยที่สามารถทำการทดลอง และค้นพบสารนี้ได้ ซึ่งจากทดลองสารนี้คณะนักวิจัยคิดว่าน่าจะมีแนวโน้มที่จะใช้เป็นยา หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่จะมีส่วนช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ที่มีปัญหาข้อเสื่อมดีขึ้น

 โรคข้อเข่าเสื่อม ปวดเข่า ปวดข้อเข่า เกิดได้กับทุกคน

โรคข้อเข่าเสื่อม ปวดเข่า ปวดข้อเข่า หรือโรคกระดูกอ่อนเสื่อมสลายนั้น จากการศึกษาพบว่าประมาณ 10% ของประชากร ซึ่งไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่ทั่วทั้งโลกก็พบว่ามีประชากรเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม ซึ่งหากลองคำนวณจาก 10% ของประชาการในประเทศไทย คือประมาณ 6 ล้านคน (10% จาก 60 ล้านคน) ที่ป่วยเป็นโรคข้อเสื่อม แต่ละคนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการแก้ปัญหากับอาการข้อเสื่อม ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมาก โรคข้อเข่าเสื่อม จะไม่ทำให้คนเป็นเสียชีวิตได้ เพียงแต่ทำให้คุณภาพชีวิตลดลงเท่านั้น

เหล่านี้เป็นที่มาว่า หากมีสารอาหาร หรือสมุนไพรที่สามารถช่วยยับยั้งไม่ให้โรคข้อเข่าเสื่อม ปวดเข่า ปวดข้อเข่านี้เกิดรุนแรงมากขึ้น หรือช่วยป้องกัน หรือช่วยรักษาได้ ก็น่าเป็นเรื่องที่ดีมาก และถือเป็นโชคดีมากที่คนไทยเราได้สกัดสาร GM-1 จากมังคุด ซึ่งผลการวิจัยในหลอดทดลองนั้น พบว่าสาร GM-1 สามารถสร้างมวลกระดูกอ่อนขึ้นใหม่ และสามารถยับยั้งการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อนได้ดีมาก ที่สำคัญไม่ใช่สารเคมีที่ต้องมีการสังเคราะห์ขึ้นมา หรือต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ แต่นี่คือผลไม้ที่มีอยู่ในประเทศไทยเราเอง ซึ่งเป็นโอกาส และเป็นผลงานการวิจัยที่ดีมาก  สาร GM-1 นี้ ยังมีคุณสมบัติอีกหลายประการ ในการแก้ปัญหาเรื่องอื่น ๆ ซึ่งมีอาจารย์อีกหลายท่านในคณะวิจัย จากศูนย์วิจัย และพัฒนามังคุดไทย  ได้สร้างผลงานไว้เป็นที่ประจักษ์แล้วเช่นกัน

สาเหตุของข้อเข่าเสื่อม ปวดเข่า

  1.  อาจเกิดจาก อุบัติเหตุ
  2. อาจเกิดจาก น้ำหนักตัวมากเกินไป
  3. อาจเกิดจาก การเปลี่ยนแปลง หรือภูมิต้านทานที่มีมากเกินไป
  4. อาจเกิดจาก การติดเชื้อ
  5. อาจเกิดจาก พันธุกรรม
  6. อาจเกิดจาก การเล่นกีฬา

...เป็นต้น...

อย่างไรก็ตาม โดยส่วนใหญ่พบว่า โรคข้อเข่าเสื่อม ปวดเข่านี้ จะเกิดกับคนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งจะมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม ปวดเข่า ปวดข้อเข่านี้ได้แทบจะทุกคน สาร GM-1 จึงสามารถเข้าไปจัดการให้คนที่มีแนวโน้มเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากผลงานการวิจัยสามารถพูดได้ว่า นวัตกรรมอาหารสร้างเสริมสุขภาพที่ดีมากในวันนี้ คือ นวัตกรรมอาหารสาร GM-1 ข้อเสื่อมจากมังคุด ซึ่งเหล่านักวิจัย จากศูนย์วิจัย และพัฒนามังคุดไทย กล้าบอกได้ว่า มีผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สามารถยืนยันได้ ไม่ใช่เป็นการพูดมาลอย ๆ หรือ นำผลไม้มาชนิดหนึ่ง หรือสมุนไพรมาอย่างหนึ่ง แล้วบอกว่ามีสารสกัดที่ดีอยู่  แต่นี่คือผลงานวิจัยที่มีหลักฐานยืนยันทางวิทยาศาสตร์ และได้มีการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว เหล่านักวิจัยเชื่อว่า ด้วยผลงานทางวิชาการ ผลงานการวิจัย ผลที่ได้ความรู้จากอดีตเมื่อ 31 ปีที่ผ่านมา รวมกันแล้วน่าจะทำให้ผลิตภัณฑ์สาร GM-1 ตัวนี้ เป็นนวัตกรรมสารอาหารเสริมสร้างสุขภาพอันทรงคุณค่ามากที่สุด

