มะเร็งเต้านม กับการดูแล ประสบการณ์จากผู้ป่วย

การเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย มะเร็งเต้านม

เริ่มต้นจากการวิจัย "ผลมังคุด"

เมื่อปี พ.ศ. 2520 คณะนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งประกอบด้วย ดร.พิเชษฐ์  วิริยะจิตรา, ดร.วิลาวัลย์  มหาบุษราคัม, ดร.เสาวลักษณ์  พงษ์ไพจิตร และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.อำไพ  ปั้นทอง  รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์สหวิชาการอีกหลายท่าน

 

 เริ่มทำการศึกษาสารธรรมชาติในผลมังคุด

 ด้วยการสกัดสารบริสุทธิ์ แล้วทำการทดสอบประโยชน์ในทางการแพทย์ด้านต่าง ๆ ก่อนจะสรุปได้ว่า สารในมังคุดที่มีคุณสมบัติในการสร้างเสริมสุขภาพ คือ สารกลุ่ม Xanthones แซนโทน ซึ่งในมังคุดมีสารกลุ่ม Xanthones แซนโทนนี้อยู่กว่า 40 ชนิด แต่มีเพียงบางชนิดเท่านั้นที่มีประโยชน์ บางชนิดอาจมีผลข้างเคียงได้ และชนิดที่มีประโยชน์ หากใช้น้อยเกินไปก็จะไม่แสดงสรรพคุณ แต่ถ้าใช้มากไปก็อาจจะเกิดโทษได้เช่นกัน ดังนั้นการนำ แซนโทน ไปใช้ในการเสริมสร้างสุขภาพ จึงจำเป็นต้องใช้ให้ถูกต้อง และใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเท่านั้น

 ผลจากการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องของคณะนักวิจัยจากศูนย์วิจัย และพัฒนามังคุดไทย พบว่า Xanthones แซนโทน ที่มีสรรพคุณสูงสุดคือ GM-1 ซึ่ง GM-1 จีเอ็ม-วัน เป็นสารที่ปลอดภัย โดยปลอดภัยกว่สารที่ให้รสเปรี้ยวในส้มถึง 5 เท่า และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • ต้านเชื้อแบคทีเรีย
  • ต้านการอักเสบ
  • ระงับการปวด และลดอาการแพ้
  • ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจ ซึ่งเกิดจาก LDL Cholesterol Oxidation
  • ฆ่าเซลล์ มะเร็งเต้านม  มะเร็งในเม็ดเลือด  มะเร็งในตับ  มะเร็งในไต  มะเร็งในทางเดินอาหาร  และมะเร็งในปอด (ทดสอบในหลอดทดลอง)
  • ระงับการเจริญเติบโตของเชื้อวัณโรค (ในหลอดทดลอง)
  • ระงับการขยายตัวของเชื้อ HIV (ในหลอดทดลอง)
  • เพิ่มความสามารถของเม็ดเลือดขาวในการกำจัดสิ่งแปลกปลอม และเชื้อแบคทีเรีย ( Phagocytic Activity )
  • ระงับการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อน และสร้างมวลกระดูก

 

ภูมิคุ้มกันที่สมดุล กับการดูแล มะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม คือ กลุ่มของโรคที่เซลล์เจริญ หรือ แบ่งตัว อย่างผิดปกติ การที่เซลล์เปลี่ยนสภาพไปจากปกติ จึงไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของร่างกายในเรื่องวัฏจักรการแบ่งตัว ทำให้เกิดการรุกรานเนื้อเยื่อข้างเคียง หรืออาจแพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย ซึ่งแตกต่างจากเนื้องอกธรรมดาทีไม่รุกราน หรือแพร่กระจาย และขนาดจะไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ มะเร็งเต้านม มีสาเหตุมาจากยีน ซึ่งควบคุมการทำงานของเซลล์ผิดปกติไป  โดยอาจเป็นผลมาจากสารก่อ มะเร็ง เช่น  ยาสูบ  ควัน  รังสี  สารเคมี  หรือเชื้อโรค  นอกจากนี้ ความอ้วน ก็ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยของมะเร็งมดลูก  มะเร็งหลอดอาหาร  มะเร็งลำไส้  มะเร็งที่ไต  มะเร็งเม็ดเลือดขาว  มะเร็งเต้านม  มะเร็งไขกระดูก  มะเร็งตับอ่อน  มะเร็งต่อมน้ำเหลือง ชนิดนอน-ฮอดกิ้น และมะเร็งรังไข่  ซึ่งจากสถิติของผู้ป่วย มะเร็งเต้านม ในประเทศไทย เมื่อจำแนกตามเพศ พบว่า เพศชายเสียชีวิตจาก มะเร็งปอดมากที่สุด  รองลงมาคือ มะเร็งตับ  ส่วนเพศหญิงเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกมากที่สุด  รองลงมาคือ มะเร็งเต้านม  โดยปกติมะเร็งทุกชนิดมีลักษณะเป็นก้อนเนื้อ  ยกเว้น มะเร็งเม็ดเลือดขาว นักภูมิคุ้มกันวิทยาอเมริกันพบว่า การกระตุ้น Th1  และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Th17  ทำให้เม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตจัดการกับเซลล์มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความพยายามเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาวิธีการต่าง ๆ ที่จะนำ Th17 มาเพื่อใช้รักษามะเร็ง  แต่จนบัดนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จในการกำหนดวิธีการมาตรฐานที่ได้ผล  และปลอดภัย

