บทความสุขภาพ บิม100

ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทาง

 


 • จำนวนคนเป็นหวัดบ้านแกด้า2-logo-apco-02-2020.jpg
  มิคุ้มกันบำบัด APCO (A.I)ป้องกันและกำจัดCOVID - 19 • การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโดยการสร้างภูมิคุ้มกันที่เยื่อบุผิวทางเดินหายใจเพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสผ่านเข้ากระแสเลือด หยุดการ...

 • มะเร็ง กับผลการวิจัย.jpg
  เริ่มต้นจากการวิจัยผลมังคุด เมื่อปี พ.ศ. 2520 คณะนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งประกอบด้วย ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา, ดร.วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม, ดร.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร และนั...

 • ภูมิคุ้มกันบกพร่อง.jpg
  ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Aids) จากการติดเชื้อไวรัส HIV วิวัฒนาการล่าสุดของนักวิทยาศาสตร์ไทยเกี่ยวกับการสร้างสมดุลของระบบภูมิคุ้มกัน โดยได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ Operation Bim ต่อระบบภ...

 • ข้อเสื่อม.JPEG
  ป้องกันไม่ให้ข้อเข่าเสื่อมได้อย่างไร 1. อย่ากิน และนั่งมากจนอ้วน พบว่า ถ้าลดน้ำหนักตัวลงได้ประมาณ 5 กิโลกรัม สามารถลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมได้ถึง 50% มีหลักฐานยืนยันใน...

 • โรคช้ำรั่ว.jpg
  โรคช้ำรั่ว กลุ่มเสี่ยง คนอ้วนที่มีน้ำหนักเกินมาก ๆ ผู้ที่มีโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ พบได้ตั้งแต่อายุ 18 - 80 ปี แต่ที่พบมาก มักอายุเกิน 40 ปีขึ้นไป ลักษณะของโรค โรคช้ำรั่ว หรือ Over...

 • มะเร็งเต้านม.jpg
  มะเร็งเต้านม กลุ่มเสี่ยงมะเร็งเต้านม ผู้ที่มีพันธุกรรม หรือมีพฤติกรรมชอบรับประทานอาหารไขมันเยอะ ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และไม่ออกกำลังกาย นอกจากนี้ ผู้ที่ทานฮอร์โมน หรือใช้คร...

 • มะเร็งรังไข่.jpg
  มะเร็งรังไข่ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มของมะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อบุ พบมากในกลุ่มคนอายุมากกว่า 50-60 ปี แต่มะเร็งรังไข่ทั่วไปสามารถพบได้ในเด็ดอายุน้อยกว่า 20 ปี โดยปัจจัยทางพันธุกรรมมีส่วนเกี่...

 • โรคเครียด.jpg
  โรคเครียด กลุ่มเสี่ยง ทุกเพศ ทุกวัย ที่มีภาวะเครียดสะสม อาการที่พึงระวัง อาการเวียนศรีษะ ปวดหลัง ปวกไหล่ ปวดขากรรไกร ลักษณะของโรค ที่จริงแล้ว โรคเครียดคือโรคของจิตใจ อันมีสาเหตุจาก...

 • วุ้นตาเสื่อม-pobpad.jpg
  ภูมิคุ้มกันที่สมดุล กับการดูแล สุขภาพตา ปัญหาของตาเกิดจากเนื้อเยื่อของตาเสื่อมตามธรรมชาติ เช่น วุ้นตาเสื่อม สายตายาว ต้อกระจำ ต้อหิน ม่านตาอักเสบ จอประสาทตาเสื่อม และเกิดจากอาการแ...

 • น้ำในหูไม่เท่ากัน.jpg
  ลักษณะของโรค "น้ำในหูไม่เท่ากัน" โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน หรือ Meniere"s Disease เกิดจากความผิดปกติของอวัยวะภายในหู เนื่องด้วยสาเหตุบางประการ ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดอาการต่าง ๆ ตามมา โดยสา...

