ผื่นแพ้ผิวหนัง - แพ้ภูมิตัวเอง

ภูมแพ้

โรคภูมิแพ้ (อากาศ ฝุ่นละออง อาหาร มลพิษ ฯ)  

สภาวะแวดล้อม มลพิษ และอากาศ ในโลกปัจจุบัน เป็นสิ่งที่มีผลต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์ โรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอันมีสาเหตุมาจากมลพิษทั้งภายใน และภายนอกร่างกาย เช่น โรคภูมิแพ้อากาศ ฝุ่นละออง  โรคแพ้ภูมิตัวเอง (SLE)  โรคภูมิแพ้ หรือผื่นแพ้ที่ผิวหนัง  เป็นต้น

สาเหตุโรคภมิแพ้ เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันมีปฏิกิริยาที่ไวเกินไปในการตอลสนองต่อสิ่งแปลกปลอมแบบผิดปกติ (ภูมิคุ้มกันบกพร่อง) ทั้ง ๆ ที่สิ่งแปลกปลอมนั้น ๆ ไม่มีอันตรายกับร่างกาย และเป็นสิ่งที่ร่างกายเคยสัมผัสพบเจอมาก่อน แต่เป็นความเข้าใจผิดของร่างกายที่คิดว่าสิ่งแปลกปลอมบางอย่างเป็นอันตราย จึงมีปฎิกิริยาตอบสนอง โดยการผลิตสารภูมิต้านทานขึ้นเพื่อกำจัดและทำลายสิ่งแปลกปลอมนั้น และแทนที่สารภูมิต้านทานที่ร่างกายผลิตขึ้นจะเป็นเครื่องปกป้องร่างกาย กลับกลายเป็นว่ามันเป็นตัวกระตุ้นให้ร่างกายเจ็บปวดเสียเอง จึงทำให้เกิดอาการแพ้ เช่น ฝุ่นละออง เกสรดอกไม้ มลพิษจากอาการ เป็นต้น

ปฎิกิริยาภูมแพ้จากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับแต่ละคนนั้นจะแสดงอาการต่างกันไป แม้แต่สารชนิดเดียวกันก็ตาม เช่น การเกิดอาการแบบเฉียบพลัน คือ แพ้ละอองเกสรดอกไม้ ทำให้หายใจไม่สะดวก น้ำมูกไหล หรือคันตา ตาแดง หากแพ้อาหารก็อาจจะอาเจียน มีผื่นคันขึ้นตามผิวหนัง มีอาการหืด ผิวหนังอักเสบ หรือเกิดอาการช็อค ส่วนอาการที่ไม่เฉียบพลัน คือ แพ้เครื่องประดับที่เป็นนิเกิล หรือกาวลาเท็กซ์ หรือบางคนอาจแพ้ทองคำ แพ้เงิน เป็นต้น เมื่อเกิดอาการแพ้ผิวหนังจะอักเสบ

 operation bimโรค แพ้ภูมิตัวเอง

เช่นเดียวกับโรคแพ้ภูมิตัวเอง  เป็นโรคที่เกิดจากภูมิต้านทานในร่างกายของเราชนิดหนึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงไป ภูมิต้านทานชนิดนี้เป็นโปรตีนในเลือดชนิดหนึ่งที่เรียกว่า แอนติบอดี้ (Anti-Bodies) ซึ่งปกติจะมีหน้าที่จับ และทำลายสิ่งแหละปลอม หรือเชื้อโรคจากภายนอดร่างกาย แต่โปรตีนชนิดนี้ในผู้ป่วย แพ้ภูมิตัวเอง นั้น จะจับ และทำให้เกิดการอักเสบของอวัยวะต่าง ๆ ของผู้ป่วยเอง ขึ้นอยู่กับว่าจะจับอวัยวะใด เช่น ถ้าจับที่ผิวหนัง ก็จะทำให้เกิดผื่น ถ้าจับที่ไต ก็จะทำให้เกิดการอักเสบของไต จับกับเยื่อหุ้มข้อ ก็จะเกิดอักเสบ ปวดตามข้อต่าง ๆ ในร่างกาย โรคแพ้ภูมิตัวเอง นี้จัดอยู่ในประเภทโรคเรื้อรงชนิดหนึ่ง

