แถลงข่าว อันตรายจากการบริโภคน้ำมังคุดที่ผลิตไม่ได้มาตรฐาน

เพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้ที่ถูกต้องทันสมัย คณะนักวิจัยขอเรียนว่า ประโยชน์เชิงสุขภาพที่แท้จริงที่จะได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์จากมังคุดคือ ความสามารถในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุล โดยลดการหลั่ง Interleukin I และ Tumor Necrosis Factor อันเป็นผลให้ลดอาการที่เกี่ยวข้องกับการแพ้ภูมิตนเองและการอักเสบเช่น ตับเสื่อม ไตวาย เบาหวาน ข้อเข่าอักเสบ ความดันโลหิต โรคพาร์กินสัน ไทรอยด์เป็นพิษ และความผิดปกติของสมองอันเกิดจากการอักเสบเป็นต้น ในขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์ของมังคุดยังสามารถเพิ่มการหลั่งของสาร Interleukin II ของเม็ดเลือดขาว ทำให้ร่างกายสามารถต่อต้านสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายเช่น ไวรัส เชื้อรา แบคทีเรีย หรือแม้กระทั่ง เซลล์มะเร็ง