ประสบการณ์ หอบหืด / ไซนัส

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประสบการณ์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ งานวิจัย Operation Bim

 


บทสัมภาษณ์นักวิจัย รศ. ดร. ภญ. อำไพ ปั้นทอง


ประสบการณ์ไซนัสอักเสบ


ประสบการณ์ไซนัสอักเสบ


ประสบการณ์ไซนัสอักเสบ


ประสบการณ์ไซนัสอักเสบ


ประสบการณ์ไซนัสอักเสบ


ประสบการณ์หอบหืด