การเกิดโรคข้อเสื่อม

สาเหตุของโรคข้อเสื่อม

โรคข้อเสื่อมเกิดจากกระดูกอ่อนผิวข้อ (Cartilage) ลดลง ซึ่งตามปกติกระดูกอ่อนผิวข้อจะทำหน้าที่เป็นเสมือนตัวดูดซับแรงกดภายในข้อ และป้องกันมิให้กระดูกที่อยู่ภายใต้กระดูกอ่อนกระแทกกระดูกอีกฝั่ง หากกระดูกอ่อนผิวข้อเหล่านี้ลดลง ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม น้ำหนัก หรือแรงกดที่กระทำกับข้อ จะส่งผลให้กระดูกใต้กระดูกอ่อนผิวข้อสัมผัสกัน กล้ามเนื้อ และเอ็นรอบข้อถูกยึด เป็นเหตุให้เกิดอาการปวดตามมา

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคข้อเสื่อม

1. อายุ อายุมากมีโอกาสพบโรคข้อเสื่อมมากขึ้น เนื่องจากมีการสร้างกระดูกอ่อนผิวข้อน้อยลง

2. น้ำหนักตัวมากเกินไป จะส่งผลให้เกิดแรงกดภายในข้อที่รับน้ำหนักเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

3. กิจกรรมบางอย่างที่ส่งผลให้ข้อต้องรับแรงกดมากจนเกินไป เช่น การนั่งคุกเข่า หรือนังพับเพียบ

4. ปัจจัยทางพันธุกรรม โดยเฉพาะในครอบครัวที่มีประวัติข้อ และกระดูกอ่อนผิวข้ออ่อนแอ

อาการทางคลินิกของโรคข้อเสื่อม

1. อาการปวด มีลักษณะปวดตื้อ ๆ ทั่ว ๆ ไปบริเวณข้อ ไม่สามารถระบุตำแหน่งชัดเจนได้ และมักปวดเรื้อรัง อาการปวดจะมากขึ้นเมื่อมีการใช้งาน หรือลงน้ำหนักลงบนข้อนั้น ๆ และจะทุเลาลงเมื่อพักการใช้งาน เมื่อโรครุนแรงขึ้นอาจทำให้มีอาการปวดตลอดเวลา หรือปวดในช่วงเวลากลางคืนร่วมด้วย

2. ข้อฝืด พบได้บ่อย จะมีการฝือของข้อในช่วงเช้า และหลังจากพักข้อนาน ๆ

3. ข้อบวม และผิดรูป อาจพบข้อขาโก่ง ข้อที่บวมเป็นการบวมจากกระดูกงอโปนบริเวณข้อ

4. สูญเสียการเคลื่อนไหว และการทำงาน ผู้ป่วยมีอาการเดินไม่สะดวก หรือหยิบจับสิ่งของได้ไม่ถนัด

5. มีเสียงดัง กรอบแกรบ ในข้อขณะเคลื่อนไหว โดยเฉพาะที่ข้อเข่า

ข้อแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่เป็นโรคข้อเสื่อม

1. ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

2. หลีกเลี่ยงท่าทางที่ต้องใช้ข้อที่เสื่อมมาก เช่น การนั่งยอง ๆ นั่งขัดสมาธิ นั่งพับเพียบ

3. หมั่นบริหารกล้ามเนื้อรอบข้อที่เสื่อมอยู่เสมอ

4. ใช้ไม้เท้าช่วย เมื่อต้องเดินทางไกล

แนวทางการรักษาโรคข้อเสื่อม

1. การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมโดยแพทย์ กรณีเป็นถึงขั้นรุนแรง

2. การทำกายภาพบำบัด ได้แก่ การบริหารกล้ามเนื้อรอบข้อให้แข็งแรง

3. การใช้ยา หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งปัจจุบันมีการวิจัยสารสกัดจากธรรมชาติขึ้นมาเพื่อข้อเสื่อม เพื่อประโยชน์ของผู้ที่กำลังมีปัญหาโรคข้อเสื่อม ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งทั้งนี้ ขึ้นตามความพอใจของแต่ละบุคคลในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