 

กลุ่มเสี่ยง โรคข้อเข่าเสื่อม 

คือ ผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) สูง  หรือน้ำหนักมากเกินไป  กลุ่มคนสูงอายุ และคนที่ได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับข้อเข่า

 

อาการที่พึงระวัง โรคข้อเข่าเสื่อม

แรก ๆ จะเริ่มมีอาการลุกนั่งลำบาก ฝืด แต่ก็ยังใช้การได้อยู่ การเดินอาจผิดปกติ  สามารถทำกิจกรรมที่เคยทำได้ แต่อาจมีความคล่องตัวน้อยลง  จะเริ่มมีอาการปวดขัดที่เข่ามากขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งมีการติดขัดของข้อต่อ  เช่น จากที่งอ และเหยียดได้ดี ก็จะเริ่มมีเสียงดัง หรือเจ็บปวด  หากอาการมากขึ้นเข่าอาจมีอาการผิดรูปได้  เช่น มีการโก่งของเข่า  ทั้งโก่งเข้า และโก่งออก

 

** คลิกอ่าน! ผลงานการวิจัยในผลิตภัณฑ์ผลมังคุด

อ่านบทความ "ป้องกันเข่าเสื่อม ด้วยตนเอง"  คลิก

 
 ตัวย่างผู้มีปัญหาปวดเข่า ข้อเข่าเสื่อม กับการใช้แคปซูลมังคุด

 

ข้อเข่าเสื่อม - ข้อเข่าอักเสบ, ปวดเข่า-ปวดข้อเข่า 

 

  ข้อเข่าเสื่อมประสบการณ์ของคุณแม่ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ข้อเข่าเสื่อม  ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม ปวดเข่า อายุ 71 ปี มีอาการปวดข้อเข่า และอักเสบ "เคยให้คุณแม่ทาน ฟิชออย คู่ กับกลูโคซามีน ก็ระงับอาการปวดได้เป็นพัก ๆ แต่ก็ไม่หาย มีอยู่ครั้งหนึ่งปวดมากทนไม่ไหว ต้องพาไปโรงพยาบาล หมอดูดน้ำหล่อเลี้ยงในเข่าออก บอกมีมากเกินไป พอดูดเสร็จอาการปวดเบาลง แต่พอกลับมาถึงบ้าน เข่าเกิดบวม ปวด และอักเสบ เวลาเดินมีเสียงดังกร๊อกแกร๊ก ๆ ที่หัวเข่า สันนิษฐานว่า ในหัวเข่าไม่มีน้ำหล่อเลี้ยง จึงทำให้กระดูกเสียดสีกันเวลาขยับร่างกาย ก็ได้แต่ให้ทานยาที่หมอให้มา คุยให้เพื่อนฟัง เพื่อนแนะนำ "แคปซูลมังคุด" ของศูนย์วิจัยฯ ลองศึกษาดูเห็นว่าน่าเชื่อถือ เลยซื้อให้คุณแม่ทานดู เพราะเห็นว่ามีสรรพคุณต้านการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อน และสร้างมวลกระดูกใหม่ทดแทนของเก่าที่เสื่อมสภาพได้ด้วย ปรากฏว่า คุณแม่ทานไปสักระยะ อาการบวมที่เข่าก็หายไป แล้วอาการปวดเข่า และอักเสบก็ทุเลาลงตามลำดับ จนตอนนี้ให้ทานอย่างต่อเนื่อง (ต้องการให้ทานไปเรื่อย ๆ เพราะมันสร้างมวลกระดูกได้ใหม่ด้วย) คุณแม่หายปวดเข่า สามารถเดินโดยไม่ต้องใช้ไม้เท้า และไม่ทรมานเหมือนเมื่อก่อน ก็เลยตัดสินใจแนะนำสินค้านี้แก่เพื่อน ๆ ที่มีพ่อแม่เป็นข้อเข่าเสื่อม และปวดเข่าอยู่ บอกได้เลยว่าเห็นผลกันหมด มากน้อยแล้วแต่ร่างกายของแต่ละคน อีกทั้งมีความน่าเชื่อถือในผลงานวิจัยจากนักวิทยาศาสตร์และแพทย์ไทย และเป็นสินค้าไทยด้วย

 

            ผลของการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเกิดความสมดุล โดย ใช้ผลิตภัณฑ์นั้น ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้คนดีขึ้น ซึ่งผลนี้ไม่ใช่เกิดจาก ผลิตภัณฑ์ ที่ไปแก้ปัญหาตรงจุดนั้น ๆ ในร่างกาย ได้โดยตรง แต่ ผลิตภัณฑ์ เข้าไปเพื่อเพิ่มความสามาถให้ร่างกายของแต่ละคนที่มีอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว พอได้รับ ผลิตภัณฑ์ เข้าสู่ร่างกาย ก็จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันซึ่งมีอยู่ในร่างกายอยู่แล้ว  แข็งแรง และมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ จึงเป็นจุดในการช่วยฟื้นฟูสุขภาพ และคุณภาพชีวิต ให้ดีขึ้นตามลำดับ ด้วยตัวของแต่ละบุคคลเอง  ดังนั้น หากร่างกายของบุคคลใดไม่มีทุนเดิมอยู่ ไม่มีความหวัง ไม่มีความมั่นใจ คุณภาพชีวิตของบุคคลนั้น ก็คงจะไม่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

 

คำถาม-คำตอบ ผู้มีปัญหา... ข้ออักเสบ-ข้อเสื่อม
โดย รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง
คำถาม-คำตอบ ผู้มีปัญหา... ข้ออักเสบ-ข้อเสื่อม
โดย รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง
คำถาม-คำตอบ ผู้มีปัญหา... ข้ออักเสบ
โดย รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง
คำถาม-คำตอบ ผู้มีปัญหา... ข้ออักเสบรูมาตอยด์และข้ออักเสบ
โดย รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง
คำถาม-คำตอบ ผู้มีปัญหา... ข้ออักเสบ
โดย รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง
ข้อเข่าเสื่อม
คุณกฤษณา พูลทวีธรรม
ผู้มีปัญหา ข้อเข่าเสื่อม


คุณจินดารัตน์ สังข์เงิน
ผู้มีปัญหา ข้อเข่า เส้นเลือดตีบ และกระเพาะ


คุณโสภณ หลายชูไทย
ผู้มีปัญหา แพ้อากาศ กรดไหลย้อน ข้อเข่า
Mr.Jay Wisecarver
ผู้มีปัญหา ภูมิแพ้ ปวดเข่า ปวดตามตัวจากการเล่นกีฬา

 

 สั่งซื้อผลิภัณฑ์ หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์จากมังคุด เพิ่มเติม สอบถาม ศูนย์บริการ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมังคุด ได้ที่  :

โทร. 088 245 9577, 086 401 5597086 401 5597  

Add Line id :  @bim555  (สะดวกที่สุดค่ะ)

   ประสบการณ์จากผู้ใช้แคปซูลมังคุด กับทุกปัญหาสุขภาพ

กระเพาะอาหาร กรดไหลย้อน และแพ้อากาศ
กระเพาะอาหาร กรดไหลย้อน และริดสีดวงทวาร
กระดูกทับเส้น กระเพาะอาหาร และความดันโลหิตสูง
วัณโรคปอด และริดสีดวงทวาร
ริดสีดวงทวาร ชาตามนิ้วมือนิ้วเท้า ปวดเอว และปัสสาวะแสบขัด
ภูมิแพ้ และอยู่ในกลุ่มเสี่ยงของแพ้ภูมิตัวเอง
ปวดศรีษะ และเป็นหวัดเรื้อรัง
นิ้วล็อค เส้นเอ็นยึด ปวดตามข้อ
แพ้อากาศ ภูมิแพ้ กระเพาะอาหาร
เนื้องอกที่ทรวงอก
กรดไหลย้อน
โรคภูมิแพ้ เป็นได้ หายได้
BIM100 กับผู้ที่มีปัญหาแพ้ภูมิตัวเอง
ข้ออักเสบ / Rheumatoid Arthritis
ลูกสะบ้าหัวเข่าเสื่อม / Deteriorated kneecap
เรื้อนกวาง / Psoriasis
สิวอักเสบ / Face chronic infection
ลำไส้ติดเชื้อ / Intestinal infection
ตับเสื่อม / Liver Failure
กระเพาะเรื้อรัง / Peptic Ulcer
ติดเชื้อราและแบคทีเรีย / Heals skin diseases & rashes. (Anti Fungal & Anti Bacterial)
อาการสันนิบาต / Parkinson's Disease
 

    

 

 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


Copyright © 2011 All Rights Reserved.

เว็บไซต์ B Good Health เป็นตัวแทน และศูนย์จำหน่ายที่ถูกต้อง เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ BIM100
หมู่บ้านชวนชื่น ถ.รามอินทรา 65 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
โทร. 088 245 9577, 086 401 5597 Line id : @bim555 (ใส่ @ ข้างหน้าด้วยค่ะ) Email : bgoodbim100@gmail.com
โดย ธงธน อจลบุญ ตัวแทน และศูนย์จำหน่าย BIM100 อย่างถูกต้อง
 

จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กับกระทรวงพาณิชย์ อย่างถูกต้อง
ได้รับอนุญาติให้ค้าขายสินค้า ทางอินเตอร์เน็ต
มั่นใจ สั่งซื้อแล้ว ได้รับสินค้า 100%
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิค 3100603161191
 

นโยบายความเป็นส่วนตัว