ประสบการณ์ผู้ใช้ผลิคภัณฑ์ งานวิจัย Operation Bim

งานวิจัย APCO ข้อเสื่อม

 

ประโยชน์ของน้ำมังคุด สูตรงานวิจัยAPCO

 


รายการสุขอย่างเสรี ตอนที่ 1

 


รายการสุขอย่างเสรี ตอนที่ 2

 


รายการสุขอย่างเสรี ตอนที่ 3

 


รายการสุขอย่างเสรี ตอนที่ 4

 


รายการ สุขอย่างเสรี ด้วยภูมิสมดุล เดือน กรกฎาคม 2560

 


ภูมิคุ้มกันที่สมดุล มิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ

 


ตา BIM เราเคยเข้าใจว่า วุ้นตาเสื่อม รักษาไม่ได้....
ลองติดตามวิทยาการใหม่นี้ดู ตอนที่ 1

 


ตา BIM เราเคยเข้าใจว่า วุ้นตาเสื่อม รักษาไม่ได้....
ลองติดตามวิทยาการใหม่นี้ดู ตอนที่ 2

 


ตา BIM เราเคยเข้าใจว่า วุ้นตาเสื่อม รักษาไม่ได้....
ลองติดตามวิทยาการใหม่นี้ดู ตอนที่ 3

 


สัมภาษณ์ คุณประภา บุนนาค
ผู้เคยเป็นปัญหาข้อเข่าเสื่อม

 


สัมภาษณ์ คุณสมจิตต์ เกษรบัว
ผู้เคยเป็นปัญหาข้อเข่าเสื่อม และรองช้ำ


สัมภาษณ์ คุณวิภา เกตสระ
ผู้เคยเป็นปัญหาข้อเข่าเสื่อม


สัมภาษณ์ คุณศศิวัลย์ ลำใย
ผู้เคยเป็นปัญหาข้อเข่าอักเสบ และกล้ามเนื้ออักเสบ


สัมภาษณ์ คุณจันทร์เพ็ญ สุขเกษม
ผู้เคยเป็นปัญหาข้อเข่าเสื่อม


สัมภาษณ์ คุณสัมพันธ์ สาลีผลิน
ผู้เคยเป็นปัญหาข้อเข่าเสื่อม


สัมภาษณ์ คุณสมจิตต์ จัทร์ตระกูล
ผู้เคยเป็นปัญหาข้อเข่าเสื่อม


สัมภาษณ์ คุณธนพร จิตต์แผ้ว
ผู้เคยเป็นปัญหาข้อเข่าเสื่อม


สัมภาษณ์ คุณอัจฉรา นิตยานนท์
ผู้เคยเป็นปัญหาสุขภาพตาเสื่อม


สัมภาษณ์ คุณกนกพร ศรีจันทร์
ผู้เคยเป็นปัญหาสุขภาพตาเสื่อม


สัมภาษณ์ คุณศุภญา ไทยพิสุทธิกุล
ผู้เคยเป็นปัญหาสุขภาพตาเสื่อม


สัมภาษณ์ คุณยโสธร ชุติโรจน์
ผู้เคยเป็นปัญหาสุขภาพตาเสื่อม