ชื่อ

ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา (หัวหน้าโครงการวิจัย)

ตำแหน่งปัจจุบัน

ศาสตราจารย์

สถานที่ติดต่อ

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200

ประวัติการศึกษา

 • เตรียมอุดมศึกษา
 • นักศึกษา ปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย Western Australia
 • ปริญญาเอก เคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัย Tasmania, Australia
 • Post – doctoral Fellow (NIH), University of Connecticut U.S.A
 • Post – doctoral Fellow (NSF), University of Pennsylvania U.S.A  

ประสบการณ์ทำงาน

 • อาจารย์ – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ – รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ทางเคมี
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้ช่วยอธิการบดี – คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • Guest Scientist – Japan Society for the Promotion of Science
 • Guest Scientist – German Cancer Research Center  

งานวิจัย

 • ผลการวิจัยพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ในและต่างประเทศ 80 เรื่อง
 • เจ้าของสารสกัดจากผลส้มการ์ซีเนีย สูตร Super Hi – Sol™
 • เจ้าของผลงานสารสกัดจากเปลือกมังคุด สูตร GM – 1
 • เจ้าของผลงานสารสกัดจากธรรมชาติ สูตร SlimSAFE™ ในครีมกระชับสัดส่วน
 • เจ้าของผลงานสารสกัดจากธรรมชาติ สูตร Slimface™ ในโลชั่นกระชับรูปหน้า

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียนไลฟ์ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีนโกลด์ จำกัด