Bim100

ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทาง

 

Bim100 คืออะไร?

Bim100 (บิม100) ย่อมาจาก Balancing Immune 100 แปลให้ได้ความหมายว่า เมื่อเรามีภูมิคุ้มกันที่สมดุล ไม่มาก หรือไม่น้อยเกินไป ร่างกายเราจะไม่มีปัญหาสุขภาพกวนใจ และหวังว่าจะใช้ชีวิตอยู่ได้นานถึง 100 ปี...นี่คือ ที่มาของคำว่า Bim100 ที่ ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์  วิริยะจิตรา  หัวหน้าคณะนักวิจัยบิม100 เป็นผู้สร้างสรรค์คำนี้ขึ้น

 

คณะนักวิจัยบิม100 (Bim100)  มีดังนี้

1. ศาสตรจารย์ ดร.พิเชษฐ์  วิริยะจิตรา

2. ภญ.รศ.ดร.เสาวลักษณ์  พงษ์ไพจิตร

3. รศ.ดร.วิลาวัลย์  มหาบุษราคัม

4. ภญ.รศ.ดร.อำไพ  ปั้นทอง

5. รศ.ดร.ศิริวรรณ  องค์ไชย

 

งานวิจัย Bim100 (บิม100) เกี่ยวข้อกับเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกันของร่างกาย อย่างไร

กล่าวคือ ธรรมชาติสร้างเม็ดเลือดขาวให้ดูแลสุขภาพ ด้วยการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุล ร่างกายเรามีเม็ดเลือดขาวประมาณ 20,000 - 50,000 ล้านเม็ด ทำหน้าที่ควบคุมระบบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้มีความสมดุล เพื่อให้ร่างกายได้มีสุขภาพดี แข็งแรงเป็นปกติ

แบ่งหน้าที่ของเม็ดเลือดขาวได้ ดังนี้

1. Phagocyte, NK cell และ Cytotoxic T Cell ทำหน้าที่ทำลายเชื้อโรค หรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย เช่นเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส เนื้องอก และมะเร็ง

2. B cell และ plasma cell ทำหน้าที่สร้างสารภูมิคุ้มกัน (Antibody)

3. T helper cell ทำหน้าที่ส่งสื่อสัญญาณกระตุ้น (Cytokines) ถึงเม็ดเลือดขาวพวกที่ 1 และ 2 ให้ทำหน้าที่จัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายเรา

โดยเม็ดเลือดขาว T helper cell  (อันประกอบไปด้วย  Th1, Th2, Th17 และ Tregular cell) จะสื่อถึงกันอย่างรวดเร็ว แบบปฏิกิริยาลูกโซ่ โดยการหลั่งสาร Interleukins ต่าง ๆ 

"จากงานวิจัย Bim100 (บิม100) ภูมิคุ้มกันที่สมดุลในร่างกาย เกิดขึ้นจากความสมดุลของ Th1, Th2, Th17 และ Treg 

หากมีภูมิคุ้มกันมากเกินไปจะทำให้เกิดการอักเสบ และการแพ้ภูมิตัวเอง เช่น เบาหวาน ข้อเข่าเสื่อม ข้ออักเสบ รูมาตอยด์ SLE พากินสัน แผลในปาก หอบหืด กรดไหลย้อน แผลในกระเพาะ สะเก็ดเงิน ความเสื่อมของดวงตา เช่น วุ้นในตาเสื่อม จอประสาทตาเสื่อม เป็นต้น

ในทางกลับกัน หากภูมิคุ้มกันน้อยไป จะทำให้เกิดปัญหา ภูมิแพ้อากาศ ซีสต์ ถุงน้ำในรังไข่ เนื้องอก มะเร็ง ปัญหาการติดเชื้อต่าง ๆ เช่น เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส HIV หรือกระทั่ง Covid-19 เป็นต้น

จึงเป็นที่มาของ สูตรเสริมสุขภาพ Bim100 ที่พัฒนาสูตร "ภูมิสมดุล" โดย APCO ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีส่วนผสมจากพืชกินได้ คือ มังคุด ถั่วเหลือง บัวบก งาดำ และฝรั่ง

สูตรปรับภูมิคุ้มกันที่มากเกินไป ด้วยการทำให้เม็ดเลือดขาวหลั่งสารที่ก่อให้เกิดอาการเสื่อม/อักเสบให้ลดน้อยลง นั่นคือสาร IL-1B, IL-17, IL-6, TNF-อัลฟ่า และ IFN-y

สูตรเพิ่มภูมิคุ้มกันที่น้อยเกินไป ให้เพิ่มสูงขึ้น จนทำให้เกิด "ภูมิคุ้มกันบำบัด" คือการใช้ภูมิคุ้มกันของร่างกายเราเอง บำบัดโรคนั้น ๆ 

จากการวิจัยร่วมกับ ศูนย์วิจัยในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยืนยันถึงประสิทธิภาพในการเพิ่มภูมิคุ้มกัน โดยสามารถเพิ่มเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกัน Th1 ได้ 200% และ Th17 ได้ 500% จากการใช้ สูตรเสริมอาหารบิม100 (Bim100) ต่อเนื่อง 15 วัน

 

งานวิจัยบิม100 (Bim100) ช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาเนื้อร้าย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไร

ปัจจุบันการรักษามะเร็งด้วย "ภูมิคุ้มกันบำบัด" ที่ปลอดภัยกว่าเคมี และรังสีบำบัด ได้รับการยอมรับ และใช้กันมากขึ้น วิธีการที่ได้ผลที่สุด คือ การนำเลือดออกจากร่างกายผู้ป่วย เพื่อไปเพาะเพิ่มจำนวน Killer T Cells หรือ Natural Killer Cell  นอกร่างกาย แล้วฉีดกลับเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยเพื่อ)่าเซลล์มะเร็ง 

แต่วิธีการทั้ง 2 นี้ มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากเกินกว่าที่ผู้ป่วยมะเร็งทั่ว ๆ ไปจะสามารถเข้าถึงได้ และการปรับเพิ่ม หรือลดประสิทธิภาพก็ไม่สามารถทำได้อย่างสะดวก และปลอดภัย

งานวิจัย Bim100 ของ APCO นั้น เพิ่มทั้งจำนวน Killer T celsl (เซลล์ ที พิฆาต) และ  Natural killer cell (เซลล์เพชฌฆาต) ขึ้นภายในร่างกายพร้อม ๆ กัน แล้วให้รวมตัวช่วยกันกำจัดเซลล์มะเร็งอย่างปลอดภัย โดยมีค่าใช้จ่ายน้อย และสามารถปรับประสิทธิภาพให้เพิ่มขึ้น หรือลดลงได้ตามความต้องการ โดยการเพิ่ม หรือลดปริมาณที่ใช้

การเพิ่มจำนวน Killer T cells (เซลล์ ที พิฆาต)  เกิดจากประสิทธิภาพของแคปซูลบิม100 ด้วยการกระตุ้น Th1 และ Th9 และกระตุ้น Th17 มากกว่า หลายเท่า (พิสูจน์โดยการทดสอบภูมิวิทยาเชิงคลีนิค ที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) Th cell ทั้งสามจึงไปเพิ่มอานุภาพของ Killer Tcells (เซลล์ ที พิฆาต) ในการกำจัดเซลล์มะเร็งด้วยประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้น

 

(ยังมีต่อ)