คลิปจากประสบการจากผู้ใช้จริง

 • ป้องกัน COVID-19
  มิคุ้มกันบำบัด APCO (A.I)ป้องกันและกำจัดCOVID - 19 • การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโดยการสร้างภูมิคุ้มกั...
 • พลังแห่งภูมิสมดุล
  สาเหตุของภูมิคุ้มกันมากเกินไป และน้อยเกินไป ทำให้เกิดโรคต่างๆ วิธีแก้คือ.. ประสบการณ์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์...
 • มะเร็งเต้านม กับการดูแล ประสบการณ์จากผู้ป่วย
  การเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย มะเร็งเต้านม เริ่มต้นจากการวิจัย "ผลมังคุด" เมื่อปี พ.ศ. 2520 คณะนักวิ...
 • กรดไหลย้อน ป้องกันได้ ก่อนกลายเป็นโรคเรื้อรัง
  กรดไหลย้อน กรดไหลย้อน เป็นผลมาจากกรด และน้ำย่อยจากกระเพาะอาหาร กรดไหลย้อน ขึ้นไปในหลอดอาหาร ...
 • ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Aids)
  ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Aids) จากการติดเชื้อไวรัส HIV วิวัฒนาการล่าสุดของนักวิทยาศาสตร์ไทยเกี่ยวกับก...
 • เบาหวาน
  เบาหวาน โรคเบาหวาน เป็นความผิดปกติของร่างกายที่เกิดจาก เบต้าเซลล์ของตับอ่อนผลิตอินซูลินไม่เพียงพอ หร...
 • ข้อเข่าเสื่อม/ปวดเข่า
  การดูแลข้อเสื่อม และข้ออักเสบรูมาตอยด์ ข้อเสื่อมเกิดจากการสึกกร่อนของกระดูกอ่อน ผิวข้อและมีแระดูกงอ...
 • โรคกระเพาะอาหาร
  โรคกระเพาะอาหาร โรคกระเพาะอาหาร หมายถึง ภาวะที่แผลที่เยื่อบุกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น สาเหตุส...
 
เชิญชมคลิป Bim100 กับ ปัญหาสุขภาพต่างๆ

  
 

 

 

 

 

 

 


 Bim100

บิม100  BIM100 ย่อมาจาก Balancing Immune แปลได้ตรงตัว คือ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุล เพื่อสุขภาพที่ดี จนมีอายุยืนยาว ถึง 100 ปี BIM100 เป็นการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลอยู่ตลอดเวลา เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง ถ้าภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับที่น้อยเกินไป จะทำให้ร่างกายอ่อนแอ ไม่แข็งแรง ติดเชื้อโรคได้ง่าย

Operation Bim เกิดจากความต้องการของนักวิทยาศาสตร์ไทย ที่ทำการวิจัยผลมังคุดไทย และนำเสนอรายงานผลการวิจัย และเรื่องราว ที่มีประโยชน์ต่อชีวิต และสุขภาพที่ดีของมนุษย์ในระยะยาว  ร่างกายเกิดภูมิคุ้มกันที่สมดุล 

  บทความ จากนักวิทยาศาตร์ Operation Bim

  " Operation BIM คืออะไร ทำหน้าที่อย่างไร "

     นักวิจัย bim100 และนักวิทยาศาสตร์ไทย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์  วิริยะจิตรา  เป็นหัวหน้าทีม  ได้ทำในสิ่งที่คนไม่เคยทำกัน  คือ กำลังดูแลสุขภาพของคน  โดยการสร้างธรรมชาติของเราเองให้แข็งแรง  ซึ่งมันแตกต่างจากวิธีการที่นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เคยใช้ในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย  เราอาจจะถือว่า ศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ใหม่ก็ได้  เป็นเรื่องของภูมิบำบัด หรือ อิโมโนทรอโรปี้  แต่ก็ยังพัฒนาได้ไม่เร็วเท่าที่ควร เนื่องจากว่าเขาไม่มีผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ปลอดภัย  และไร้ผลข้างเคียง  ซึ่งความเป็นจริงนั้น อิโมโนทรอโรปี้ ใช้ปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้ขึ้นมาต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ หรือเชื้อโรคต่าง ๆ หรือ โรคต่าง ๆ  และเราเชื่อว่า ถ้าเราสามารถทำเช่นนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เราจะสามารถดูแล ความผิดปกติทั้งหลายในร่างกายของคนได้อย่างครบทุกอาการ  (ยกเว้น ถูกรถชน..)  และถ้าเรารู้ซึ้งถึงภูมิคุ้มกัน จะสามารถทำให้ภูมิคุ้มกันเปลี่ยนแปลงไปยังไงที่จะตอบรับกับความผิดปกติ  เราก็จะดูแลอาการต่าง ๆ ได้ครอบจักรวาล  เพื่อทำความเข้าใจ จะได้อธิบายได้ ดังนี้       

