ปัญหาการนอนไม่หลับ

ใครบ้างที่นอนไม่หลับ

อาการนอนไม่หลับเรื้อรังนั้น มักเกิดกับผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากพยาธิสภาพของร่างกาย และปริมาณของการสื่อประสาทให้ผู้สูงอายุนั้นมีน้อยลง นอกจากนี้อาการนอนไม่หลับยังเกิดกับผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป มักจะเกิดความเครียดจากการทำงาน และเรื่องกังวลใจต่าง ๆ

การแก้ปัญหา นอนไม่หลับ

การนอนไม่หลับนั้น เป็นปัญหาต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน เพราะมีผลทำให้ประสิทธิาพการทำงานลดลง เกิดอารมณ์ฉุนเฉียวได้ง่าย และเกิดอาการง่วงซึมระหว่างทำงาน ซึ่งจะเกิดความเครียดกังวลในเวลากลางคืน และทำให้นอนไม่หลับอีก ส่วนใหญ่การแก้ปัญหามักจะใช้ยานอนหลับ ซึ่งจะต้องพบแพทย์เพื่อได้รับการวินิจฉัยก่อนจึงจะได้รับยา  และในปัจจุบัน ผู้ที่มีปัญหานอนไม่หลับ สามารถเลือกทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีให้เลือกตามแต่ความต้องการ และความพอใจ เพื่อใช้แก้ปัญหาในการนอนไม่หลับได้เช่นกัน