ประสบการณ์กระเพาะอาหาร

 

โรคกระเพาะอาหาร

                โรคกระเพาะอาหาร หมายถึง ภาวะที่แผลที่เยื่อบุกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากมีกรดในกระเพาะอาหารมากเกินไป เยื่อบุกระเพาะอาหารอ่อนแอ และมีเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pylori ซึ่งหลั่งสารพิษออกมาทำให้เกิดแผลเรื้อรังขึ้น               

               

 


บทสัมภาษณ์นักวิจัย รศ. ดร. ภญ. อำไพ ปั้นทอง

 


บทสัมภาษณ์นักวิจัย รศ. ดร. ภญ. อำไพ ปั้นทอง


บทสัมภาษณ์นักวิจัย รศ. ดร. ภญ. อำไพ ปั้นทอง

 


ประสบการณ์กระเพาะอาหาร


ประสบการณ์กระเพาะอาหาร

 


ประสบการณ์กระเพาะอาหาร


ประสบการณ์กระเพาะอาหาร

 


ประสบการณ์กระเพาะอาหาร และกรดไหลย้อน


ประสบการณ์กระเพาะอาหาร และกรดไหลย้อน

 


ประสบการณ์กระเพาะอาหาร


ประสบการณ์กระเพาะอาหาร และไมเกรน

 


ประสบการณ์กระเพาะอาหาร และกรดไหลย้อน


ประสบการณ์กระเพาะอาหาร

มะเร็งเต้านม