ปัญหาน้ำตาลในเลือด

รอบรู้ โรคน้ำตาลในเลือดสูง กับทางเลือกใหม่

โรคน้ำตาลในเลือดสูงเกิดจากความผิดปกติของร่างกาย ซึ่งไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้อย่างเพียงพอ ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงมากเกินไป อาการของโรคที่เกิดขึ้น เกิดจากสาเหตุที่ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลที่เกิดจากการบริโภคประจำวันไปใช้ได้อย่างเหมาะสม  เนื่องจากโดยปกติน้ำตาลจะเข้าสู่ร่างกายเพื่อใช้เป็นพลังงาน ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของฮอร์โมนอินซูลิน ซึ่งผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานนั้น ร่างกายจะไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ จึงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น ซึ่งในนระยะยาวจะมีผลารทำลายหลอดเลือด และหากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม อาจนำไปสู่สภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง รวมถึงเป็นสาเหตุของโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายได้อีกด้วย  

อินซูลิน คืออะไร  

อินซูลิน เป็นฮอร์โมนที่สร้างขึ้นโดยกลุ่มเซลล์ที่อยู่ในตับอ่อน ทำหน้าที่นำน้ำตาลในเลือดไปยังเนื้อเยื่อต่าง ๆ ทั่วร่างกายเพื่อไปใช้ในการสร้างพลังงาน และสร้างเซลล์ต่างๆ ซึ่งโดยปรกติแล้ว เมื่อมีน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือด ตับอ่อนจะถูกกระตุ้นให้หลั่ง อินซูลิน จากนั้นอินซูลินก็จะเข้าไปจับน้ำตาลเพื่อนำไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย แต่ในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน ซึ่งร่างกายมี อินซูลิน ไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงทำน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น นั่นเอง 

เราสามารถแบ่งประเภทของโรคน้ำตาลในเลือดสูได้เป็น 2 ชนิด ดังนี้  

ชนิดที่ 1 เกิดจากภูมิต้านทาน หรือภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ทำลายเซลล์ซึ่งทำหน้าที่สร้างอินซูลินในตับอ่อน ทำให้ร่างกายหยุดสร้างอินซูลิน หรือยังสร้างได้ แต่น้อยมาก หรือที่เรียกว่า โรคภูมิต้านทานตัวเอง หรือภูมิคุ้มกันบกพร่อง (autoimmune) ดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 นี้ จึงจำเป็นต้องฉีดอินซูลิน เพื่อควบคุมน้ำตาลในเลือดระยะยาว และถ้าอาการรุนแรง จะทำให้มีการคั่งของสารคีโตน(ketones) ซึ่งสารนี้จะเป็นพิษต่อระบบประสาททำให้หมดสติถึงตายได้

ชนิดที่ 2 เป็นชนิดที่เกิดขึ้นเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งยังไม่สามารถสรุปถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นได้ชัดเจน แต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ พันธุกรรม  และยังมีความสัมพันธ์กับภาวะ น้ำหนักตัวมาก  ไม่มีการออกกำลังกาย มีลูกหลายคน และอายุมากขึ้น (เกิน 40 ปี) เซลล์ของผู้ป่วยยังคงมีการสร้างอินซูลิน แต่ทำงานไม่เป็นปกติ เนื่องจากมีภาวะดื้อต่ออินซูลิน ทำให้เซลล์ในตับอ่อน ที่ทำหน้าที่สร้างอินซูลินค่อย ๆ ถูกทำลาย บางคนอาจมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว การควบคุมอาการของโรคต้องอยู่ในการดูแล และควบคุมของแพทย์ และใช้ยาตามแพทย์สั่ง  และบางรายถึงกับต้องใช้อินซูลินชนิดฉีด เพื่อควบคุมน้ำตาลในเลือดที่สูงขึ้นมากเกินระดับที่จะสามารถควบคุมได้

นอกจากนี้ โรคน้ำตาลในเลือดสู ยังอาจเกิดจากสาเหตุของการใช้ยา เช่น ยาที่มีส่วนผสมของสเตรียรอยด์ ยาขับปัสสาวะ ยาเม็ดคุมกำเนิด  เป็นต้น

 

   (ผลลัพธ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์มังคุด ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล) 

ประสบการณ์ผู้ใช้ผลิคภัณฑ์ งานวิจัย Operation Bim

 


คำถาม-คำตอบ ผู้มีปัญหา... เบาหวาน
โดย รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง


คำถาม-คำตอบ ผู้มีปัญหา... เบาหวาน
โดย รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง


เบาหวาน


เบาหวาน คุณสำเนียง


ปัญหาสุขภาพ เบาหวาน