ประสบการณ์ ผื่นแพ้คันที่ผิวหนัง

 

ลักษณะของโรค ผื่นแพ้คันที่ผิวหนัง

โรคผิวหนังอักเสบ  (อาจรวมไปถึงอาการอีสุกอีใส และงูสวัดด้วย)  เป็นโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันทางร่างกายผิดปกติ  เป็นมากในสตรีที่มีอายุระหว่าง 30-40 ปี  เมื่อเชื้่อเข้าสู่ร่างกาย ภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ช่วยในการเคลื่อนไหวต่าง ๆ รวมถึงเซลล์ผิวหนัง และกล้ามเนื้อก็จะถูกทำลาย  ทำให้เกิดอาการอักเสบไปทั่วร่างกาย อาจมีความรู้สึกไม่มีแรงที่แขน และร่างกายอ่อนเพลีย โดยอาการเตือนขั้นสุดท้าย คือ อาการไอแห้ง ซึ่งเกิดจากการอักเสบของกล้ามเนื้อ และผิวหนังกระจายไปยังปอด และส่วนอื่น ๆ ของร่างกายอย่างรวดเร็ว

ผิวหนังอักเสบ เป็นหนึ่งในโรคแพ้ภูมิตัวเอง ซึ่งมีหลายประเภท ที่ได้ยินบ่อย ๆ คือSLE หรือ โรคพุ่มพวง  ส่วนสาเหตุการเกิดโรคนั้นยังไม่ทราบแน่ชัด แต่มีการสันนิษฐานว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัส  เมื่อใดที่เกิดโรค  กลไกลของร่างกายจะเกิดการป้องกันตนเอง และเมื่อเกิดความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย จะทำให้กล้ามเนื้อ และผิวหนังผิดปกติ  ลักษณะที่สังเกตุได้ชัดเจนคือ จะมีตุ่ม และผื่นสีม่วงแดงบริเวณข้อนิ้วมือ ซึ่งงถ้าเป็นผื่นแพ้ที่ผิวหนังโดยทั่วไป เช่น ผื่นจากการแพ้น้ำยาล้างจาน  น้ำยาล้างห้องน้ำ หรือแพ้ผงซักฟอก อาจจะมีอาการผิวแห้งแตก มีอาการคัน และเจ็บแสบ  แต่คนที่เป็นโรคผิวหนังอักเสบส่วนใหญ่ จะเป็นผื่นที่ไม่มีอาการคัน หรือเจ็บ และมีอาการไอรุนแรงจนทำให้ปอดอักเสบ รวมไปถึงอาการผิดปกติของหัวใจ เช่น หัวใจเต้นผิดปกติ กล้ามเนื้อหัวใจโต  หรือมีลักษณะของกล้ามเนื้อหัวใจตาย

 

 

ประสบการณ์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ งานวิจัย 

 


ประสบการณ์ผื่นแพ้คันที่ผิวหนัง


ประสบการณ์ผื่นแพ้คันที่ผิวหนัง


ประสบการณ์ผื่นแพ้


ประสบการณ์ผื่นแพ้


ประสบการณ์ผื่นแพ้ตามตัว


ประสบการณ์ผื่นแพ้คันที่ผิวหนัง


ประสบการณ์ผื่นแพ้คันที่ผิวหนัง


ประสบการณ์ผื่นแพ้


ประสบการณ์ผื่นแพ้


ประสบการณ์ผื่นแพ้


ประสบการณ์ผื่นแพ้คันที่ผิวหนัง


ประสบการณ์ผื่นแพ้คันที่ผิวหนัง