การ์ซีเนีย (Garcinia) ผลมังคุดตามตำราแพทย์โบราณ

เกี่ยวกับ การ์ซีเนีย หรือ Garcinia ตามตำราแพทย์แผนโบราณบันทึกไว้ว่า เปลือกมังคุดนำมาฝนกับน้ำปูนใส ทาแผลที่เป็นหนอง ช่วยให้รอยแผลหายอย่างมีประสิทธิภาพได้ และสามารถใช้ต้มเพื่อเป็นยาฝาดสมาน รักษาโรคท้องร่วงได้อีกด้วย มีการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ ผ่านขั้นตอนการสกัดสารบริสุทธิ์ตามหลักทางวิทยาศาสตร์ โดยเริ่มต้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดและความปลอดภัยทางคลินิก กำจัดสารสีม่วงจากแทนนินที่ทำให้เกิดผิวคล้ำ จึงยืนยันได้ว่าสาร GM-1 จากมังคุดมีความปลอดภัย ไร้ผลข้างเคียงและทรงคุณค่าด้วยคุณสมบัติ 4A