บิม 100  ( BIM100 ) ย่อมาจาก Balancing Immune แปลได้ตรงตัว คือ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุล เพื่อสุขภาพที่ดี จนมีอายุยืนยาว ถึง 100 ปี BIM100 เป็นการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลอยู่ตลอดเวลา เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง ถ้าภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับที่น้อยเกินไป จะทำให้ร่างกายอ่อนแอ ไม่แข็งแรง ติดเชื้อโรคได้ง่าย

Operation Bimเกิดจากความต้องการของนักวิทยาศาสตร์ไทย ที่ทำการวิจัยผลมังคุดไทย และนำเสนอรายงานผลการวิจัย และเรื่องราว ที่มีประโยชน์ต่อชีวิต และสุขภาพที่ดีของมนุษย์ในระยะยาว  ร่างกายเกิดภูมิคุ้มกันที่สมดุล 

  บทความ จากนักวิทยาศาตร์ Operation bim

  " Operation BIM คืออะไร ทำหน้าที่อย่างไร "

     นักวิจัย bim100 และนักวิทยาศาสตร์ไทย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์  วิริยะจิตรา  เป็นหัวหน้าทีม  ได้ทำในสิ่งที่คนไม่เคยทำกัน  คือ กำลังดูแลสุขภาพของคน  โดยการสร้างธรรมชาติของเราเองให้แข็งแรง  ซึ่งมันแตกต่างจากวิธีการที่นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เคยใช้ในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย  เราอาจจะถือว่า ศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ใหม่ก็ได้  เป็นเรื่องของภูมิบำบัด หรือ อิโมโนทรอโรปี้  แต่ก็ยังพัฒนาได้ไม่เร็วเท่าที่ควร เนื่องจากว่าเขาไม่มีผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ปลอดภัย  และไร้ผลข้างเคียง  ซึ่งความเป็นจริงนั้น อิโมโนทรอโรปี้ ใช้ปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้ขึ้นมาต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ หรือเชื้อโรคต่าง ๆ หรือ โรคต่าง ๆ  และเราเชื่อว่า ถ้าเราสามารถทำเช่นนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เราจะสามารถดูแล ความผิดปกติทั้งหลายในร่างกายของคนได้อย่างครบทุกอาการ  (ยกเว้น ถูกรถชน..)  และถ้าเรารู้ซึ้งถึงภูมิคุ้มกัน จะสามารถทำให้ภูมิคุ้มกันเปลี่ยนแปลงไปยังไงที่จะตอบรับกับความผิดปกติ  เราก็จะดูแลอาการต่าง ๆ ได้ครอบจักรวาล  เพื่อทำความเข้าใจ จะได้อธิบายได้ ดังนี้       

      ธรรมชาติของร่างกายคนเรา ในการสร้างเม็ดเลือดขาวให้ดูแลสุขภาพด้วยการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลbim100

      เลือดในร่างกายของเรามีประมาณ 5 ลิตร  และมีเม็ดเลือดขาวอยู่ด้วย  ซึ่งธรรมชาติได้สร้าให้เม็ดเลือดขาวดูแลสุขภาพของเรา  โดยปรับระดับภูมิคุ้มกันของเราให้สมดุล  ภูมิคุ้มกันที่ถูกปรับให้สมดุลของเม็ดเลือดเลือดขาว มีประสิทธิภาพสูง ก็เพราะว่า ในเลือด 5 ลิตรของเรา มีเม็ดเลือดขาวเยอะมาก  คือ ประมาณ 20,000 ล้านเม็ด - 55,000 ล้านเม็ด  และเม็ดเลือดขาวเหล่านี้มีการสื่อสาร พูดคุัยกันตลอดเวลา เพื่อให้ทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งกับร่างกายเรา อย่างพร้อม ๆ กัน โดยทำการสื่อสารโดยการหลั่งสาร Interleukins ต่าง ๆ ออกมา นั่นเอง

     สารแต่ละตัวที่หลั่งออกมา ก็จะมีสัญญาณ แต่ละตัวที่แตกต่างกัน  และสื่อให้เม็ดเลือดขาวเหล่านี้ทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งไปพร้อม ๆ กัน จากปฏิกิริยาชีวเคมี ซึ่งใช้สื่อเป็นลูกโซ่ หรือเรียกว่า Chain Re-action  ซึ่งเป็นปฏิกิริยา ที่มีความรวดเร็วมาก ทำให้มีประสิทธิภาพในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลที่รวดเร็ว