      ธรรมชาติของร่างกายคนเรา ในการสร้างเม็ดเลือดขาวให้ดูแลสุขภาพด้วยการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุล bim100

      เลือดในร่างกายของเรามีประมาณ 5 ลิตร  และมีเม็ดเลือดขาวอยู่ด้วย  ซึ่งธรรมชาติได้สร้าให้เม็ดเลือดขาวดูแลสุขภาพของเรา  โดยปรับระดับภูมิคุ้มกันของเราให้สมดุล  ภูมิคุ้มกันที่ถูกปรับให้สมดุลของเม็ดเลือดเลือดขาว มีประสิทธิภาพสูง ก็เพราะว่า ในเลือด 5 ลิตรของเรา มีเม็ดเลือดขาวเยอะมาก  คือ ประมาณ 20,000 ล้านเม็ด - 55,000 ล้านเม็ด  และเม็ดเลือดขาวเหล่านี้มีการสื่อสาร พูดคุัยกันตลอดเวลา เพื่อให้ทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งกับร่างกายเรา อย่างพร้อม ๆ กัน โดยทำการสื่อสารโดยการหลั่งสาร Interleukins ต่าง ๆ ออกมา นั่นเอง

     สารแต่ละตัวที่หลั่งออกมา ก็จะมีสัญญาณ แต่ละตัวที่แตกต่างกัน  และสื่อให้เม็ดเลือดขาวเหล่านี้ทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งไปพร้อม ๆ กัน จากปฏิกิริยาชีวเคมี ซึ่งใช้สื่อเป็นลูกโซ่ หรือเรียกว่า Chain Re-action  ซึ่งเป็นปฏิกิริยา ที่มีความรวดเร็วมาก ทำให้มีประสิทธิภาพในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลที่รวดเร็ว

 เม็ดเลือดขาวของเรา  แบ่งการทำงานไปตามหน้าที่ ซึ่่งที่สำคัญ ๆ ดังนี้

      1. Phagocyte, NK cell และ Cytotoxic T cell  ทำหน้าที่ไปทำลายเชื้อโรค หรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย เช่น เชื้อรา  แบคทีเรีย  ไวรัส  เนื้องอก  และมะเร็ง

     2. B Cell  สามารถปรับตัวกลายเป็น Plasma Cell  ได้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่เฉพาะเจาะจงขึ้น เพื่อต่อต้านสิ่แปลกปลอม หรือเชื้อโรค (Antigen)

     3. T Helper Cell  เป็นตัวที่ไม่ได้ทำงานโดยตรง  แต่เป็นตัวช่วยส่งสัญญาณกระตุ้น โดยอาศัย Cytokines รวมทั้ง Interleukins ด้วย  ถึงเม็ดเลือดขาว พวกที่ 1 และ 2 ให้ทำหน้าที่ เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย

     ไม่ว่าจะเป็นเซลล์มะเร็ง  เซลล์เชื้อรา  ไวรัส  แบคทีเรีย  เมื่อเข้าไปกระตุ้น T Helper Cell แล้ว T Helper Cell จะถูกเปลี่ยนเป็น T Helper -1  ( TH-1 )  ซึ่งทำหน้าที่หลั่งสาร TFN-แกรมม่า และ TNF-อัลฟ่า  ซึ่งจะทำหน้าที่ต่อไปในการไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวนักฆ่าให้ทำหน้าที่ไปจัดการกับสิ่งแปลกปลอม ดังกล่าว คือ เซลล์มะเร็ง  เชื้อรา  ไวรัส  แบคทีเรีย  นี่คือกลไกลการป้องกันตัวเอง โดยผ่านธรรมชาติ  โดยผ่าน TH-1  ซึ่งเป็นตัวที่มีประโยชน์มาก

