สารสกัดจากใบแป๊ะก๊วย กับภาวะสมองเสื่อม

ภาวะสมองเสื่อม

ภาวะสมองเสื่อม (Dementia) คือ กลุ่มอาการต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากการทำงานของสมองที่เสื่อมลง ซึ่งมีผลต่อความจำ ความคิด เชาวน์ปัญญา การใช้เหตุผล และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

เมื่อคนเราอายุ 25 ปี จะไม่มีการสร้างเซลล์สมองใหม่ขึ้นมาทดแทนอีก แต่กลับจะเสื่อมลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น เมื่อสมองเสื่อมลง ก็จะส่งผลบกระทบต่อกิจวัตรประจำวันอย่างมาก ระยะแรกจะตอบสนองช้าลง และหลงลืมบ่อยขึ้น จนจำเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่ได้ จำไม่ได้ว่าใส่เสื้อ หรืออาบน้ำอย่างไร อาการระยะรุนแรง จะทำอะไรซับซ้อนไม่ได้ พูดไม่เป็นภาษา เดินไม่ได้ ทานอาหารเองไม่ได้ ต้องมีคนคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ฉะนั้นการดูแลสมองของเราตั้งแต่เนิ่น ๆ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะส่งผลต่คุณภาพชีวิตในบั้นปลาย ไม่ต้องเป็นภาระของผู้อื่น

สาเหตุของการเกิดภาวะสมองเสื่อม

1. อัลไซเมอร์ (Alzheimer"s disease)  เป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของภาวะเสื่อม ซึ่งคาดว่าเกิดจากการทำลายเซลล์สมองของสารอนุมูลอิสระ ที่ส่งผลให้เกิดการสะสมของโปรตีนชนิดหนึ่งในเซลล์ประสาท และ Amyloid plaques ในเนื้อสมองส่วนความจำ ทำให้เซลล์สมองตาย ไม่สามารถรับส่งกระแสประสาทได้ดังเดิม ปัจจุบันยังไม่สามารถรักษาโรคนี้ให้หายขาดได้

2. ความผิวปกติของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง (Vascular dementia)  เช่น หลอดเลือดสมองตีบ ส่งผลให้ไม่สามารถนำอาหาร และออกซิเจนไปเลี้ยงสมองได้เพียงพอ ทำให้เซลล์สมองเสื่อม และตายในที่สุด มักพบในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง

สารสกัดจากใบแป๊ะก๊วย ชะลอการเสื่อมของสมองได้อย่างไร

จากผลการศึกษาวิจัยมากกว่า 40 เรื่อง ช่วยยืนยันประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของสารสกัดจากใบแป๊ะก๊วย ในการป้องกัน และรักษาภาวะสมองเสื่อม ดังนี้

- ช่วยบรรเทาอาการ และชะลอความเสื่อมของสมองได้

- ช่วยฟื้นฟูความทรงจำในผู้ป่วยสมองเสื่อมได้

- ช่วยเพิ่มความจำ ความคิด และการเรียนรู้ในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์

- ช่วยเพิ่มความตื่นตัว และสมาธิ ช่วยลดภาวะซึมเศร้า

- ช่วยป้องกันการอุดตันของหลอดเลือด

- ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความทรงจำระยะสั้นได้

สารออกฤทธิ์ ในสารสกัดจากใบแป๊ะก๊วย

สารสกัดจากใบแป๊ะก๊วย มีสารสำคัญ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มฟลาโวน ไกลโคไซด์ (Flavone Glycoside) และกลุ่มเทอร์ปีน แลคโตน (Terpene Lactone) ประกอบด้วย กิงโกไลด์ (Ginkgolide) และบิโลบาไลด์ (Bilobalide) ดังนี้

1. เป็นสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูง (Anti-Oxidant) ช่วยปกป้องเซลล์สมองจากการทำลายของอนุมูลอิสระ

2. เพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้น

3. เพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือด โดยเฉพาะหลอดเลือดเส้นเล็ก ๆ ส่งผลให้การนำพาออกซิเจน และอาหารไปเลี้ยงสมอง และส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ดีขึ้น

4. ต่อต้านการจับตัวของเกร็ดเลือด จึงช่วยปกป้องการอุดตันของหลอดเลือดได้

คุณค่าของสารสกัดจากใบแป๊ะก๊วย ในด้านอื่น ๆ

1. รักษาอาการหริ่งในหู หูอื้อ วิงเวียน  การไหลเวียนของเลือดบริเวณหูชั้นที่ผิดปกติ เป็นสาเหตุหนึ่งของอาการหริ่งในหู หูอื้อ และวิงเวียนศรีษะ จากหลายการวิจัย พบว่าแป๊ะก๊วยช่วยรักษาอาการหริ่งในหู หูอื้อ และวิงเวียนศรีษะได้

2. บรรเทาอาการของโรคหลอดเลือดอุดตัน  แป๊ะก๊วยช่วยบรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดส่วนปลายประสาทแขน และขาอุดตัน การวิจัยในผู้ป่วยหลอดเลือดดำอักเสบที่ขา โดยรับประทานสารสกัดจากใบแป๊ะก๊วย พบว่าสามารถเดินได้ไกลกว่าผู้ป่วยที่ไม่รับประทานถึง 34 เมตร

ปัจจุบันสารสกัดจากใบแป๊ก๊วยในรูปผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตออกมามากมาย ขึ้นอยู่กับการเลือกสรร และความพอใจของแต่ละบุคคลในการเลือกสรรสิ่งที่ดีให้กับชีวิต อนึ่ง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดี ควรมีงานวิจัยของหน่วยงาน หรือสถาบันที่น่าเชื่อถือได้ รับรอง