 เม็ดเลือดขาวของเรา  แบ่งการทำงานไปตามหน้าที่ ซึ่่งที่สำคัญ ๆ ดังนี้

      1. Phagocyte, NK cell และ Cytotoxic T cell  ทำหน้าที่ไปทำลายเชื้อโรค หรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย เช่น เชื้อรา  แบคทีเรีย  ไวรัส  เนื้องอก  และมะเร็ง

     2. B Cell  สามารถปรับตัวกลายเป็น Plasma Cell  ได้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่เฉพาะเจาะจงขึ้น เพื่อต่อต้านสิ่แปลกปลอม หรือเชื้อโรค (Antigen)

     3. T Helper Cell  เป็นตัวที่ไม่ได้ทำงานโดยตรง  แต่เป็นตัวช่วยส่งสัญญาณกระตุ้น โดยอาศัย Cytokines รวมทั้ง Interleukins ด้วย  ถึงเม็ดเลือดขาว พวกที่ 1 และ 2 ให้ทำหน้าที่ เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย

     ไม่ว่าจะเป็นเซลล์มะเร็ง  เซลล์เชื้อรา  ไวรัส  แบคทีเรีย  เมื่อเข้าไปกระตุ้น T Helper Cell แล้ว T Helper Cell จะถูกเปลี่ยนเป็น T Helper -1  ( TH-1 )  ซึ่งทำหน้าที่หลั่งสาร TFN-แกรมม่า และ TNF-อัลฟ่า  ซึ่งจะทำหน้าที่ต่อไปในการไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวนักฆ่าให้ทำหน้าที่ไปจัดการกับสิ่งแปลกปลอม ดังกล่าว คือ เซลล์มะเร็ง  เชื้อรา  ไวรัส  แบคทีเรีย  นี่คือกลไกลการป้องกันตัวเอง โดยผ่านธรรมชาติ  โดยผ่าน TH-1  ซึ่งเป็นตัวที่มีประโยชน์มาก

     ในทางกลับกัน ถ้าเซลล์ที่มีประโยชน์มีมากเกินไป ก็จะก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ขึ้นมาได้  คือ จะจัดการกับตัวเราเอง แทนที่จะไปจัดการกับสิ่งแปลกปลอม  ก็จะเกิดอาการของโรคแพ้ภูมิตัวเอง เช่น โรคปลอกประสาทอักเสบ  โรคหนังแข็ง  เบาหวาน ปรเภทที่ 1 เป็นต้น

     T Helper Cell  นอกจากจะถูกกระตุ้นด้วยสิ่งแปลกปลอมแล้ว ยังอาจะถูกกระตุ้นจากสารก่อภูมิแพ้ เช่น พวกหนอนพยาธิ แล้วจะปรับตัวเองไปเป็น T Helper 2 ( TH-2 )  ซึ่งจะหลั่งสาร IL-4, IL-5, IL-10, IL-13  ออกมา ซึ่งจะทำหน้าที่ในการไปกระตุ้นไขกระดูกให้สร้าง Eosinophil  ซึ่งคือ เม็ดเลือดขาวที่อยู่ในร่างกายเราทุกคน  แต่สร้าางให้มากขึ้น เพื่อไปจัดการกับสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้  และหนอดพยาธิ

