ปัญหาอื่น ๆ

 

 

 

 

 

 

ประสบการณ์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ งานวิจัย Operation Bim

 


งานวิจัยไวรัสตับอักเสบ


บทสัมภาษณ์นักวิจัย รศ. ดร. ภญ. อำไพ ปั้นทอง


บทสัมภาษณ์นักวิจัย รศ. ดร. ภญ. อำไพ ปั้นทอง


บทสัมภาษณ์นักวิจัย รศ. ดร. ภญ. อำไพ ปั้นทอง


บทสัมภาษณ์นักวิจัย รศ. ดร. ภญ. อำไพ ปั้นทอง


บทสัมภาษณ์นักวิจัย รศ. ดร. ภญ. อำไพ ปั้นทอง


บทสัมภาษณ์นักวิจัย รศ. ดร. ภญ. อำไพ ปั้นทอง


ประสบการณ์ต้อลม ปวดตึงบริเวณสะบัก


ประสบการณ์ก้อนเนื้องอก ที่ทรวงอก


ประสบการณ์พาหะธาลัสซีเมีย และตับ


ประสบการณ์กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด


ประสบการณ์ข้อนิ้วเสื่อม ไซนัสอักเสบ และหูดที่นิ้ว


ประสบการณ์กระดูกทับเส้น


ประสบการณ์วัณโรคปอด


ประสบการณ์กระดูกทับเส้น


ประสบการณ์เส้นเลือดหัวใจตีบ


ประสบการณ์ปีกมดลูกอักเสบ และหมอนรองกระดูกทับเส้น