จุดเริ่มต้นของการวิจัยโรคข้อเข่าเสื่อม

จุดเริ่มต้นของการวิจัยโรคข้อเสื่อม

จุดเริ่มต้นของการวิจัย และการก่อเกิดสาร GM-1 ที่สามารถยับยั้ง และป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม เกิดจาก (ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เต้องการทำงานวิจัยโรคข้อเสื่อม และคิดว่าน่าจะมีผลไม้ หรือสมุนไพรของไทยเราหลาย ๆ ตัว ที่สามารถยับยั้งโรคข้อเข่าเสื่อมได้ จนได้พบกับ ศาสตราจารย์ ดร. พิเชษฐ์  วิริยะจิตรา และได้ร่วมกันทำการวิจัย จนได้พบสารสกัดจากมังคุด ที่เรียกว่า GM-1 ในห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยที่เป็นเลิศในด้านเนื้อเยื่อ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งอาจพูดได้ว่า เป็นที่เดียวในประเทศไทยที่สามารถทำการทดลอง และค้นพบสารนี้ได้ ซึ่งได้ทำการทดลองสารหลายชนิดที่คิดว่าน่าจะมีแนวโน้มที่จะใช้เป็นยา หรือสารอาหารที่ยับยั้งการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อนได้ดีมาก จนได้พบกับสาร GM-1 จากผลมังคุด

ทำไมคนต้องเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม

โรคข้อเข่าเสื่อม หรือโรคกระดูกอ่อนเสื่อมสลาย จากการศึกษาพบว่าประมาณ 10% ของประชากร ซึ่งไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ทั่วโลกก็พบว่ามีประชากรเป็นโรคข้อเสื่อม ซึ่งอุบัติการณ์นี้เอง ทำให้มีความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมาก ซึ่งมีการวิจัยแล้วพบว่า ค่าใช้จ่ายต่อ 1 คน ต่อ 1 ปี ของคนที่เป็นโรคข้อเสื่อม ที่รวมทุกอย่าง เช่น ค่ายา ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล หรือค่าเสียเวลาดูแลสุขภาพทางด้านนี้ พบว่ามีค่าใช้จ่ายประมาณปีละ 200,000 บาท ต่อคน ซึ่งหากลองคำนวณจาก 10% จากประชาการของประเทศไทย คือ 6 ล้านคนที่ป่วยเป็นโรคข้อเสื่อม แต่ละคนมีค่าใช้จ่ายคนละ 200,000 บาท เมื่อคิดแล้ว จะเห็นได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมาก  แต่ที่เรามองไม่เห็น อาจเป็นเพราะว่า โรคข้อเข่าเสื่อม จะไม่ทำให้คนเป็นเสียชีวิตได้ เพียงแต่ทำให้คุณภาพชีวิตลดลงเท่านั้น

นี่เป็นที่มาว่า ถ้าหากมีสารอาหาร หรือสมุนไพรที่สามารถช่วยยับยั้งไม่ให้โรคนี้เกิดรุนแรงมากขึ้น หรือช่วยป้องกัน หรือแม้กระทั่งช่วยรักษาได้ ก็น่าเป็นเรื่องที่ดีมาก และถือเป็นโชคดีมากที่คนไทยเราได้สกัดสาร GM-1 จากมังคุดได้ ซึ่งผลการวิจัยในหลอดทดลองนั้น ก็พบว่าสาร GM-1 สามารถสร้างมวลกระดูกอ่อนใหม่ และสามารถยับยั้งการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อนได้ดีมาก อาจเรียกได้ว่าดีพอ ๆ กับยาที่มีขายในปัจจุบัน แต่น่าจะดีกว่าในแง่ที่ไม่ใช่สารเคมีที่ต้องมีการสังเคราะห์ขึ้นมา หรือต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ แต่นี่คือผลไม้ที่มีอยู่ในประเทศไทยเราเอง ซึ่งเป็นโอกาส และเป็นผลงานการวิจัยที่ดีมาก ลักษณะของสารที่สกัดได้ ยังพบว่าไม่เพียงแต่จะช่วยยับยั้งการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อน แต่ยังเสริมสร้างสารต่าง ๆ เช่น แอนตี้ ออกซิเดชั่น หรือต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งยังมีอาจารย์อีกหลายท่านในทีมวิจัยเดียวกัน ได้ทำการวิจัยไว้แล้วเช่นกัน

สาเหตุของข้อเข่าเสื่อม

1. อาจเกิดจาก อุบัติเหตุ

2. อาจเกิดจาก น้ำหนักตัวมากเกินไป

3. อาจเกิดจาก การเปลี่ยนแปลง หรือภูมิต้านทานที่มีมากเกินไป

4. อาจเกิดจาก การติดเชื้อ

5. อาจเกิดจาก พันธุกรรม

อย่างไรก็ตาม เราพบว่า โรคข้อเข่าเสื่อมนี้ เราเรียกว่า โรคคนแก่ เพราะฉะนั้นคนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปจะมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคนี้ได้แทบจะทุกคน สาร GM-1 ตัวนี้จึงสามารถเข้าไปจัดการให้คนที่มีแนวโน้มเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากผลงานการวิจัยสามารถพูดได้ว่า นวัตกรรมอาหารสร้างเสริมสุขภาพที่ดีมากในวันนี้ คือ นวัตกรรมอาหารสาร GM-1 จากมังคุด ซึ่งเหล่านักวิจัยกล้าบอกได้ว่า มีผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยืนยัน ไม่ใช่เป็นการพูดมาลอย ๆ หรือ นำผลไม้มาชนิดหนึ่ง หรือสมุนไพรมาอย่างหนึ่ง แล้วบอกว่ามีสารสกัดที่ดีอยู่  แต่นี่คือผลงานวิจัยที่มีหลักฐานยืนยันทางวิทยาศาสตร์ และได้มีการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว เหล่านักวิจัยเชื่อว่า ด้วยผลงานทางวิชาการ ผลงานการวิจัย ผลที่ได้ความรู้จากอดีตเมื่อ 31 ปีที่ผ่านมา รวมกันแล้วน่าจะทำให้ผลิตภัณฑ์สาร GM-1 ตัวนี้ เป็นนวัตกรรมสารอาหารเสริมสร้างสุขภาพอันทรงคุณค่ามากที่สุด

BIM100 กับโรคข้อเข่าเสื่อม

  ตัวอย่างผู้ที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม  อายุ 71 ปี มีอาการปวด และบวมที่ข้อเข่าทั้งสองข้าง ข้อเข่าผิดรูปทำให้ต้องเดินขากาง ทำการรักษาทางแพทย์มาตลอด รวมทั้งทานวิตามินอาหารเสริมหลายอย่างช่วยด้วย แต่ก็ไม่ดีขึ้น จนล่าสุดเข่าบวมมาก ทำให้ต้องดูดน้ำหล่อเลี้ยงในเข่าออก พอดูดออกแล้วหายเจ็ปไปได้ครึ่งวัน  แต่อาการเจ็บปวด และอักเสบก็กลับมาอีก และมากกว่าเดิม ยิ่งไปกว่านั้น เวลาเดินจะมีเสียงดังกร๊อกแกร๊ก ๆ เหมือนกระดูกข้อเข่าเสียดสีกันเอง อาจเป็นเพราะไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงในเข่าก็เป็นได้ จากนั้นลูกชายได้นำผลิตภัณฑ์ BIM100 สารเสริมอาหาร GM-1ให้ทาน เพียงแค่ 2 วันเท่านั้น เข่าที่บวมอยู่ก็หายบวม และอาการเจ็บปวดทรมานก็ค่อย ๆ บรรเทาลงและหายไป ปัจจุบันสามารถเดินได้ปกติ ไม่ต้องใช้ไม้เท้าอีกต่อไปแล้ว