 • 8y.jpg
  กลุ่มเสี่ยง 1. กลุ่มคนอายุ 20-80 ปี แต่ส่วนใหญ่จะเป็นในคนอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป 2. พบในเพศชาย มากกว่าเพศหญิง 3. กลุ่มคนที่มีประวัติครอบครัวเป็นพาร์กินสัน จะมีโอกาสเป็นโรคนี้ประาณ ...

 • images.jpg
  ทีมวิจัย จากศูนย์วิจัย และพัฒนามังคุดไทย ได้เริ่มทำการทดลอง และวิจัยคุณสมบัติของสาร GM-1 ในเรื่องโรคข้อเสื่อม จนได้พบประสิทธิภาพว่าสารแซนโทน ที่มีชื่อเรียกว่าGM-1นั้น มีคุณสมบัติระ...

 • กรดไหลย้อน1.jpg
  ด้วยความมุ่งมั่นของนักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัย จากศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทย ภายใต้การนำของ ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตราได้ร่วมกันทำการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลมังคุดซึ่งท...

 • แพ้ภูมิตัวเอง.jpg
  โรคภูมิแพ้ (อากาศ ฝุ่นละออง อาหาร มลพิษ ฯ) สภาวะแวดล้อม มลพิษ และอากาศ ในโลกปัจจุบัน เป็นสิ่งที่มีผลต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์ โรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอันมีสาเหตุมาจากมลพิษทั้งภายใน และภ...

 • ปัญหาน้ำตาลในเลือด.jpg
  รอบรู้ โรคน้ำตาลในเลือดสูง กับทางเลือกใหม่ โรคน้ำตาลในเลือดสูงเกิดจากความผิดปกติของร่างกาย ซึ่งไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้อย่างเพียงพอ ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงม...

 • ข้อเสื่อม.JPEG
  สาเหตุของโรคข้อเสื่อม โรคข้อเสื่อมเกิดจากกระดูกอ่อนผิวข้อ (Cartilage) ลดลง ซึ่งตามปกติกระดูกอ่อนผิวข้อจะทำหน้าที่เป็นเสมือนตัวดูดซับแรงกดภายในข้อ และป้องกันมิให้กระดูกที่อยู่ภายใต้...

 • เบาหวานแทรกซ้อน.jpg
  ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญ ของคนเป็นเบาหวาน 1. โรคหลอดเลือดแดงตีบแข็ง (Atherosclerosis) ทั้งหลอดเลือดหัวใจ และหลอดเลือดสมอง 2. โรคไต จากเบาหวาน 3. ระบบประสาทส่วนปลายเสื่อม มีอาการปวดเจ็บ...

 • นอนไม่หลับ.jpg
  ใครบ้างที่นอนไม่หลับ อาการนอนไม่หลับเรื้อรังนั้น มักเกิดกับผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากพยาธิสภาพของร่างกาย และปริมาณของการสื่อประสาทให้ผู้สูงอายุนั้นมีน้อยลง นอกจากนี้อาการนอนไ...

 • สมองเสื่อม.jpg
  ภาวะสมองเสื่อม ภาวะสมองเสื่อม (Dementia) คือ กลุ่มอาการต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากการทำงานของสมองที่เสื่อมลง ซึ่งมีผลต่อความจำ ความคิด เชาวน์ปัญญา การใช้เหตุผล และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เม...

 • วัยทอง.jpg
  วัยทอง คือวัยของผู้หญิงทีมีอายุ 45 ปีขึ้นไป จะเริ่มมีภาวะขาดฮอร์โมนเพศหญิง ส่งผลกระทบต่อสมอง จิตใจ และอารมณ์ อาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ซึ่งอาการต่าง ๆ ที่...

 • ตับ.jpg
  โรคร้ายที่เกิดกับตับ สำหรับโรคร้ายที่เกิดกับตับ มีหลายโรคด้วยกัน เช่น ตับอักเสบ ตับแข็งจากการดื่มสุรา ไขมันสะสมในตับ โรคตับที่เกิดจากเชื้อไวรัส เป็นต้น ซึ่งถ้าเราไม่สนใจในการรักษาต...