คณะนักวิจัย Operation BIM  ได้วิจัย และพัฒนาสารเสริมประสิทธิภาพจากสารมังคุด  งาดำ  ถั่วเหลือง  ฝรั่ง และใบบัวบก  จนได้แคปซูลเสริมอาหาร ที่พิสูจน์โดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ แล้วว่าสามารถกระตุ้นการทำงานของ Th1 ได้ชัดเจน และกระตุ้น Th17 เพิ่มขึ้นได้หลายเท่า และแพทย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พิสูจน์แล้วว่า สารเสริมประสิทธิภาพนี้สามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตขอผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะสุดท้าย ที่ไม่ตอบสนองต่อเคมีบำบัดแล้วอย่างน้อย 2 สูตร ได้อย่างปลอดภัย และไร้ผลข้างเคียง

 

ประสบการณ์จากผู้ป่่วย มะเร็งเต้านม กับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อทานผลิตภัณฑ์จากมังคุด

 คุณจีรกิตติ  ตังคธัช  ผู้มีปัญหามะเร็งตับ  "เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2008 ผมต้องเข้ารับการผ่าตัดมะเร็งตับอย่างกระทันหัน ผ่าเอาก้อนมะเร็งใหญ่ขนาด 2.4 x 1.8 x 3 ซม. ออก แต่ยังคงเหลือจุดเล็ก ๆ อีกหลายจุดในตับส่วนที่เหลือ ผมได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของศูนย์วิจัย และพัฒนามังคุดไทยอย่างต่อเนื่อง น้ำหนักตัวเริ่มเพิ่มขึ้นจนแข็งแรงเป็นปกติ ไม่พบการขยายขนาดของจุดเล็ก ๆ ที่เหลือ และมีค่า AFP ไม่ถึง 1 ng/ml (ค่าปกติอยู่ที่ 0-10 ng/ml) ปัจจุบันนี้กว่า 28 เดือนแล้วครับที่สุขภาพแข็งแรงดีมาก ด้วยการใช้แคปซูลมังคุด ร่วมกับน้ำมังคุด ครับ"

Mr. Wong Hooi Sooi  ผู้มีปัญหามะเร็ง " ผมเป็นมะเร็งในโพรงจมูกตั้งแต่ปี 1994 เมื่อได้รับการผ่าตัดก็ไม่ทำให้ดีขึ้น และยังเจ็บป่วยจากอาการหวัดตลอดเวลา ต่อมาอีก 2 ปี ค่า C.E.A ลดลงเหลือ 1.8 ng/ml แต่ค่านี้กลับเพิ่มขึ้นใหม่ในอีก 2 เดือนต่อมา และพบว่ามะเร็งยังลามต่อไปที่กระดูก ไขสันหลัง และต่อมน้ำเหลือง  ผมก็พยายามดูแลทุกวิธีซึ่งลดค่า C.E.A ลงได้เหลือ 18 ng/ml เท่านั้นเอง  พอดีผมได้มารู้จักผลิตภัณฑ์ของศูนย์วิจัย และพัฒนามังคุดไทย พบว่าค่า C.E.A ลดลงเหลือ 3.8 ng/ml ใน 2 เดือนลงลงเหลือ 1.9 ng/ml ใน 4 เดือน  และเหลือ 1.2 ng/ml ใน 6 เดือน ปัจจุบนผมใช้แคปซูลมังคุด ร่วมกับน้ำมังคุดอย่างต่อเนื่อง และมีสุขภาพที่แข็งแรงเป็นปกติมาได้ 3 ปีแล้วครับ"

คุณนงนุช  ชายดวงคำ  ผู้มีปัญหามะเร็งลำไส้ใหญ่  "หลังจากผ่าตัดก้อนเนื้อไปแล้ว และอยู่ระหว่างทำเคมีบำบัด จะรู้สึกเพลียมาก ท้องเสีย และมีผื่นขึ้นคันไปหมดตั้งแต่ลำคอถึงใบหน้า พอดีน้องที่ทำงานแนะนำให้ชมรายการของศูนย์วิจัย และพัฒนามังคุดไทยทางทรูวิชั่นช่อง 8 และหาข้อมูลผลิตภัณฑ์จากมังคุดเพิ่ม จนตัดสินใจใช้ แคปซูลมังคุด เมื่อเดือนตุลาคม  หลังจากนั้นจากที่เคยเพลีย ๆ ก็กระปรี้กระเป่ร่า มีกำลัง ร่างกายแข็งแรงขึ้น ท้องเสียน้องลง  พักแค่ 2-3 วันก็กลับไปทำงานต่อได้  จนคนที่หมู่บ้านยังแปลกใจว่า "ทำไมฟื้นตัวเร็วมาก ๆ" ทุกวันนี้ทั้งกำลังใจ และสุขภาพของดิฉันดีขึ้นด้วย แคปซูลมังคุด ค่ะ"

คุณกัลยาณี  เตชะวันโต  ผู้มีปัญหาซีสที่ทรวงอก  " ตรวจพบซีสขนาดเล็ก 1 ก้อนทีทรวงอกข้างซ้าย มีขนาดเท่าเดิมมานานหลายปี บังเอิญว่าดิฉันได้ไปรู้จัก แคปซูลมังคุด จากญาติที่ต่างจังหวัด จึงลองทานดู พอครบกำหนดไปหาหมอตรวจ  ปรากฎว่าไม่พบก้อนซีสนั้นแล้ว  ดิฉันรู้สึกประทับใจมาก และให้ลูกสาวหาข้อมูลจนรู้จักแคปซูลมังคุด  ตั้งแต่นั้นมาดิฉันได้แนะนำให้ลูกสาว และลูกเขย รวมถึงคนอื่น ๆ ที่มีปัญหาสุขภาพ ได้รู้จักผลิตกแคปซูลมังคุด เช่นกัน พอบอกไปแล้ว บางคนก็เชื่อ บางคนก็ไม่เชื่อ ก็ไม่เป็นไร เพราะเราพิสูจน์มาแล้วด้วยตัวเอง และคนรอบข้างค่ะ"

 

ประสบการณ์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ งานวิจัย Operation Bim

 


สารสกัดจากมังคุด

 


ความจริงด้านมืดของ Chemotherapy


การสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุล เป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ

 


วรินทร์พร เดวิส


เนื้อร้ายต่อมลูกหมาก

 


การสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุล เป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ


คุณอนุศิษฏ์ ทองคำ

 


งานวิจัยเนื้อร้าย


บทสัมภาษณ์นักวิจัย รศ. ดร. ภญ. อำไพ ปั้นทอง

 


บทสัมภาษณ์นักวิจัย รศ. ดร. ภญ. อำไพ ปั้นทอง


บทสัมภาษณ์นักวิจัย รศ. ดร. ภญ. อำไพ ปั้นทอง

 


บทสัมภาษณ์นักวิจัย รศ. ดร. ภญ. อำไพ ปั้นทอง


บทสัมภาษณ์นักวิจัย รศ. ดร. ภญ. อำไพ ปั้นทอง

 


บทสัมภาษณ์นักวิจัย รศ. ดร. ภญ. อำไพ ปั้นทอง


บทสัมภาษณ์นักวิจัย รศ. ดร. ภญ. อำไพ ปั้นทอง

 


บทสัมภาษณ์นักวิจัย รศ. ดร. ภญ. อำไพ ปั้นทอง


บทสัมภาษณ์นักวิจัย รศ. ดร. ภญ. อำไพ ปั้นทอง

 


มะเร็งปอด


มะเร็งลำไส้ใหญ่

 


ก้อนเนื้อในทรวงอก


มะเร็งในรังไข่ และก้อนเนื้อในตับ

 


มะเร็งปากมดลูก


มะเร็งลำไส้ใหญ่

 


มะเร็งลำไส้ใหญ่ พาหะธาลัสซีเมีย และตับ


มะเร็งเต้านม

 


ปัญหาสุขภาพมะเร็ง


มะเร็งต่อมน้ำเหลือง และลามไปที่กระดูก

 


มะเร็งเต้านม


มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่

 

มะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม