บทสัมภาษณ์นักวิจัย รศ. ดร. ภญ. อำไพ ปั้นทอง

คำถาม-คำตอบ เรื่อง ใช้ผลิตภัณฑ์ควบคู่กับยาประจำตัว ได้หรือไม่ 
คำถาม-คำตอบ เรื่อง... ประโยชน์ และการใช้ผลิตภัณฑ์
คำถาม-คำตอบ เรื่อง ภูมิคุ้มกัน เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพอย่างไร
คำถาม-คำตอบ ผู้มีปัญหา... ปวดกล้ามเนื้อเนื่องจากอุบัติเหตุ 
คำถาม-คำตอบ ผู้มีปัญหา... มะเร็งตับ
คำถาม-คำตอบ ผู้มีปัญหา... มะเร็ง
คำถาม-คำตอบ ผู้มีปัญหา... มะเร็งลำไส้ใหญ่ 
คำถาม-คำตอบ ผู้มีปัญหา... มะเร็ง
คำถาม-คำตอบ ผู้มีปัญหา... มะเร็ง
คำถาม-คำตอบ ผู้มีปัญหา... มะเร็งปอด
คำถาม-คำตอบ ผู้มีปัญหา... มะเร็งปากมดลูก
คำถาม-คำตอบ ผู้มีปัญหา... มะเร็งตับ
คำถาม-คำตอบ ผู้มีปัญหา... มะเร็ง
คำถาม-คำตอบ ผู้มีปัญหา... ข้ออักเสบ
คำถาม-คำตอบ ผู้มีปัญหา... ข้ออักเสบ
คำถาม-คำตอบ ผู้มีปัญหา... ข้ออักเสบ-ข้อเสื่อม
คำถาม-คำตอบ ผู้มีปัญหา... ข้ออักเสบ-ข้อเสื่อม
คำถาม-คำตอบ ผู้มีปัญหา... ข้ออักเสบ
คำถาม-คำตอบ ผู้มีปัญหา... ข้ออักเสบรูมาตอยด์และข้ออักเสบ
คำถาม-คำตอบ ผู้มีปัญหา... เบาหวาน
คำถาม-คำตอบ ผู้มีปัญหา... เบาหวาน
คำถาม-คำตอบ ผู้มีปัญหา... เบาหวาน
คำถาม-คำตอบ ผู้มีปัญหา... น้ำในหูไม่เท่ากัน บ้านหมุน
คำถาม-คำตอบ ผู้มีปัญหา... ซีสต์ที่มดลูกและรังไข
คำถาม-คำตอบ ผู้มีปัญหา... ซีสต
คำถาม-คำตอบ ผู้มีปัญหา... ภูมิแพ้อากาศ 
คำถาม-คำตอบ ผู้มีปัญหา... ภูมิแพ้อากาศ
คำถาม-คำตอบ ผู้มีปัญหา... เก๊าท์ 
คำถาม-คำตอบ ผู้มีปัญหา... กระเพาะ
คำถาม-คำตอบ ผู้มีปัญหา... กระเพาะ และกรดไหลย้อน
คำถาม-คำตอบ ผู้มีปัญหา... กรดไหลย้อน
คำถาม-คำตอบ ผู้มีปัญหา... กระเพาะ และกรดไหลย้อน
คำถาม-คำตอบ ผู้มีปัญหา... กระเพาะ และกรดไหลย้อน
คำถาม-คำตอบ ผู้มีปัญหา... สะเก็ดเงิน
คำถาม-คำตอบ ผู้มีปัญหา... ออฟฟิศซินโดรม
คำถาม-คำตอบ ผู้มีปัญหา... หลอดเลือดตีบ
คำถาม-คำตอบ ผู้มีปัญหา... พาร์กินสัน
คำถาม-คำตอบ ผู้มีปัญหา...ความดันโลหิตสูง