 • Parkinson Disease.jpg
  โรคพาร์กินสัน Parkinson เป็นโรคทางระบบประสาทที่พบได้บ่อย เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ คนไทยเรียกว่าโรคสั่นสันนิบาต โรคพาร์กินสันเป็นโรคที่รู้จักกันครั้งแรกในวงการแพทย์ในปี พ.ศ...

 • ลดอ้วน.jpg
  สูตรอาหารลดความอ้วน พยามยามลดอาหารประเภทแป้ง น้ำตาล และไขมัน และไม่ควรงดมื้อใดมื้อหนึ่ง เพราะอาจทำให้คุณรับประทานอาหารมื้อถัดไปมากขึ้น ที่สำคัญควรรับประทานประเภทผักใบเขียว เพราะจ...

 • น้ำในหู.jpg
  โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน ลักษณะของโรค โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน หรือ Meniere"s disease เกิดจากความผิดปกติของอวัยวะภายในหู เนื่องด้วยสาเหตุบางประการ ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดอาการต่าง ๆ ตามมา โด...

 • ริ้วรอย.jpg
  การเสื่อมโทรมภายในชั้นผิวเกิดขึ้นดังนี้ - การผลัดเซลล์ผิวเกิดช้า ทำให้ผิวอ่อนแอ เกิดริ้วรอยเหี่ยวย่นง่าย - การผลิตคอลลาเจน และอีลาสตินเกิดในอัตราน้อยลง ทำให้ผิวขาดความแข็งแรง - เซล...

 • เปลือกมังคุด.jpg
  เกี่ยวกับ การ์ซีเนีย หรือ Garcinia ตามตำราแพทย์แผนโบราณบันทึกไว้ว่า เปลือกมังคุดนำมาฝนกับน้ำปูนใส ทาแผลที่เป็นหนอง ช่วยให้รอยแผลหายอย่างมีประสิทธิภาพได้ และสามารถใช้ต้มเพื่อเป็นยาฝ...

 • กระ และฝ้า.jpg
  กระและฝ้าปัญหาสุขภาพของผู้หญิงทั้ง ที่เป็นอาการปกติทั่วไปหรือร้ายแรง ทำให้ผู้หญิงสมัยใหม่ตื่นตัวและหันมาสนใจดูแลร่างกายตนเองมากขึ้น ด้วยการหาข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือต่างๆ หรือปรึก...

 • มังคุด.jpg
  มังคุด ถือเป็นราชินีแห่งผลไม้ เพราะนอกจากจะรสชาติอร่อยหอมหวานกลมกล่อมแล้ว ผลไม้ไทยชนิดนี้ยังอุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากมายสารพัด คนไทยสมัยโบราณรู้จักนำ มังคุด มาแปรรูปเป็นยาสมุนไพรเพื...

 • กรดไหลย้อน.jpg
  อาการจุกเสียดท้องยืดเยื้อที่เกิดขึ้นมากกว่า 2 วันในหนึ่งสัปดาห์และดำเนินมาเรื่อยๆเป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือนอาจจะเป็นผลมาจากโรคการไหลย้อนจากกระเพาะอาหารมาหลอดอาหาร หรือที่เรียกกันว่า...

 • โรคกระเพาะ.jpg
  โรคกระเพาะคือสภาพที่บริเวณเยื่อในของกระเพาะอาหาร ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง และผลที่ตามมาคือ เซลล์เม็ดเลือดขาวได้เคลื่อนตัวเข้าไปภายในผนังของกระเพาะอาหาร ซึ่งนำไปสู่ความรู้สึกของความ...

 • พากินสัน.jpg
  โรคพาร์กินสัน Parkinson คืออาการผิดปกติที่ระงับการเติบโตของระบบประสาทส่วนกลาง โดยโรคนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเซลล์ประสาท ที่เรียกกันว่า นิวรอน ซึ่งอยู่ในพื้นที่หนึ่งของสมองที่ชื่อว่า subs...

 • โรคเก๊าท์.jpg
  โรคเก๊าท์ เป็นโรคที่เป็นกันมากขึ้นในคนไทย โดยเฉพาะผู้ชาย และค่อนข้างมีอายุหน่อย ทางการแพทย์รู้จักเก๊าท์มานานแล้ว แต่จนปัจจุบัน ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อโรคนี้อยู่มาก ทั้งตัวแพท...

 • asian.jpg
  เพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้ที่ถูกต้องทันสมัย คณะนักวิจัยขอเรียนว่า ประโยชน์เชิงสุขภาพที่แท้จริงที่จะได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์จากมังคุดคือ ความสามารถในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุล โดย...

 • วิจัยเข่าเสื่อม.jpg
  จุดเริ่มต้นของการวิจัยโรคข้อเสื่อม จุดเริ่มต้นของการวิจัย และการก่อเกิดสาร GM-1 ที่สามารถยับยั้ง และป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม เกิดจาก (ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใ...

 • สะเก็ดเงิน.jpg
  สำหรับหลายๆคนแล้ว โรคสะเก็ดเงินหรือเรื้อนกวางนั้น เป็นชื่อของโรคๆหนึ่งที่เราไม่ค่อยจะสนใจกับมัน และผู้คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีความรู้อะไรเลยเกี่ยวกับโรคนี้ ผลร้ายแรงที่จะตามมา...

 • ถั่วเหลือง.gif
  ข้อมูลที่ถูกต้องดังที่ปรากฏในเว็บไซต์สถาบันมะเร็งแห่งชาติ (National Cancer Institute) ประเทศสหรัฐอเมริกาว่า ส่วนสกัดโปรตีนจากถั่วเหลือง (Soy Protein Isolate) เป็นสารอาหารประเภทโปรต...

 • tannins.jpg
  แทนนิน (Tannins) คือสารที่มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อน มีรสฝาด พบในพืชหลายชนิดได้แก่ องุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมล็ด และเปลือก ใบชา กาแฟ ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ถั่ว เปลือกเงาะ เปลือกมังคุด เปลือกทับ...

 • รูมาตอยด์.jpg
  การมีชีวิตอยู่กับโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ อาจจะเป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดมาก มันอาจจะหมายถึงการอยู่กับความเจ็บปวดเรื้อรังที่ทนนาน ทำให้อ่อนล้าและข้อแข็งเป็นเวลาหลายปี มันยังสามารถทำให้คุ...

 • เอาชนะเบาหวาน.jpg
  โรคเบาหวาน Diabetes ได้ถูกเรียกว่าเป็น “เพชรฆาตเงียบ” คนกว่า 5.7 ล้านคนในอเมริกาเป็นโรคเบาหวาน แต่เขายังไม่ได้รับการตรวจ และนั่นเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเมื่อคุณลองพิจารณาถึงผลที่จะตาม...

 • มะเร็งกับธรรมชาติบำบัด.jpg
  วงการแพทย์แผนปัจจุบันหรือแผนตะวันตก (WESTERN MEDICINE) เริ่มยอมรับอย่างกว้างขวางขึ้นแล้วว่าวิธีการรักษามะเร็งของฝ่ายตน ไม่สามารถเอาชนะโรคมะเร็งได้ทุกชนิด จากเดิมที่เคยตั้งข้อรังเกี...

 • ความเครียด.jpg
  ผลการวิจัยล่าสุดระบุว่า ความเครียดนอกจากจะส่งผลร้าย ต่อสุขภาพจิตของคุณแล้ว มันยังนำไปสู่ความอ้วนได้ด้วยโดยเฉพาะผู้ที่มีเกิดความเครียดบ่อย ๆ หรือประเภทเครียดเรื้อรังนั้นยิ่งน่าเป็นห...

 • เบาหวาน โรคที่ใครๆ ก็อาจเป็นได้.jpg
  โรคเบาหวาน ถือเป็นปัญหาสุขภาพยอดฮิต ที่เรามักจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆ เนื่องจากคนไทยป่วยด้วยโรคนี้มากถึง 2-3 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยจัดอยู่ในอันดับที่ 5 ของโรคที่คุกค...