     ในทางกลับกัน ถ้าเซลล์ที่มีประโยชน์มีมากเกินไป ก็จะก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ขึ้นมาได้  คือ จะจัดการกับตัวเราเอง แทนที่จะไปจัดการกับสิ่งแปลกปลอม  ก็จะเกิดอาการของโรคแพ้ภูมิตัวเอง เช่น โรคปลอกประสาทอักเสบ  โรคหนังแข็ง  เบาหวาน ปรเภทที่ 1 เป็นต้น

     T Helper Cell  นอกจากจะถูกกระตุ้นด้วยสิ่งแปลกปลอมแล้ว ยังอาจะถูกกระตุ้นจากสารก่อภูมิแพ้ เช่น พวกหนอนพยาธิ แล้วจะปรับตัวเองไปเป็น T Helper 2 ( TH-2 )  ซึ่งจะหลั่งสาร IL-4, IL-5, IL-10, IL-13  ออกมา ซึ่งจะทำหน้าที่ในการไปกระตุ้นไขกระดูกให้สร้าง Eosinophil  ซึ่งคือ เม็ดเลือดขาวที่อยู่ในร่างกายเราทุกคน  แต่สร้าางให้มากขึ้น เพื่อไปจัดการกับสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้  และหนอดพยาธิ

     แต่ถ้า TH-2  เกิดมีมากเกินไป  ความไม่สมดุล ก็เกิดขึ้นอีก  เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะไปทำลายตัวเอง  จะก่อให้เกิดภูมิแพ้  แพ้ภูมิตัวเอง เช่น ข้อเข่าอักเสบ  กระดูกพรุน  โรคช่องปาก  ตับแข็ง  ไทรอยด์  มะเร็งเม็ดเลือดขาว  สะเก็ดเงิน  ไขมันอุดตันเส้นเลือด  หอบหืด  มดลูกอักเสบ  คลอดก่อนกำหนด  นอนหลับไม่ปกติ  และเมื่อเร็ว ๆ นี้ (ปี 2008)  มีการค้นพบ cell ใหม่ คือ THelper -17  ( TH-17)  จะมีการหลั่งสาร IL-17, IL-22  จะไปกระตุ้นเม็ดเลือดอื่น ๆ  เพื่อทำหน้าที่จัดการสิ่งแปลกปลอม  พวกเชื้อรา  แบคทีเรีย  ไวรัส  มะเร็ง  เนื้องอก  ลักษณะคล้ายการทำหน้าที่ของ TH-1  แต่ดูเหมือนว่า จะมีประสิทธิภาพที่ดีมากกว่า ซึ่งการที่มีประสิทธิภาพดีกว่านี่เอง ถ้าหากมีมากเกินไป คือ ถ้ามี TH-17 มากเกินไป  ความรุนแรงก็จะมากขึ้นด้วย  ในอาการแพ้ภูมิตัวเอง เช่น คนที่มีอาการแพ้ภูมิตัวเองอยู่แล้ว ก็จะมีอาการรุนแรงมากขึ้น เช่น ทำให้เกิดความรุนแรงของสะเก็ดเงิน  ข้อเข่าอักเสบ  เบาหวานปรเภทที่ 1  ลำไส้อักเสบ   ลำไส้อุดตัน  และอื่น ๆ

     นอกจากนี้ TH-17, TH-2 และ TH-17  ล่าสุดนักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์  ยังพบ cell อีกชนิดหนึ่ง คือ T regulatory cell  ซึ่งแปลว่า ตัวควบคุม ซึ่งจะหลั่งสาร IL-9, IL-10  ออกมา  ซึ่งจะทำหน้าที่ไปควบคุม TH-1,  TH-2,  TH-17  ที่มากเกินไป ให้ลดลงสู่ระดับปกติให้เกิดการสมดุลขึ้นมา  เพราะฉะนั้น เมื่อเราลดปริมาณที่มากเกินไปของ TH-1, TH-2, TH-17  ซึ่งทำให้เกิดการแพ้ภูมิตัวเอง  อาการแพ้ภูมิตัวเอง ก็จะลดลงไปด้วย  ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี ที่มีตัวมาควบคุมตลอดเวลา  แต่ถ้าเกิดควบคุมมากเกินไป ก็จะเกิดปัญหาอีก  คือ ตัว T reg มากเกินไปจะทำให้ผลการทำลายสิ่งแปลกปลอมที่เกิดจาก TH-1, TH-2, TH-17 ลดลง  เซลล์มะเร็งจึงอาจรอดได้  และอาจทำให้ติดเชื้อง่ายด้วย

