การดูแลมะเร็งเต้านม จากประสบการณ์ผู้เคยมีปัญหา


  

 

ประสบการณ์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ งานวิจัย Operation Bim

 


สารสกัดจากมังคุด

 


ความจริงด้านมืดของ Chemotherapy


มิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ

 


วรินทร์พร เดวิส


ประสบการณ์เนื้อร้ายต่อมลูกหมาก

 


การสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุล เป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ


คุณอนุศิษฏ์ ทองคำ

 


งานวิจัยเนื้อร้าย


บทสัมภาษณ์นักวิจัย รศ. ดร. ภญ. อำไพ ปั้นทอง

 


บทสัมภาษณ์นักวิจัย รศ. ดร. ภญ. อำไพ ปั้นทอง


บทสัมภาษณ์นักวิจัย รศ. ดร. ภญ. อำไพ ปั้นทอง

 


บทสัมภาษณ์นักวิจัย รศ. ดร. ภญ. อำไพ ปั้นทอง


บทสัมภาษณ์นักวิจัย รศ. ดร. ภญ. อำไพ ปั้นทอง

 


บทสัมภาษณ์นักวิจัย รศ. ดร. ภญ. อำไพ ปั้นทอง


บทสัมภาษณ์นักวิจัย รศ. ดร. ภญ. อำไพ ปั้นทอง

 


บทสัมภาษณ์นักวิจัย รศ. ดร. ภญ. อำไพ ปั้นทอง


บทสัมภาษณ์นักวิจัย รศ. ดร. ภญ. อำไพ ปั้นทอง

 


ประสบการณ์มะเร็งปอด


ประสบการณ์มะเร็งลำไส้ใหญ่

 


ประสบการณ์ก้อนเนื้อในทรวงอก


ประสบการณ์มะเร็งในรังไข่ และก้อนเนื้อในตับ

 


ประสบการณ์มะเร็งปากมดลูก


ประสบการณ์มะเร็งลำไส้ใหญ่

 


ประสบการณ์มะเร็งลำไส้ใหญ่ พาหะธาลัสซีเมีย และตับ


ประสบการณ์มะเร็งเต้านม

 


ประสบการณ์ปัญหาสุขภาพมะเร็ง


ประสบการณ์มะเร็งต่อมน้ำเหลือง และลามไปที่กระดูก

 


ประสบการณ์มะเร็งเต้านม


ประสบการณ์มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่

 

มะเร็งเต้านม