ภาวะแทรกซ้อน ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญ ของคนเป็นเบาหวาน

1. โรคหลอดเลือดแดงตีบแข็ง (Atherosclerosis) ทั้งหลอดเลือดหัวใจ และหลอดเลือดสมอง

2. โรคไต จากเบาหวาน

3. ระบบประสาทส่วนปลายเสื่อม  มีอาการปวดเจ็บ ปวดแสบปวดร้อน ชาตามปลายมือปลายเท้า สูญเสียความสามารถในการรับความรู้สึก

4. โรคแทรกซ้อนทางตา เช่น โรคต้อกระจก  จอตาเสื่อม

5. ภูมิต้านทานร่างกายลดลง จึงเกิดการติดเชื้อได้ง่าย

การป้องกันภาวะแทรกซ้อน ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน

การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเป็นสิ่งสำคัญในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน แต่อาการแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเบาหวานนั้นเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเช่นกัน โดยจากการศึกษาพบว่า แม้ผู้ป่วยเบาหวานจะพยายามควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วก็ตาม มากกว่า 20% ของผู้ป่วยก็ยังเกิดภาวะแทรกซ้อน ระยะแรกเริ่มอาจพบปลายประสาทเสื่อม ปวดเจ็บชา ตามปลายมือปลายเท้า ระยะต่อไปจะทำให้ระบบประสาทที่ควบคุมการทำงานของหัวใจ และไต  การย่อยอาหารผิดปกติ โดยพบว่าผู้ป่วยเบาหวานจะเกิดอนุมูลอิสระในร่างกายปริมาณมาก ทำให้เกิดการเสื่อมของอวัยวะต่าง ๆ เร็วขึ้น การป้องกันไม่ให้อนุมูลอิสระทำลายเซลล์ต่อไป จึงมีความสำคัญที่จะช่วยป้องกัน หรือลดภาวะอาการแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานได้

ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากมายที่มีคุณสมบัติในการแก้ปัญหาโรคเบาหวาน และภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเบาหวาน แต่ต้องศึกษา และทำความเข้าใจในผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ให้มั่นใจว่า ปลอดภัย ไร้ผลข้างเคียง