     สุดท้าย  ภูมิคุ้มกันที่สมดุลในร่างกาย จะเกิดขึ้นจากความสมดุลของ TH-1, TH-2, TH-17 และ T reg  ซึ่งจะทำงานในลักษณะสมดุลกัน   คือถ้า 4 ตัวนี้ในร่างกายเราทำงานอย่างสมดุลกัน  เราก็จะปลอดภัยจากโรคทั้งหลาย ....ผลิตภัณฑ์ bim100                                                                 ผลิตภัณฑ์จากมังคุดมีด้วยกัน 6 ชนิดตามอาการที่เป็น ซึ่งมีประสิทธิภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลในร่างกายซึ่งภูมิคุ้มกันที่สมดุลในร่างกายเรานั้นขึ้นอยู่กับความสมดุลของอินเตอร์ลิคิน 1 (IL-1) และอินเตอร์ลิคิน 2 (IL-2)

     IL-1 คือโปรตีนชนิดหนึ่งที่เม็ดเลือดขาวสร้างขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เริ่มกระบวนการป้องกันตัวเองป้องกันการติดเชื้อต่างๆเช่นไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราแต่ถ้ามีมากเกินไป IL-1 จะเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคแพ้ภูมิตัวเองเช่นข้อเข่าอักเสบภูมิแพ้กระเพาะลำไส้อักเสบสะเก็ดเงินเบาหวานตับอักเสบไตวายสันนิบาตความดันโลหิตสูงไทยรอยด์เป็นพิษ เป็นต้น

      ส่วนIL-2 เป็นโปรตีนอีกชนิดที่เม็ดเลือดขาวสร้างขึ้นเมื่อร่างกายได้รับเชื้อโรคIL-2 จะกระตุ้นการเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานการติดเชื้อราแบคทีเรียไวรัส

      หาก 2 ตัวนี้มากหรือน้อยเกินไป ก็จะทำให้เกิดความไม่สมดุลในการป้องกันเชื้อโรคและลดระดับของภูมิคุ้มกันของร่างกายเมื่อทานการ์ซีเนียแคปซูลร่างกายจะปรับสมดุลทำให้อาการของโรคต่างๆทุเลาหรือถึงขั้นนหายได้ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล)  

     ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์  วิริยะจิตรา หัวหน้าคณะวิจัย จากศูนย์วิจัย และพัฒนามังคุดไทย BIM TEAM Operation BIM กล่าวว่า ตามหลักวิชา ผลของการมีภูมิคุ้มกันที่สมดุลนั้น จะสามารถลดอาการแพ้ภูมิตัวเองซึ่งทำให้เกิดโรคต่าง ๆ เช่น อาการแพ้อากาศ โรคกระเพาะอาหาร (เรื้อรัง) โรคกรดไหลย้อน โรคน้ำตาลในเลือดสูง โรคตับอักเสบ โรคสันนิบาต โรคไทยรอยด์เป็นพิษ โรคแพ้ภูมิตัวเอง หรือ โรคพุ่มพวง ฯลฯ และยังสามารถเพิ่มคุณสมบัติให้ร่างกายที่มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลแล้ว ต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอม เช่น เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส หรือเนื้อร้าย ได้อย่างเต็มที่

      ผลของการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเกิดความสมดุล โดย แคปซูลมังคุด นั้น ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้คนดีขึ้น ซึ่งผลนี้ไม่ใช่เกิดจาก BIM ที่ไปแก้ปัญหาตรงจุดนั้น ๆ ในร่างกาย ได้โดยตรง แต่ แคปซูลมังคุด BIM เข้าไปเพื่อเพิ่มความสามาถให้ร่างกายของแต่ละคนที่มีอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว พอได้รับ แคปซูลมังคุด BIM เข้าสู่ร่างกาย ก็จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันซึ่งมีอยู่ในร่างกายอยู่แล้ว  แข็งแรง และมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ จึงเป็นจุดในการช่วยฟื้นฟูสุขภาพ และคุณภาพชีวิต ให้ดีขึ้นตามลำดับ ด้วยตัวของแต่ละบุคคลเอง  ดังนั้น หากร่างกายของบุคคลใดไม่มีทุนเดิมอยู่ ไม่มีความหวัง ไม่มีความมั่นใจ คุณภาพชีวิตของบุคคลนั้น ก็คงจะไม่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

*** ผลลัพธ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ Bim100 ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล ***