ประสบการณ์ ปัญหาภูมิแพ้

ความรู้เรื่อง ภูมิแพ้อากาศ

                ภูมิแพ้อากาศ เกิดจากภาวะที่ภูมิคุ้มกันของร่างกายมีปฏิกิริยากับโปรตีน หรือสารก่อภูมิแพ้จากสิ่งแวดล้อมซึ่งปกติไม่เป็นอันจรายสำหับผู้อื่น แต่เมื่อร่างกายเราได้รับสารก่อภูมิแพ้เข้าไป กลับเกิดอาการสร้างภูมิคุ้มกันที่ไปกระตุ้นให้มีการหลั่งสารฮีสตามินขึ้นที่เนื้อเยื่อต่าง ๆ เช่น ปอด จมูก ทำให้เกิดการอักเสบของอวัยวะต่าง ๆ อาการภูมิแพ้ที่แสดงออกมามีความแตกต่างกัน ขึ้นกับว่าเกิดที่อวัยวะ หรือส่วนใดของรางกาย เช่น คัดจมูก แน่นหน้าอกเนื่องจากหอบหือหรือบางรายอาจรุนแรงถึงขึ้นเสียชีวิต ภูมิแพ้อากาศอาจมีสาเหตุมาจากกรรมพันธุ์ การสัมผัสควันบุหรี่ ไรฝุ่น เกสรดอกไม้ สะเก็ดรังแคสัตว์ การใช้ยาปฏิชีวนะและการติดเชื้อไวรัสในวัยเด็ก เป็นต้น

                นักภูมิคุ้มกันวิทยาพบว่า อาการภูมิแพ้อากาศเกิดจากเม็ดเลือดขาว Th2 ถูกกระตุ้นมากไปจนเกินความสมดุล แต่สามารถลดลงได้โดยการกระตุ้นด้วยเม็ดเลือดขาว Th1 และเม็ดเลือดขาว Treg ให้มากขึ้นอาการภูมิแพ้ก็จะลดลง 

               

ประสบการณ์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ งานวิจัย Operation Bim

 


บทสัมภาษณ์นักวิจัย รศ. ดร. ภญ. อำไพ ปั้นทอง


บทสัมภาษณ์นักวิจัย รศ. ดร. ภญ. อำไพ ปั้นทอง


บทสัมภาษณ์นักวิจัย รศ. ดร. ภญ. อำไพ ปั้นทอง


ประสบการณ์ภูมิแพ้


ประสบการณ์ภูมิแพ้โพรงจมูกอักเสบ


ประสบการณ์ภูมิแพ้


ประสบการณ์ภูมิแพ้


ประสบการณ์ภูมิแพ้


ประสบการณ์ภูมิแพ้


ประสบการณ์ภูมิแพ้


ประสบการณ์ภูมิแพ้ที่ใบหน้า


ประสบการณ์ภูมิแพ้


ประสบการณ์ภูมิแพ้


ประสบการณ์ภูมิแพ้


ประสบการณ์ภูมิแพ้


ประสบการณ์ภูมิแพ้


ประสบการณ์แพ้อากาศ


ประสบการณ์ภูมิแพ้