 • สาเหตุของโรคเบาหวาน.jpg
  สาเหตุของการเกิดโรคเบาหวานยังไม่ทราบแน่นอน แต่องค์ประกอบสำคัญที่อาจเป็นต้นเหตุของการเกิดได้แก่ กรรมพันธุ์ อ้วน ขาดการออกกำลังกาย หากบุคคลใดมีปัจจัยเสี่ยงมากย่อมมี่โอกาสที่จะเป็นเบา...

 • Top-10-good-health-tips.jpg
  สำรองผลไม้ในตู้เย็นผักผลไม้ที่ควรสำรองในตู้เย็นอย่าให้ขาด ได้แก่ กะหล่ำปลี แครอท ส้ม แอปเปิ้ล ซึ่งนอกจาก จะมีประโยชน์มากสำหรับสาวๆ ที่กำลังไดเอตแล้วการรับประทานผักผลไม้เป็นประจำยัง...

 • ตับอักเสบ.jpg
  โรคตับเสื่อม หรือ ตับอักเสบ อาจเกิดได้จากสาเหตุหลายอย่างเช่นจากการติดเชื้อไวรัส แบคทีเรียเชื้อรา โปรโตซัว หรือหนอนพยาธิ นอกจากนี้ยังอาจเกิดจากการได้รับยาหรือสารพิษบางอย่างด้วย แต่ส...

 • อาหารเพื่อสุขภาพของกระเพาะ.jpg
  หากไม่อยากทุกข์ทรมานจากการป่วยเป็นโรคกระเพาะอาหาร ก็ต้องแก้ที่การรับประทานอาหารเช่นกัน ซึ่งอาหารที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับป้องกันโรค กระเพาะมีดังต่อไปนี้ คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน แหล่งอุด...

 • โรครูมาตอยด์.jpg
  โรครูมาตอยด์ หรือโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid Arthritis) เป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่ง ที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายสร้างสารขึ้นมา แล้วเกิดต่อต้านตัวมันเอง คล้ายลักษณะกับโรคลูปัสหรื...

 • b1.png
  สิวเป็นโรคผิวหนังที่มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย อาทิการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน ความผิดปกติของต่อมไขมัน การอุดตันของรูขุมขน รวมถึงการติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งทำให้มีการอักเสบแบบเรื้อรัง หรือม...

 • ไมเกรน.png
  ไมเกรนเป็นอาการปวดศีรษะตุบๆอย่างรุนแรง โดยเริ่มจากบริเวณใกล้ดวงตา หรือบริเวณขมับข้างใดข้างหนึ่งซึ่งจะเกิดขึ้นซ้ำๆ มักพบร่วมกับอาการผิดปกติอื่นๆ อาจเป็นนานถึง 3 วัน จนผู้ป่วยช่วยเหล...

 • 11.jpg
  โรคทางเดินหายใจเป็นโรคที่พบมากของประเทศไทย โดยเฉพาะประชาชนในเขตเมือง เนื่องจากมลภาวะและภูมิแพ้ บทความนี้จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิแพ้ในหลายแง่มุมที่คุณควรจะรู้

 • ซีส เนื้องอก สาเหตุของการเกิดช็อกโกแลตซีสต์ (Chocolate Cyst) ช็อกโกแลตซีสต์ (Chocolate Cyst) หรือ ถุงน้ำช็อกโกแลต ในทางการแพทย์เรียกว่า "เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญเติบโตผิดที่" (Endomet...

 • รูมาตอยด์คำบอกเล่าจากนักวิจัยผลิตภัณฑ์มังคุด ใน 5 ปี ที่ผ่านมา ได้มีผู้เข้ามาบอกเล่าถึงประสบการณ์เยอะมาก เกี่ยวกับอาการข้อเสื่อม และข้ออักเสบ เมื่อทานผลิตภัณฑ์มังคุดแล้ว มีอาการดีข...