น้ำในหูไม่เท่ากัน

ลักษณะของโรค "น้ำในหูไม่เท่ากัน"

โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน หรือ Meniere"s Disease เกิดจากความผิดปกติของอวัยวะภายในหู  เนื่องด้วยสาเหตุบางประการ ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดอาการต่าง ๆ ตามมา  โดยสาเหตุที่สำคัญของโรคนี้คือความเครียด  ดังนั้น  โรคนี้จะถูกพบในสถานที่ทำงานต่าง ๆ หรือ สถานที่ที่เกิดความเครียดได้ง่าย

ภายในหูของคนแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนนอก  ส่วนกลาง  และส่วนใน  เมื่อเกิดความเครียดมากจนทำให้เกิดโรคขึ้น จะเกิดความผิดปกติที่บริเวณหลังอวัยวะที่เรียกว่า Cochlea ซึ่งทำหน้าที่รับเสียง เมื่อส่วนนี้ได้รับความเครียด น้ำเหลืองที่อยู่ภายในจะเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างมาก จนทำให้น้ำเหลืองผิดปกติ ทำให้ระบบประสาทที่ทำหน้าที่รับเสียงเกิดความผิดปกติ  ส่งผลให้เกิดหูอื้อ หูแว่ว ขึ้นมาได้  แต่เมื่อความเครียดนั้นลดลง น้ำเหลืองบริเวณนั้นก็จะลดลงเองตามธรรมชาติ ราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น  

พึงรู้ไว้ เพื่อห่างไกลโรค "น้ำในหูไม่เท่ากัน" 

ถึงไม้โรคนี้จะไม่ร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต  แต่เนื่องจากอันตรายของโรคนี้คือ รู้สึกว่าวัตถุรอบ ๆ ตัว หรือบ้านหมุนจนทำให้ล้มลงโดยไม่ทันตั้งตัว อาจทำให้หัวน็อกพื้นได้พยายามหลีกเลี่ยงความเครียด ไม่จมอยู่แต่กับงานที่ทำเป็นระยะเวลานาน ๆ ควรลุกขึ้นไปเดินเพื่อพักผ่อนสมองเป็นระยะ ๆ หรือลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเอง  ทำให้ชีวิตให้สดใสแข็งแรง เพราะสุขภาพกายสัมพันธ์กับสุขภาพใจ  ถ้าเรารู้สึกดี สดชื่น ภายนอกก็จะสดใสเปล่งปลั่งขึ้น