งานวิจัยผลมังคุดบิม100 (bim100) ค้นพบสารกระตุ้นเม็ดเลือดขาวเพื่อกำจัดเชื้อโรคร้ายในร่างกายมนุษย์

 

จากการเป็นนักวิทยาศาสตร์กลุ่มแรกของโลก ที่ทำการวิจัยโครงการ Operation Bim กับผลมังคุดไทย ในเชิงสหวิชาการ และพัฒนาจนเป็น ผลิตภัณฑ์มังคุดบิม คือ "น้ำมังคุด" และ  "แคปซูล มังคุด" จนได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ชื่อว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์ Operation BIM (บิมร้อย) ออกสู่ท้องตลาดไทย และตลาดโลก โดยได้จดทะเบียนกับ อย. เป็น "ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร"  นักวิทยาศาสตร์วิจัย พบว่า ในผลมังคุดมีสารแซนโทน (Xanthones) อยู่กว่า 40 ชนิด แต่มีบางชนิดเท่านั้นที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย จึงได้สกัดเฉพาะสารที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพออกมาเท่านั้น และสารแซนโทน (Xanthones) ที่มีประโยชน์สูงของผลิตภัณฑ์ คือ สาร GM-1

สารสำคัญในมังคุดนี้มีคุณสมบัติของการกระตุ้นเม็ดเลือดขาว Th-Cell ให้เพิ่มขึ้น เพื่อจัดการกับสิ่งแปลกปลอม และเชื้อโรคร้ายที่เข้าสู่ในร่างกายมนุษย์ ทั้งในรูปของเกิดจากการติดเชื้อจากภายนอก และเกิดจากเซลล์ในร่างกายของตัวเองที่ผิดปกติ โดยแคปซูลมังคุด จะมีส่วนผสมของ พืชผักผลไม้ 5 ชนิด ได้แก่ มังคุด ถั่วเหลือง ใบบัวบก งาดำ และฝรั่ง  ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัย bim100 ได้ทำการทดลอง และพิสูจน์แล้ว่า ส่วนผสมทั้ง 5 ชนิดนี้ มีส่วนช่วยเสริมคุณประโยชน์ซึ่งกันและกัน เพื่อให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายไม่มาก และน้อยเกินไป (คือระบบภูมิสมดูล) หากมีภูมิคุ้มกันมากเกินไป ก็จะทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันเกิน เช่น โรค SLE เก๊าต์ รูมาตอยด์ สะเก็ดเงิน เป็นต้น หรือ หากมีภูมิคุ้มกันต่ำ ก็จะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพ เช่น ติดเชื้อโรคง่าย ภูมิแพ้ เป็นหวัดบ่อย มะเร็ง เนื้องอก เป็นต้น 

 

กล่าวได้ว่า ภูมิคุ้มกันที่สมดุลนั้น ขึ้นอยู่กับการทำงานของเม็ดเลือดขาว

ซึ่งเซลล์เม็ดเลือดขาวที่นักวิจัยทำการวิจัย 4 ชนิด ซึ่งทำหน้าที่ต่างกัน คือ

  1. Th1 ทำหน้าที่ กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันจัดการกับเชื้อต่าง ๆ
  2. Th2 ทำหน้าที่ กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันจัดการกับสารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้
  3. Th17 ทำหน้าที่ กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันจัดการกับสิ่งแปลกปลอมทั้งหลายที่หลงเหลือจากการจัดการของ Th1 และ Th2  ในทางกลับกัน หาก Th1, Th2 และ Th17 หากมีมากเกินไป จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันมากเกินความสมดุลร่างกาย จนเกิดอาการแพ้ภูมิตัวเอง
  4. Treg ทำหน้าที่ กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันที่มากเกินไปกลับสู่สภาวะที่สมดุลดังเดิม

จากการทดสอบผลิตภัณฑ์ Operation Bim ณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ผลิตภัณฑ์บิมร้อย   แต่ละชนิด มีผลต่อการปรับ Th1, Th2, Th17 และ Treg ในลักษณะที่แตกต่างกัน จึงทำให้อธิบายได้ว่า ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพอันเกิดจากภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุล ต่างก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์บิม (Bim)

ทั้งนี้  จำนวนเม็ดเลือดขาวในร่างกายผู้ชายมีมากถึง 20,000 - 50,000 ล้านเม็ด  ส่วนในผู้หญิงจะมีอยู่ 95% ของผู้ชาย (ประมาณ19,000 - 52,632 ล้านเม็ด)

เชิญชมคลิป!