 

โรคผื่นแพ้ หรือภูมิแพ้คันตามผิวหนัง

 โรคภูมิแพ้ผิวหนัง เป็นหนึ่งในโรคที่สร้างความทรมาน และรำคาญแก่ผู้ที่เป็นอย่างมาก ถึงแม้จะไม่ใช่โรคที่อันตรายถึงชีวิต แต่โอกาสหายเป็นปกตินั้นค่อนข้างยาก หลายคนอาจรู้จักกันในนาม โรคลมพิษ ส่วนใหญ่ที่มักเป็นกัน โดยเกิดจากไปพบเจอ หรือรับประทานของที่ทำให้เกิดอาการแพ้ เช่น แพ้อาหารทะเล อาหารที่ไม่เคยรับประทานมาก่อน แพ้ฝุ่น ละออง สารเคมีในที่ทำงาน ฯลฯ ทำให้เกิดเป็นผื่นนูน บวม คัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทั้งตัว แต่ไม่นานก็จะหายไปเอง

ผลมังคุด แต่กลุ่มที่เป็นภูมิแพ้ที่ผิวหนังเรื้อรัง ซึ่งจะเกิดอาการไม่เว้นแต่ละวัน เป็น ๆ หาย ๆ วนเวียนไม่มีที่สิ้นสุด สาเหตุการเกิดของโรคแตกต่างกันออกไป เช่น เกิดจากมลพิษทางอากาศ น้ำ สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุอาหารที่เราซื้อมารับประทาน นี่คือสาเหตุที่เกิดจากภายนอก ส่วนสาเหตุที่เกิดจากภายในร่างกายเราได้แก่ ความต้านทานของร่างกายอ่อนแอ เมื่อผิวหนังถูกกระทบ หรือสัมผัส จะทำให้เกิดอาการทางทางเดินหายใจ หรือทางผิวหนัง ซึ่งจะแสดงออกในลักษณะที่เป็นผื่นคัน  ในทางการแพทย์ต้องใช้ยาทา และยาทาน ในกลุ่มสเตอรอยด์เพื่อการรักษา โดยส่วนใหญ่ต้องใช้ยาเคมีเป็นประจำไปตลอด ทำให้เกิดปัญหารำคาญตัวเอง คุณภาพชีวิตลดลง

นักวิทยาศาสตร์ไทย ค้นพบสารธรรมชาติ ต้านโรคภูมิแพ้อากาศ โรคภูมิแพ้ตัวเอง จากธรรมชาติ

 

ปัจจุบัน มีงานวิจัยจากคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ค้นพบสาร GM-1จากมังคุด ที่สามารถลด และต้านอาการภูมิแพ้ได้ (บางท่านถึงกับหายขาดกันเลยทีเดียว) ด้วยการทำงานของสาร GM-1 ซึ่งมีคุณสมบัติ และประสิทธิภาพในการต้านการอักเสบ และอาการแพ้ต่าง ๆ อย่างได้ผล ทำให้ภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น ต่อต้านสาร หรือฝุ่นละอองที่ทำให้เกิดอาการแพ้ ทำให้ไม่เกิดอาการแพ้อีก

 

 (ผลลัพธ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์มังคุด ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล)

 

ประสบการณ์ผู้ใช้ผลิคภัณฑ์ งานวิจัย Operation Bim

 


คำถาม-คำตอบ ผู้มีปัญหา... ผื่นแพ้ที่ผิวหนัง
โดย รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง


ภูมิแพ้ และผื่นคันที่ผิวหนัง


ผื่นแพ้ และซีสที่แขน และปวดข้อเข่า


ผื่นแพ้ และเป็นหัด


Bim100 / SLE คุณปราณี


Bim100 / SLE คุณเกศนรินทร์


Bim100 / SLE คุณนิจชนก


Bim100 / SLE คุณวิสสุตา