วัฒนชีวา MyLife100

นวัตกรรม "วัฒนชีวา" 

ความเป็นมาของ นวัตกรรม "วัฒนชีวา" ชีวี 100 ปี มีสุข ( MyLife100 )

จากการที่คณะนักวิจัย Operation Bim ได้ติดตามผู้ที่ใช้นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดจากพืชกินได้ของ APCO พบว่า...

1. ผู้ที่เป็นมะเร็ง นอกจากอาการจะดีขึ้นแล้ว ยังมีสุขภาพโดยรวมดีขึ้น และหน้าตาอ่อนเยาว์ ผิวพรรณดีขึ้น

2. ผู้ที่ใช้แก้ไขปัญหาการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) นอกจากจะได้ผลดีเลิศแล้ว ยังมีสุขภาพที่แข็งแรงมาก และผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งขึ้นอีกด้วย

3. และ ผู้ที่ใช้ป้องกันการติดเชื้อไวรัสระบาดในปัจจุบัน นอกจากจะได้ผลดีแล้ว ยังมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น

คณะนักวิจัยได้ทำการศึกษาเพิ่มเติม และพบว่านวัตกรรม "ภูมิคุ้มกันบำบัด "นี้มีผลต่อการเพิ่มความยาวของเทโลเมียร์ที่ส่วนปลายของโครโมโซม ซึ่งการทำให้ส่วนปลายของโครโมโซม หรือที่เรียกว่า "เทโลเมียร์" ยาวขึ้นนี้ นอกจากจะทำให้เกิดการย้อนวัย ชะลอวัย ยังนำไปสู่การมีอายุที่ยืนขึ้นได้ และยังช่วยซ่อมแซมความเสื่อม และความผิดปกติของร่างกาย เช่นความผิดปกติของไขกระดูก ความผิดปกติของผิวหนัง ความผิดปกติของ ตับ ไต หัวใจ สมอง สายตา พังผิดที่ปอด และระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น

ในช่วงแรกที่มีการระบาดหนักของเชื้อโควิด-19 นักวิทยาศาสตร์ได้พบว่า ผู้ที่มีความยาวของเทโลเมียร์สั้น เมื่อติดเชื้อโควิด-19 อาการจะรุนแรงมากกว่าปกติ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของความยาวเทโลเมียร์ จะสามารถช่วยซ่อมแซมปอดของผู้ที่ติดเชื้อ ที่ถูกทำลายโดยเชื้อโควิด-19 ขึ้นรุนแรงให้กลับสู่ภาวะปกติได้

จากเหตุผลเหล่านี้ จึงทำให้นักวิจัยได้ทำการพิสูจน์ และทดลองต่อยอดจาก Bim100 ( นวัตกรรม "ภูมิคุ้มกันบำบัด" ) มาเป็น นวัตกรรม "วัฒนชีวา" สูตรใหม่ MyLife100 และ MyLife100A  ( 2 สูตรนี้ แตกต่างกันที่ปัญหาสุขภาพของท่านที่ต้องการใช้นวัตกรรมนี้ โปรดสอบถาม..)

 

จากการทดสอบ โดยให้อาสาสมัคร 10 คน ใช้งานวิจัย วัฒนชีวา พบว่า...

*งานวิจัย วัฒนชีวา ทำให้ Telomere ยาวขึ้น +49 base pairs ใน 4 สัปดาห์

*งานวิจัย วัฒนชีวา ทำให้ Telomere ยาวขึ้น +408 base pairs ใน 8 สัปดาห์ 

 (เทเลเมียร์ เพิ่มขึ้นกว่าผลิตภัณฑ์ในตลาด 2-3 เท่า และแน่นอน ไม่มีความเสี่ยงต่อมะเร็ง เพราะสูตรนี้พัฒนามาจากสูตรภูมิคุ้มกันบำบัด ที่มีผลต่อการเพิ่มเม็ดเลือดขาว Killer T cell เพื่อการต้านมะเร็งนั่นเอง)

หมายเหตุ : ตามธรรมชาติ Telomere (เทโลเมียร์) ของคนเรา จะสั้นลงเฉลี่ย 12 base pairs ใน 4 สัปดาห์

จากสูตรมังคุดต้านมะเร็ง...พัฒนาต่อยอดงานวิจัยมาเป็น สูตรย้อนวัย วัฒนชีวา เพื่อความยาวเทโลเมียร์ โดยสืบเนื่องมาจาก ได้เห็นผลลัพธ์จากผู้มีปัญหาเนื้อร้าย หลังได้ทานชุดมังคุดต้านมะเร็ง จนมีคุณภาพชีวิตปกติ และดีขึ้น กลับมีผิวพรรณ และหน้าตาอ่อนเยาว์ รวมถึงสุขภาพร่างกายมีกำลังแข็งแรงกว่าก่อนมาก

นักวิจัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์   วิริยะจิตรา  ได้ทำการวิจัยต่อยอดโดยนำสูตรมังคุดต้านมะเร็งมาให้กลุ่มตัวอย่างทาน เพื่อทดสอบว่ามันอาจสามารถเพิ่มความยาวเทโลเมียร์ได้จริงหรือไม่ โดยก่อนทาน จะทำการวัดความยาวเทโลเมียร์ของแต่ละคนไว้ก่อน เมื่อทานไป 8 สัปดาห์ ก็จะวัดความยาวของเทโลเมียร์อีกครั้งหนึ่ง และก็เป็นจริงตามข้อสังเกตุ คือ กลุ่มตัวอย่างทุกคน มีเทโลเมียร์ยาวขึ้นจริง

 *ซึ๋งการเพิ่มความยาวเทโลเมียร์นี้ เป็นผลงานดังระดับโลกที่นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน ได้ค้นคว้าวิจัยจนได้พบว่า หากคนเราเพิ่มความยาวเทโลเมียร์ หรือเรียกง่าย ๆ ว่า หมวกหุ้มปลายโครโมโซมทั้ง 23 คู่ของมนุษย์ทุกคน คนเราก็จะสามารถย้อนวัยได้ เพราะตามงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันนี้ พบว่า หมวกหุ้มโครโมโซมจะสั้นลงทุกปี เมื่อมันสั้นลง เราก็จะแก่ลงทุกปีตามธรรมชาติปกติของมนุษย์นั่นเอง

แต่ก็มีนักวิจัย และหลายท่านเป็นกังวลว่า เมื่อเราเพิ่มความยาวเทโลเมียร์มาแล้ว มันจะไปกระตุ้นการเติบโตของเซลล์มะเร็งที่มีอยู่ในร่างกายของเราทุกคนหรือไม่ ซึ่งบังเอิญนวัตกรรมวัฒนชีวานี้ เป็นสูตรที่ถูกวิจัย และพัฒนามาจากสูตรมังคุดต้านมะเร็ง ที่ผู้ป่วยทานแล้วมีคุณภาพชีวิตดีชึ้น พร้อมได้เพิ่มความยาวเทโลเมียร์ สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น ผิวพรรณดีขึ้น ฉะนั้น อาจกลาวได้ว่า นวัฒกรรม วัฒนชีวา เป็นการเพิ่มเทโลเมียร์ ที่ปลอดภัย ไร้ผลข้างเคียง แม้ทานในระยะยาว...