     แต่ถ้า TH-2  เกิดมีมากเกินไป  ความไม่สมดุล ก็เกิดขึ้นอีก  เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะไปทำลายตัวเอง  จะก่อให้เกิดภูมิแพ้  แพ้ภูมิตัวเอง เช่น ข้อเข่าอักเสบ  กระดูกพรุน  โรคช่องปาก  ตับแข็ง  ไทรอยด์  มะเร็งเม็ดเลือดขาว  สะเก็ดเงิน  ไขมันอุดตันเส้นเลือด  หอบหืด  มดลูกอักเสบ  คลอดก่อนกำหนด  นอนหลับไม่ปกติ  และเมื่อเร็ว ๆ นี้ (ปี 2008)  มีการค้นพบ cell ใหม่ คือ THelper -17  ( TH-17)  จะมีการหลั่งสาร IL-17, IL-22  จะไปกระตุ้นเม็ดเลือดอื่น ๆ  เพื่อทำหน้าที่จัดการสิ่งแปลกปลอม  พวกเชื้อรา  แบคทีเรีย  ไวรัส  มะเร็ง  เนื้องอก  ลักษณะคล้ายการทำหน้าที่ของ TH-1  แต่ดูเหมือนว่า จะมีประสิทธิภาพที่ดีมากกว่า ซึ่งการที่มีประสิทธิภาพดีกว่านี่เอง ถ้าหากมีมากเกินไป คือ ถ้ามี TH-17 มากเกินไป  ความรุนแรงก็จะมากขึ้นด้วย  ในอาการแพ้ภูมิตัวเอง เช่น คนที่มีอาการแพ้ภูมิตัวเองอยู่แล้ว ก็จะมีอาการรุนแรงมากขึ้น เช่น ทำให้เกิดความรุนแรงของสะเก็ดเงิน  ข้อเข่าอักเสบ  เบาหวานปรเภทที่ 1  ลำไส้อักเสบ   ลำไส้อุดตัน  และอื่น ๆ

     นอกจากนี้ TH-17, TH-2 และ TH-17  ล่าสุดนักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์  ยังพบ cell อีกชนิดหนึ่ง คือ T regulatory cell  ซึ่งแปลว่า ตัวควบคุม ซึ่งจะหลั่งสาร IL-9, IL-10  ออกมา  ซึ่งจะทำหน้าที่ไปควบคุม TH-1,  TH-2,  TH-17  ที่มากเกินไป ให้ลดลงสู่ระดับปกติให้เกิดการสมดุลขึ้นมา  เพราะฉะนั้น เมื่อเราลดปริมาณที่มากเกินไปของ TH-1, TH-2, TH-17  ซึ่งทำให้เกิดการแพ้ภูมิตัวเอง  อาการแพ้ภูมิตัวเอง ก็จะลดลงไปด้วย  ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี ที่มีตัวมาควบคุมตลอดเวลา  แต่ถ้าเกิดควบคุมมากเกินไป ก็จะเกิดปัญหาอีก  คือ ตัว T reg มากเกินไปจะทำให้ผลการทำลายสิ่งแปลกปลอมที่เกิดจาก TH-1, TH-2, TH-17 ลดลง  เซลล์มะเร็งจึงอาจรอดได้  และอาจทำให้ติดเชื้อง่ายด้วย

     สุดท้าย  ภูมิคุ้มกันที่สมดุลในร่างกาย จะเกิดขึ้นจากความสมดุลของ TH-1, TH-2, TH-17 และ T reg  ซึ่งจะทำงานในลักษณะสมดุลกัน   คือถ้า 4 ตัวนี้ในร่างกายเราทำงานอย่างสมดุลกัน  เราก็จะปลอดภัยจากโรคทั้งหลาย ....ผลิตภัณฑ์ bim100                                                                 ผลิตภัณฑ์จากมังคุดมีด้วยกัน 6 ชนิดตามอาการที่เป็น ซึ่งมีประสิทธิภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลในร่างกายซึ่งภูมิคุ้มกันที่สมดุลในร่างกายเรานั้นขึ้นอยู่กับความสมดุลของอินเตอร์ลิคิน 1 (IL-1) และอินเตอร์ลิคิน 2 (IL-2)

     IL-1 คือโปรตีนชนิดหนึ่งที่เม็ดเลือดขาวสร้างขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เริ่มกระบวนการป้องกันตัวเองป้องกันการติดเชื้อต่างๆเช่นไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราแต่ถ้ามีมากเกินไป IL-1 จะเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคแพ้ภูมิตัวเองเช่นข้อเข่าอักเสบภูมิแพ้กระเพาะลำไส้อักเสบสะเก็ดเงินเบาหวานตับอักเสบไตวายสันนิบาตความดันโลหิตสูงไทยรอยด์เป็นพิษ เป็นต้น

      ส่วนIL-2 เป็นโปรตีนอีกชนิดที่เม็ดเลือดขาวสร้างขึ้นเมื่อร่างกายได้รับเชื้อโรคIL-2 จะกระตุ้นการเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานการติดเชื้อราแบคทีเรียไวรัส

      หาก 2 ตัวนี้มากหรือน้อยเกินไป ก็จะทำให้เกิดความไม่สมดุลในการป้องกันเชื้อโรคและลดระดับของภูมิคุ้มกันของร่างกายเมื่อทานการ์ซีเนียแคปซูลร่างกายจะปรับสมดุลทำให้อาการของโรคต่างๆทุเลาหรือถึงขั้นนหายได้ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล)  

     ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์  วิริยะจิตรา หัวหน้าคณะวิจัย จากศูนย์วิจัย และพัฒนามังคุดไทย BIM TEAM (Operation BIM) กล่าวว่า ตามหลักวิชา ผลของการมีภูมิคุ้มกันที่สมดุลนั้น จะสามารถลดอาการแพ้ภูมิตัวเองซึ่งทำให้เกิดโรคต่าง ๆ เช่น อาการแพ้อากาศ โรคกระเพาะอาหาร (เรื้อรัง) โรคกรดไหลย้อน โรคน้ำตาลในเลือดสูง โรคตับอักเสบ โรคสันนิบาต โรคไทยรอยด์เป็นพิษ โรคแพ้ภูมิตัวเอง หรือ โรคพุ่มพวง ฯลฯ และยังสามารถเพิ่มคุณสมบัติให้ร่างกายที่มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลแล้ว ต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอม เช่น เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส หรือเนื้อร้าย ได้อย่างเต็มที่

      ผลของการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเกิดความสมดุล โดย แคปซูลมังคุด นั้น ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้คนดีขึ้น ซึ่งผลนี้ไม่ใช่เกิดจาก BIM ที่ไปแก้ปัญหาตรงจุดนั้น ๆ ในร่างกาย ได้โดยตรง แต่ แคปซูลมังคุด BIM เข้าไปเพื่อเพิ่มความสามาถให้ร่างกายของแต่ละคนที่มีอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว พอได้รับ แคปซูลมังคุด BIM เข้าสู่ร่างกาย ก็จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันซึ่งมีอยู่ในร่างกายอยู่แล้ว  แข็งแรง และมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ จึงเป็นจุดในการช่วยฟื้นฟูสุขภาพ และคุณภาพชีวิต ให้ดีขึ้นตามลำดับ ด้วยตัวของแต่ละบุคคลเอง  ดังนั้น หากร่างกายของบุคคลใดไม่มีทุนเดิมอยู่ ไม่มีความหวัง ไม่มีความมั่นใจ คุณภาพชีวิตของบุคคลนั้น ก็คงจะไม่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

*** ผลลัพธ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล ***   

คลิปจากประสบการจากผู้ใช้จริง

 • พลังแห่งภูมิสมดุล
  สาเหตุของภูมิคุ้มกันมากเกินไป และน้อยเกินไป ทำให้เกิดโรคต่างๆ วิธีแก้คือ.. ประสบการณ์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์...
 • มะเร็ง
  การเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็ง เริ่มต้นจากการวิจัย "ผลมังคุด" เมื่อปี พ.ศ. 2520 คณะนักวิจัยที่ม...
 • กรดไหลย้อน
  โรคกรดไหลย้อน โรคกรดไหลย้อน เป็นผลมาจากกรด และน้ำย่อยจากกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นไปในหลอดอาหาร ทำให้เ...
 • ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Aids)
  ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Aids) จากการติดเชื้อไวรัส HIV วิวัฒนาการล่าสุดของนักวิทยาศาสตร์ไทยเกี่ยวกับก...
 • เบาหวาน
  เบาหวาน โรคเบาหวาน เป็นความผิดปกติของร่างกายที่เกิดจาก เบต้าเซลล์ของตับอ่อนผลิตอินซูลินไม่เพียงพอ หร...
 • ข้อเข่าเสื่อม/ปวดเข่า
  การดูแลข้อเสื่อม และข้ออักเสบรูมาตอยด์ ข้อเสื่อมเกิดจากการสึกกร่อนของกระดูกอ่อน ผิวข้อและมีแระดูกงอ...
 • โรคกระเพาะอาหาร
  โรคกระเพาะอาหาร โรคกระเพาะอาหาร หมายถึง ภาวะที่แผลที่เยื่อบุกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น สาเหตุส...
 • วุ้นตาเสื่อม
  ภูมิคุ้มกันที่สมดุล กับการดูแล สุขภาพตา ปัญหาของตาเกิดจากเนื้อเยื่อของตาเสื่อมตามธรรมชาติ เช่น วุ้น...
 
เชิญชมคลิป Bim100 กับ ปัญหาสุขภาพต่างๆ