ความเป็นมาของ Bim100 จากนักวิจัย Operation Bim 

  
 
เริ่มต้นงานวิจัยจากลุงเขียว ซึ่งเป็นภารโรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในสมัยเมื่อ 40 กว่าปีมาแล้ว ลุงเขียวเห็นกองเปลือกมังคุดที่คนทิ้งกันข้างถนนกองใหญ่ จึงมาบอก ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ที่อยู่ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ว่า เปลือกมังคุดนี้ดี ใช้ฝนกับน้ำปูนใสทาพอกแผลหายได้ ประกอบกับแพทย์แผนโบราณก็มีเขียนไว้ถึงคุณสมบัติของเปลือกมังคุดเช่นกัน ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา จึงเกิดความสนใจ และได้ผลมังคุดมาทำงานทดลองด้านวิทยาศาสตร์ ร่วมกับนักวิจัยอีกหลายท่าน พบว่าในมังคุดมีสาร GM1 ซึ่งสามารถต้านการอักเสบ และฆ่าเชื้อไวรัส แบคทีเรีย หรือแม้กระทั่งจัดการกับเซลล์มะเร็งร้ายได้ (ในหลอดทดลอง)  นี่จึงเป็นที่มาของ Bim100 ผลิตภัณฑ์จากมังคุด ที่มีคุณค่ามากมายต่อมนุษย์
 
 
รศ.ดร.ภญ. เสาวลักษณ์  พงษ์ไพจิตร นักวิจัยอีกท่านที่ร่วมวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์มังคุด ได้พูดถึงภูมิคุ้มกันบำบัด ซึ่งวงการแพทย์ปัจจุบันหันมาให้ความสนใจ และใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดกับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ ซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายที่สูง ในทางกลับกัน งานวิจัย Bim100 ที่ถูกวิจัย และพัฒนามาในด้านให้ภูมิคุ้มกันตัวเองดูแลตัวเองเช่นกัน เป็นวิถีทางธรรมชาติ มีส่วนผสมเพียงพืชผักผลไม้ที่เราสามารถหาทานได้ตามปกติในชีวิตประจำวัน แต่ได้ถูกสกัดนำแต่สิ่งที่มีประโยชน์ออกมา อะไรที่เป็นโทษก็จะตัดทิ้งไป จึงไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ถึงแม้จะบริโภคในระยะยาว
 
นวัตกรรม ภูมิคุ้มกันจากพืชกินได้นี้ สามารถกระตุ้นเม็ดเลือกขาว Th-Cell ด้วยประสิทธิภาพที่สูงสุด โดยกระตุ้นเซลล์ ที พิฆาต Th17 ได้ถึง 500% ซึ่ง Th17 นี้จะช่วยจัดการกับสิ่งแปลกปลอมทั้งหลายที่เหลือจากกการจัดการของ เซลล์ Th1  ซึ่งในส่วนของเซลล์ Th1 จะถูกกระตุ้นด้วยงานวิจัยมังคุด bim100 นี้ได้ 200% โดย Th1 นี้เป็นการกระตุ้นใหระบบภูมิคุ้มัน จัดการกับเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส และมะเร็ง ได้ดี และมีประสิทธิภาพสูง
 
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ทำการแถลงข่าวการเปิดตัว "นวัตกรรม แอปโก้" APCO สารสกัดจากสมุนไพรไทย ช่วยเพิ่ม CD4 ให้ผู้ป่วย HIV มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น ซึ่งจากงานวิจัยพบว่า เมื่อผู้ป่วยทานยาต้านไวรัส ร่วมกับ นวัตรกรรมแอปโก้ จะตรวจหาเชื้อ HIV ในร่างกายต่ำ จนไม่พบเชื้ออีกเลย เชิญชมรายละเอียดงานวิจัยจากคลิปค่ะ
 
งานวิจัยนวัตกรรม "แอปโก้" APCO CAP โดยคณะนักวิจัย Bim100 สามารถจัดการเชื้อ HIV ได้ดี ตามแนวทางของ WHO หรือ องค์การอนามัยโลก ซึ่งเมื่อเชื้อ HIV เข้าสู่ร่างกาย ภูมิคุ้มกัน หรือ CD4 ก็จะลดลง ร่างกายก็จะติดเชื้อฉวยโอกาส ถ้ามี CD4 ยิ่งสูงยิ่งดีจะไม่ติดเชื้อ ซึ่งองค์การอนามัยโลกกล่าวว่า ผู้ติดเชื้อ HIV ไม่ต้องสนใจ เพราะเชื้อ HIV ไม่ได้ทำให้เสียชีวิต แต่เชื้อ HIV จะทำลายภูมิคุ้มกัน CD4 เท่านั้น และเมื่อภูมิคุ้มกันลดลงต่ำมาก ก็จะติดเชื้อฉวยโอกาส ซึ่งเชื้อฉวยโอกาสนี้อาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ จึงแนะนำให้ผู้ป่วย HIV เพิ่มภูมิคุ้มกัน CD4 ให้มากเข้าไว้  ฉะนั้น นวัตกรรมแอปโก้ (แอปโก้ แคปซูล) จึงตอบโจทย์ WHO ฟังรายละเอียดต่อในคลิปค่ะ

คลิปจากประสบการณ์จากผู้ใช้จริง